2019-03-23

Eriksbergs Garveri - Vargläderfabriken

Några hundra meter nedströms Eriksfors, som jag tidigare skrev om, låg Eriksbergs Garveri. Det beskrivs i den utmärkta boken "Gamla Uddevallaföretag 1725-1950" utgiven av Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening.

"Eriksbergs Garveri hade byggts år 1887 av Lambert Wassén och Adolf Eriksson. Adolf Eriksson dog 1932 men Lambert Wassén fortsatte verksamheten ända fram till 1938. Därefter användes byggnaden som upplag bl a av Bohusläns regemente.
1944 förvärvades fastigheten av ingenjör Stellan Ljungberg som där startade Vargläderfabriken. I sitt nummer den 13 april 1945 gjorde tidningen Kuriren ett reportage från Vargläderfabriken där man påbörjat i den omfattning som tillgången på hudar medgav. Det handlade uteslutande om hudar från Sydamerika eftersom de var starkast. Rubriken var "Sydamerikas oxhud blir på sex veckor finaste och starkaste björnläder.

Impregneringen gjordes med talg, harts och vax. Ljungberg ville inte tillstå det, men det var nog ändå så att garveriverksamheten var en starkt vattenförorenande process.

År 1958 lades garveriverksamheten ner och därefter bedrevs grosshandel med hudar och skinn.

I Bohusläningen måndagen den 4 januari 1965 kunde man läsa att Vargläderfabriken hade drabbats av en våldsam brand under natten till lördagen och helt ödelagts. På nyårsnatten, dvs bara något dygn dessförinnan, hade för övrigt den gamla Eperöds kvarn brunnit ner och man misstänkte att båda bränderna var pyromandåd".  //

Konsert med Åsa Thyllman och Mikael Engström i dag kl 16.


2019-03-22

Här skall den tillfälliga simhallen ligga

 Idag blev det känt vilket förslag som kommundirektör Peter Larsson tagit fram och som överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Fastigheten Sörvik 1:36 nära Friskis och Svettis och Stadshuset.
Kommunalrådet Jarmo Uusitalo säger till Uddevallabloggen att det funnits flera tänkbara placeringar men att man kommit fram till denna som hade flest fördelar. Kommunens egen mark, nära till VA, parkering, allmänna kommunikationer mm. Dessutom är risken för överklagande grannar obefintlig vilket gör att man räknar med att ha byggt klart till sommaren 2020.  //

2019-03-21

Eriksfors, Kytan eller Tjutån

Här är en sommarbild på samma byggnad som på vinterbilden nyligen. Enligt Bengt Nordlund som skrivit boken Mot havet, där han kartlagt Risåns och Bäveåns väg mot Uddevalla och Byfjorden, heter denna platsen Eriksfors eller Råssholmsforsen eller Kytan.  Kytevägen går ju fortfarande hit idag.
Teckning Bengt Nordlund. Sid 104 i boken Mot havet.

1982 såg platsen ut så här. Enligt Nordlund hade namnet Eriksfors sitt ursprung från direktör Erik Koch (1713-53) som skall ha flyttat sin kvarn från Ramseröd till den här platsen.

"Det äldre namnet, Kytan eller egentligen Tjutån, syftar på forsens ljud som kunde höras på långt håll, särskilt vid viss väderlek"
Men om man tittar på den här flygbilden från perioden 1955-67 så ser man ytterligare en större anläggning några hundra meter nedströms. Frågan är då vad det är? Kan det vara Wasséns garveri? Ja, jag vet faktiskt inte och hoppas att någon av Uddevallabloggens läsare kan reda ut saken.

Det fanns tydligen två anläggningar med liknande namn, Eriksfors och Eriksberg. Det sistnämnda skall då ha varit ett garveri. Eriksfors skulle således vara den högra anläggningen på den här bilden, där byggnaderna är borta. Medan den nedströms skulle kunna vara Eriksberg?

