2020-01-27

Regementsmusik vid Kungl. Slottet på 1940-talet

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Ett gamalt tidningsurklipp från 40-talet.Urklippet är från
en Stockholmstidning, jag vet inte vilken.
Hoppas det går att läsa texten under bilden,det är den
som jag tycker är intressant.
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-01-26

Berättarafton onsdag 29 januari på Bohusläns museum

Då inleder vi ett nytt år med berättaraftnar. Den första äger rum nu på onsdag den 29 januari kl 18.30 på Bohusläns museum. Vi tittar på Uddevallabilder och hjälper varandra att minnas. Det kostar inget och är hur kul som helst.

ALLA VÄLKOMNA!!  //

2020-01-24

M/S HUSARÖ

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Detta fartyg mönstrade jag på i Uddevalla 5/12-1961.
Se utdrag från Sjöfartsbok.Vi lastade SAAB-bilar
i Uddevalla och gick till New York.Vi hade kol i lasten med oss
till Sverige. M/S Husarö byggdes på Oskarshamns varv
1961.På däck två kranar samt pålmaster med bommar
för lossning och lastning. Kan tillägga att Red A/B Rex
köpte Thordén Lines AB alla kvarvarande fartyg under år 1965.
Sjömansförmedlingen låg där Sveriges Sjömanshusmuseum
ligger idag. PÅ 60-talet var det alltid fullt av fartyg i Uddevalla hamn.
Mvh.Bill Rönnqvist

Carl Cullberg död

Foto Facebook

Carl Cullberg har den 19 januari avlidit nära 90 år gammal. Carl var chef för Bohusläns museum sedan Uddevalla museum hade omdanats till länsmuseum 1977. Han var med i hela processen från första stund. Tillsammans med landstingspolitikern Arne Bergermo formade han det framtida så välrenommerade museet som invigdes den 2 juni 1984.

Carl var sedan museets chef fram till 1992 då han lämnade över rodret till Hans Manneby.  //

2020-01-23

Värnpliktsmatsalen på Backamo

Matsalen i det föregående inlägget var alltså värnpliktsmatsalen på Backamo. Och den var gammal.
Här är den under tiden för interneringslägret 1945. Det är alltså tyska internerade soldater vi ser på bilden.

Jag har många minnen från både Backamo och Ramsvik. När det var stora repövningar på I 17 fick inneliggande åldersklass maka på sig och under några veckor flytta ut till dessa båda läger.

Just värnpliktsmatsalen på Backamo väcker två minnen. Vid en stor brigadövning, vill minnas att det var 1971, så var en minhundpluton inkallad. Det var ett 20-tal minhundar med sina förare. Hundarnas mat transporterades och ställdes upp bakom värnpliktsmatsalen. Detta observerades av några beväringar som trodde att de skulle serveras av hundarnas mat. Det blev ett himla liv med insamlandet av namnlistor och protester. Det lugnade dock ner sig sedan beväringarna fått bevis för att det var hundarnas mat.

Ett annat minne var när dagkorpralen på mitt kompani blev hungrig en kväll och trodde att han skulle hitta några läckerbitar i köket. I halvmörkret tog han sig in och hittade mycket riktigt några köttbullar i en stekpanna. Dessa glufsade han i sig och blev jättesjuk. När vi inspekterade köket efteråt kunde vi konstatera gamla mögliga köttbullar i en kvarglömd stekpanna. Han hade inte där att göra så synden straffade sig själv.
Strax intill värnpliktsmatsalen låg befälsmatsalen och så här såg den ut.  //

2020-01-22

Var är detta?

Den här lokalen är det inte många som varit i, men kanske en och annan av Uddevallabloggens läsare. Så var är vi någonstans? 

2020-01-21

Idrottsplutonen 1983-84

Utryckningsdagen för Idrottsplutonen den 25 maj 1984.

Befälen sitter i främsta ledet längst till vänster (Gösta Olsson) respektive längst till höger (undertecknad).