I Tidningsarkivet söker jag på Eriksberg och får denna träfflistan:

Datum       Innehåll
1921-01-22 Otto Widén nära att förolyckas på Bäveån vid Eriksbergs garveri.
1931-01-10 Det gamla garveriet vid Kuröd, Eriksbergs garveri, byggdes 1887 av firman Wassén.
1945-04-13 Om garveriet vid Eriksberg. Stellan Ljungberg.
1945-04-26 Garveriet vid Eriksberg förbjuds släppa ut spillvatten i Bäveån.
Så här ser det ut idag. Bratterödsleden går alldeles intill platsen för Eriksfors eller Kytan.  //

2019-03-20

Jan Smedius död

Överstelöjtnant Jan Smedius har avlidit. Han var född i Masthugget, Göteborg 1939-01-29. Han tog studentexamen 1958. Officersaspirant vid Bohusläns regemente 1960. Officerexamen 1961.

Fänrik vid Bohusläns regemente 1961. Löjtnant 1963. Kapten 1969. Major 1972, vid Arméstaben 1974, vid Livgrenadjärregementet 1976, vid Försvarsstaben 1977.

Överstelöjtnant 1978, vid Bohusläns regemente 1980. Överstelöjtnant med särskild tjänsteställning 1984, vid Svea Livgarde 1992, placerad vid HKV. Avsked 1999.

Tillhörig Bohusläns regemente 1961-1973, 1980-1992. F.d. generalstabsofficer.

Han var vid sin död bosatt i Täby. //

2019-03-18

Berättarafton onsdag 20 mars på Bohusläns museum

Då är det dags igen för en ny berättarafton. På onsdag den 20 mars kl 19.00 (obs tiden!). Vi tittar på Uddevallabilder och berättar minnen för varandra.

Först är det emellertid Uddevalla Hembygdsförenings årsmöte med start kl 18.00. Vill du vara med så är du välkommen! Medlemsavgiften i hembygdsföreningen är 150 kr.

Hur som helst så är alla VÄLKOMNA på berättarafton!  //

2019-03-17

Wasséns gård på Kuröd

 Det dröjde inte länge innan Wasséns gård på Kuröd hade identifierats av kunniga bloggläsare.

Gården såldes till Uddevalla kommun för att bli industriområde. De ogifta fröknarna Wassén fick bo kvar i det signifikanta tegelhuset fram till sin död. 1983 hade båda systrarna gått bort och därefter revs huset.

Bilderna har jag fått av Olle Wassén. I tidningsarkivet får jag denna träfflista då jag söker på Wassén:

1882-12-18 Wassén & Eriksson flyttar från Sannes till Kullgrens hus vid Stenbron. Affär. Annons.
1883-04-05 Wassén & Erikssons läderhandel är flyttad från J. N. Sannes hus vid till konsul Kullgren vid stenbron. Annons. Affär.
1886-12-07 Wasséns ladugård på Östra Kuröd förstörd vid brand.
1886-12-07 Brand på Kuröd i Magnus Wasséns ladugård.
1913-09-13 70 år fyller Adolf Eriksson en av innehavarna av Wassén & Eriksson.
1918-09-16 75 år fyller innehafvaren af firman Wassén & Eriksson läderhandl. Adolf Eriksson, Uddevalla. Familjenytt.
1920-09-17 70 år fyller handl. Lambert Wassén, Uddevalla. Familjenytt.
1920-09-18 70 år fyller handlaren Lambert Wassén. Bild.
1923-01-22 Bäve försörjningshems pensionärer och personal tackar Magnus Wassén, Kuröd.
1923-09-15 80 år fyller läderhandlaren Adolf Eriksson, startade år 1872 Wassén & Eriksson.
1925-09-17 75 år fyller handlande Lambert Wassén. Tillsammans med Eriksson startade han affär. Högtid.
1928-01-19 75 år fyller lantbr. Magnus Wassén, Kuröd. Bild.
1930-09-16 80 år fyller handlanden Lambert Wassén. Berättelse. Bild.
1930-09-17 80 år fyller handl. Lambert Wassén, Uddevalla. Bild.
1931-01-10 Det gamla garveriet vid Kuröd, Eriksbergs garveri byggdes 1887 av firman Wassén.
1932-03-14 Läderhandlanden Adolf Eriksson död 88½ år gammal. Delägare till affären Wassén & Eriksson. Bild.
1933-01-20 80 år fyller lantbr. Magnus Wassén, Kuröd Bäve. Bild.
1938-01-19 85 år fyller lantbrukaren Magnus Wassén, Kuröd.
1939-04-26 Vårens sko med den höga fronten. Wassén & Eriksson skodon. Annons. Bild.
1940-09-16 90 år fyller läderhandlaren Lambert Wassén, Uddevalla. Läderhandlaren berättar om tider som varit bl.a. om grottan på Kålgårdsberget. Bild.
1940-09-16 90 år den 17 sept. fyller förre läderhandlare Lambert Wassén. Delägare av Wassén & Eriksson.
1940-11-14 Lantbrukaren Magnus Wassén, Kuröd Bäve död 87 år. Familjenytt.
1940-11-21 Lanbrukaren Magnus Wassén, Kuröd, död. Gravsatt Östra kyrkogården.
1947-07-05 Möbelauktion å Gullmarsberg, Algot Wassén säljer p.g.a. flyttning från orten.
1947-09-20 Docent Erik Wassén född på Kuröd 1901, utnämnd till överläkare  vid Sahlgrenska.
1950-10-06 Förlovning mellan Gunnar Wallström- och Gunilla Wassén. Familjenytt.
1951-01-17 Med. Hedersdoktor Anders Wassén död, född 1890 på Kuröd i Uddevalla. Död.
1951-04-09 Lysning för Gunnar Wallström och Gunilla Wassén. Familjenytt.
1960-04-02 Doktor Wassén till Uddevalla lasarett. Sjukvård. Bild.
1967-01-09 Kuröd blir industriområde. Fröknarna Wassén har inget emot det.
1973-06-20 Köpman Harald Wassén, föreståndare till Wassén & Eriksson, död. 78 år.
1985-12-19 Överläkaren Anders Wassén årets profil i Uddevalla. Utnämning.
1990-06-02 Doktor Anders Wassén pensioneras.
1990-06-30 Wassén och Eriksson, stan's äldsta skoaffär går ur tiden. Nedläggning.
1992-07-01 Uddevalla en riktig kaféstad, tre nya kaféer, Lilla Kochs kafé, Rådhuset, Wasséns gamla affär.
2001-03-21 Så skrev B-n 1901-03-21; Till salu, Snörstöflar för beväringar, handgjorda finns på Wassén & Eriksson. Annons.Eniro, historiska flygfoton.

En kommentar till föregående blogginlägg förtjänar att återges:

Gå in på Eniro.se och välj historiska flygfoton dom är daterade 1955-67. Där ser man gården och kan jämföra med dagens karta i samma position.  //
Toppenverktyg

2019-03-16

En svår bildgåta

En svår bildgåta. För att inte säga mycket svår. Vi får se om någon lyckas lista ut var i Uddevalla bilden är tagen. 

Så här skriver Kjell Olsson:

Lantbruket på Kuröd avvecklades i mars 1955 då lösöre och djur såldes på auktion, efter att kommunen köpt fastigheten av syskonen Wassén. Min far arrenderade marken till höger om byggnaderna under åren 1955-1966, varje sommar betade där ett 15-tal nötkreatur och 4-5 hästar. Skalbanksvägen och ledningar för vatten och avlopp började byggas sommaren 1966. Ladugårdsbyggnaden revs 1968. Karin Wassén bodde i huvudbyggnaden till december 1983 då hon gick bort, huset stod kvar till en bit in på 1990-talet, magasinet var då sista kvarvarande byggnad. Hälsningar Kjell Olsson

2019-03-14

GUTE tillbaka i Uddevalla

Nu ikväll kom RoRo/Passagerarfartyget GUTE åter till Uddevalla och sitt uppläggningsläge i södra delen av Skeppsholmspiren. Det är tredje gången sedan i höstas hon läggs upp i Uddevalla. Det återstår att se hur länge hon kommer att ligga den här gången.  //

2019-03-13

Villa Skanskullen

Sedan en tid är Villa Skanskullen till salu. Jag fick frågan om jag kunde berätta lite om byggnaden.

Villa Skanskullen är byggd på en tomt som 1890 inköptes av Gustafsbergs Barnhusinrättning av dåvarande ägaren och grundaren av Uddevalla Tunnfabrik, ingenjör David Thorburn (1858-1911).
Villan är byggd av trä och ritad av arkitekt Eugen Thorburn.

Efter David Thorburns död 1911 övergick äganderätten till Tunnfabriken.

1913 såldes villan till regementsintendent Thorsten Reuterswärd. När han flyttade från staden 1918 köptes villan av Rosa och Margaret Thorburn. Rosa var född 1868 och Margaret 1883.