Övriga utan särskild ordning:
Mats Karlsson, Lars Andervang, Christer Engström, Mats Herbert, Jan Melander, Åke Nylén, Lars Johansson, Per-Åke Olsson, Joakim Danielsson, Magnus Fyhr, Pål Borge, Lars Söhr, Ulf Tungström, Stefan Nilsson, Fredrik Billgren, Anders Perols, Hans-Ola Kringstad, Torbjörn Pettersson, Mikael Gustafsson, Finn Otréus, Magnus Rasmusson, Bo Frykberg, Oskar Georgii, Peter Dykes, Fredrik Nyby, Patrik Merup, Anders Oskarsson, Joakim Jonsson, Stephan Johansson och Peter Mikaelsson.  //

2020-01-20

Glädjen över Google Maps blev kortvarig. Felet är tillbaka.


Häromdagen gladdes jag åt att Google Maps hade åtgärdat den snurriga vägvisningen till Gustafsberg. Men när jag kollade idag så var felet tillbaka. Så här ser det återigen ut.
Och så här såg det ut under några ynka dygn och så här skall det se ut. Man blir så trött!!  //

2020-01-19

Skolhuset på Gustafsberg

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Detta förnämliga storband hade sin replokal
i det fina skolhuset.Bohuslän Big Band.
Ett trevligt minne från Gustafsberg var när
man satt på parkbänkarna och lyssnade på
musiken från Skolhuset när Bohuslän Big Band
repade.
Foto:(privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-01-18

Skolhuset på Gustafsberg som badhotell

Skolhuset byggdes 1897 efter att det gamla av trä på samma plats brann ner 1894. Nu skulle man bygga ett hus som inte kunde brinna. Det blev byggt av skrombergategel. Skolan avvecklades 1924 och så här såg det ut fram till 1948-49 då det byggdes om till skolhem. Den vackra balkongen försvann när huset byggdes om för att inrymma skolhemmet 1949 - 1976.

Vissa år användes således Skolhuset som badhotell.  //

2020-01-17

Musikpluton 1941

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Detta foto är från 1941 och visar musikpluton.
Det är en sammanslagning av två musikkårer.
Bohusläns Reg. I 17:s musikkår och Smålands-
artilleriregementes musikkår, under ledning av
musikdirektör Karl Albin Bergström I 17.
(fyra från vänster främre raden.) Denna musikkår
turnerade runt i Sverige under hela 40-talet.
Foto.(privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-01-16

Äntligen - Google Maps har åtgärdat felet

Under flera år har Google Maps visat den här vägen mellan Uddevalla och Gustafsberg, eller omvänt. Gustafsbergsallén har helt enkelt inte existerat för Google Maps utan man har anvisat en omväg på 10 kilometer. Dessutom skulle man färdas på en enskild väg förbi Hässleröd med nio (!) fartgupp. Turister med husbilar och andra fordon har med rätta undrat vad detta är för en entré till destinationen Gustafsberg. Periodvis har jag felanmält men inget har hänt. Jag gjorde en extra attack före jul men hade nästan gett upp.
Men så igår kom en ny uppdatering och jag kunde se att man rättat till felet. Undrens tid är inte förbi. Tack Google Maps!!!  //

2020-01-15

Samneröd

Ja bilden föreställer alltså manbyggnaden på gården Samneröd. Om Samneröd kan man säga mycket. Mest känt är att när Kungl. Bohusläns regemente etablerades i Uddevalla så blev Samneröds marker regementets övningsplats. Bakom manbyggnaden på bilden byggdes den stora skjutbanan med som längst 300 meters skjutavstånd. De vita vägarna på bilden är med all säkerhet snäckskal som det fanns gott om på Samneröds mark.

Den gula nålen är placerad exakt där manbyggnaden låg. Den revs 1914 och av virket byggde man ett par hus i staden, bl a ett på Stenbacken.  //

2020-01-13

250-årsminnet av freden i Roskilde

I februari 1908 firades 250-årsminnet av freden i Roskilde. Huvudpunkten var invigningen av Roskildestenen i Hasselbacken. Det var en kall och regnig dag och möjligen snöade det lite också. Skolbarnen var kommenderade att delta i invigningen.

Tidningarna skrev mycket om detta firande som en del tyckte inte var något alls att fira.