I januari 1921 ödelades villan i en brand, men systrarna bestämde sig för att renovera den till ursprungligt skick. Förutsättningen var förstås att Eugen Thorburn hade arkiverat ritningarna.

Vid sammanträde med kyrkorådet i Uddevalla den 21 maj 1951 meddelades att systrarna Thorburn donerat dels Villa Skanskullen med tomt på ca 5000 kvm, dels en kapitalfond utgörande värdepapper till ett dagsvärde av 75 000 kr. (1,2 milj kr i dagens pris).

Fonden skulle heta ”Rosa och Margaret Thorburns gåva till kyrkliga ändamål”.

Ett par månader senare, 16 och 19 augusti, så dog systrarna med tre dagars mellanrum.

Efter diskussioner blir Villa Skanskullen Bohusläns sjömanskyrka.

1983 skriver Bohusläningen att Sjömanskyrkan vill stanna kvar i Villa Skanskullen. Men vem köper huset då? Nuvarande ägare? Sjömanskyrkan flyttar till Tunnfabrikens gamla disponentvilla.
Det är Svensk Fastighetsförmedling som har uppdraget att sälja huset.  //

2019-03-12

Första BP-tappen

När de första bilarna kom till Uddevalla behövdes förstås bränsle. Detta kan vara den allra första bensinstationen. Som synes är det en BP-station, men BP uttalades inte British Petroleum. Nej det försvenskades till Blå Pumpen. Bensinstationsföreståndaren hette Charles Ström (1903-1963) och så såg man ut när man hade en bensinstation. Skinnpaj, ridbyxor, ridstövlar och VEGA-mössa, ja samma utstyrsel som bilförarna.

Platsen då? Jo, fotografen står på Anders Knapes väg. Bakom tappen håller man på att bygga Packhusgatan som går ihop med Anders Knapes väg till vänster utanför bilden. De första bensinstationerna låg vid infarterna respektive utfarterna till/från staden.

På ängarna bakom tappen byggdes Söderskolan och kvarteren på Söder.  //

2019-03-11

Musiklivet i Uddevalla - boken lanseras vid en releasefest den 15 mars

Musiklivet i Uddevalla - Om musikyttringar och musikutövare i staden från år 1925 tills idag
Ovanstående är titeln på en bok gjord av Cecilia AhlsénStefan Brännwik och Janne Dahl som kommer att lanseras vid en ”releasefest” på Mortens Krog fredagskvällen den 15 mars.

Det blir dessutom en uppföljning på Hallmans Bokhandel lördagen den 23 mars där boken också kommer att säljas, och där kommer alla tre ”författarna” att närvara i det fall man skulle vilja ha sin bok signerad.

Uddevalla har genom åren haft ett ovanligt rikt och mångfacetterat musikliv, en tradition som fortfarande lever. Att genomföra ett projekt att dokumentera Uddevallas musikliv, inklusive de flesta av de olika musikyttringar och genrer som förekommit, har varit något av en utmaning – det handlar om många hundratals timmar under en tvåårsperiod räknat från starten 1 mars 2017. Men det faktum att en sådan allomfattande bok med allt från klassisk musik till punk inte tidigare gjorts för Uddevallas del var skäl nog för oss att göra det.

Medlemmarna i vår projektgrupp på tre personer har växt upp i olika musikaliska miljöer med egna erfarenheter från olika delar av musiklivet. Sammansättningen av gruppen har medvetet gjorts just med tanke på att var och en har var sitt unika nätverk och erfarenheter – gruppmedlemmarnas åldrar ligger mellan 46 och 81 år.

Innehållet i boken är baserat på intervjuer med över hundra olika musikpersonligheter med Uddevallaanknytning.

Bokens omfattning är 340 sidor i 36 kapitel och med 300 fotografier.

Projektet har drivits som en studiecirkel inom studieförbundet Studiefrämjandet, ett av Sveriges största studieförbund, och med verksamhetsutvecklaren Lars Wallin som vår partner.

Cecilia Ahlsén
I 10-års åldern började jag spela trumpet och andra bleckblåsinstrument som länge var mina huvudinstrument. I Tanums kommun där jag är uppväxt spelade jag med skolorkestern, vilket gav en solid grund att stå på.

Sedan tog jag kunskapen vidare och bildade konstellationer utanför skolans värld, så fritiden fylldes av musik.