Ur Tidningsarkivet saxar jag dessa rubriker:

1894-02-27 Flaggning egde rum å Kålgårdsberget och allmäna läroverket, det var 236 år sedan Bohuslän blef svensk provins gtenom freden i Roskilde.
1908-01-29 Roskildedagen: En i Stockholm bosatt bohusläning.
1908-02-12 250 årsminne av Roskildefreden. Tåget över Lilla Bält försiggick 30 januari. Bild.
1908-02-15 Roskildefredens firande i Uddevalla.
1908-02-16 Roskildefredens firande i Uddevalla: Invigning av minnessten, flaggtåg.
1908-02-22 Freden i Roskilde, program för firande av 250 årsdagen. Annons.
1908-02-22 Hvad vi vunno i Roskilde: En smula statistik.
1908-02-25 Roskildefredens firande, butikerna i Uddealla stängda mellan 13-15. Grand.
1908-02-26 Roskildefästen: Affärerna hade anordningar i blått o gult i skyltfönstren.
1908-02-26 Roskildeminnet: Debatt i andra kammaren, protester från socialdemokratiskt håll.
1908-02-27 250-årsjubileum av freden i Roskilde. Avtäckning av minnessten i Hasselbacken.
1908-08-15 Roskildestenen i Hasselbacken.
1908-12-24 Roskildedagen som Bohusläns nationaldag. Bilaga.
1908-12-24 Roskildedagen som bohuslänsk nationaldag. Grosshandl A F Cavalli-Björkman.
1909-01-07 Roskildedagen firande.
1925-02-26 """Likt & olikt"". Freden i Roskilde 26 febr 1658. ."
1947-03-12 """Roskildestenen"" får maka på sig, uteservering & lekplats ordnas i Hasselbacken."
1957-11-13 Bohuslän- och Roskildefreden. Historia. Böcker.
1958-02-08 Roskildeminnet 1908 firades över hela landet. Högtidlig stenavtäckning i Uddevalla.
1963-08-27 Skall Roskildestenen i Hasselbacken flyttas till Skansberget? Bild.
1975-09-03 """Det var en gång"". Roskildestenen avtäckes i Hasselbacken år 1908. Bild."
1988-10-22 Bohusläningar ansågs opålitliga i det nya svenska försvaret i Bohuslän efter Roskildefreden. Regemente.
1992-11-14 250-årsminnet av freden i Roskilde.  //

2020-01-12

Tomas Hansson slagverkare

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Tomas Hansson musiklärare på Kulturskolan som fått
fram många slagverkare genom åren.
Så här skrev jag om Tomas 1996.
Mvh Bill //

2020-01-11

Öppet hus med Berättarcafé måndag 13 januari kl 14

Berättarcafé med Gunnar Klasson i Wessmanska huset på måndag den 13 januari kl 14. ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!  //

2020-01-10

Uppdatering Ångbåtskajen

För närvarande håller det marina företaget Hamn & Sjö från Hamburgsund på med arbetena vid Ångbåtskajen.  //

2020-01-09

M/S Gute väljer Uddevalla som sin hemmahamn ytterligare ett år!

Från Uddevalla Hamnterminal:

Under helgerna blev det klart att M/S Gute väljer ha kvar Uddevalla som sin tillfälliga hemmahamn ytterligare ett år. Vi är glada att ha henne fortsatt kvar hos oss och det är såklart extra roligt att vara hemmahamn åt ett fartyg som är svenskägt, har svensk flagg och en svensk besättning ombord

Precis som under det gångna året så kommer hon att fortsätta bege sig iväg på diverse uppdrag då och då. M/S Gute ägs av Gotlandsbolaget/Rederi AB Gotland och drivs operativt av dotterbolaget Destination Gotland.  //

2020-01-08

Andersson & Callenberg 1984

Insänt av Bill Rönnqvist.

Hej Gunnar!
Denna bild kommer från mina tidningsurklipp.
På bilden bygger vi lasthanteringspulpet för ett av
Uddevallavarvets fartyg .Fotot är taget på Elverkstan
i Uddevalla. Från vänster: Lars-Åke Abelsson, Bill Rönnqvist
samt Lennart Sörensson.
Mvh. Bill R.  //

2020-01-07

En utbränd bil i Hogstorp

På förmiddagen idag blev jag uppringd av en person som sa att det står en utbränd bil på en grusväg i trakten av Hogstorp. Bilen rök då fortfarande. Vägen ligger på Gustafsbergsstiftelsens mark. Han som ringde brukar köra på den vägen men fick vända.
Bilens registreringsskyltar var svartbrända men jag kunde tyda bilnumret. Det visade sig att skyltarna var stulna från en bil i Vänersborg. Sannolikt var då även bilen stulen. Varför den har lämnats brinnande på den här skogsvägen som leder ingenstans är obegripligt.  //