När jag senare kunde köpa egna skivor diggade jag funk, jazz och rockmusik. Elbasen tog platsen som mitt instrument, men jag lärde mig också trummor och lite gitarr.

Som hobbymusikant har det blivit lite olika musikaliska konstellationer genom åren, och idag spelar jag regelbundet musik jag gillar.

Andra fritidsintressen är teknikhistoria och naturupplevelser med kikare eller kamera.

I yrkeslivet har jag jobbat med fordonsbyggande och teknik, med kvalitetsledning, samt som fotograf. När detta skrivs jobbar jag på museum med att fotodokumentera och digitalisera kulturarvet.

Genom denna dokumentation i bokform har jag tillsammans med Stefan och Janne fått möta människor som bidragit med värdefull information till historiken om stadens musikliv.

Stefan Brännwik
Jag föddes i en familj med en musikalisk pappa som var musiklärare, duktig cellist i Uddevalla Konsertförening och mycket annat. Mitt musikintresse kommer förstås från pappa Thure.

Många gitarrer och andra musikinstrument har det blivit för den allroundinriktade, men kanske mest jazz- och bluesintresserade Stefans del. Istället för tavlor pryds väggarna hemma i lägenheten av ett flertal olika skönheter (gitarrer alltså).

Jag har haft ett långt arbetsliv i ett tekniskt yrke som ingenjör inom området elektriska fartygsinstallationer. Idag ser jag mig dock mer som “humanist” än som tekniker.

Jag har ett stort intresse av att skriva och dokumentera, inte minst om lokal industrihistoria. Jag är, liksom både Cicci och Janne, aktiv inom Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening, både som skribent och som webmaster.

Snabba sportbilar är sedan långt tillbaka ett annat intresse, resande likaså, även om barn och barnbarn numera utgör den verkliga guldkanten på tillvaron.

Janne Dahl
Jag föddes i en musikalisk miljö både vad gäller min far och min mor.

Pappa Einar Dahl startade olika ungdomsorkestrar genom sitt läraryrke, Uddevalla Stadsmusikkår grundades på hans initiativ år 1943 etc.

En flygel var medelpunkten bland fem instrument hemma, men jag valde tidigt ett sjätte; Klarinett.

Redan som 15-åring spelade jag dansmusik, och jag finner fortfarande stort intresse i att framföra musikaliska stycken, numera dock till en mer lyssnande än dansant publik.

Under hela mitt yrkesverksamma liv har det rört sig om konstruktionsritningar för fartyg.

Bygdens historia berör mig, och jag har i olika sammanhang engageras för att berätta om forna tiders segelfartyg, ångbåtar och levnadsvanor. Jag har vidare forskat kring de båtar som förr trafikerade den bohuslänska kusten, samt dokumenterat dem i ord och bild.

Vidare är jag engagerad i styrelsen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening, liksom i flera andra föreningar.

Segelsporten ligger mig slutligen varmt om hjärtat, och jag var under lång tid engagerad i stadens segelsällskap, både som aktiv kappseglare och som ledamot i sällskapens styrelser.

Cecilia (Cicci) Ahlsén, Stefan Brännwik och Janne Dahl


2019-03-10

Stenläggning på Södergatan

Känns platsen igen? Det är Södergatan. Översatt till dagens stadsbild så ligger ingången till Dagsons vårdcentral utanför bildens vänstra kant. Arbetarna håller på med stenläggning och det är innan man började stenlägga gatorna med gatsten. Det var nog ett väldigt slit att hantera kullerstenarna.

I gatukorsningen i bakgrunden går Södra Drottninggatan åt höger och vänster. Gamla Folkets hus skymtar också.  //

2019-03-08

2019-03-07

Nu kan man ladda elbilen på Gustafsberg

 I dag blev det klart. De nya laddstolparna på Gustafsberg har aktiverats. Det är Uddevalla Energi som bjuder på elen från den nya solcellsparken Solevalla.
 För att kunna aktivera laddstolparna fick man bygga om transformatorstationen och försörja området med reservkraft under tiden arbetet pågick.

2019-03-06

Oljeslageriet på Badö

När den Thorburnska havreexporten inte längre lönade sig satsade man i stället på ett oljeslageri på Badö. Man betalade bönderna bra för att de odlade lin och fröna pressades till linolja. Restprodukten såldes som kreatursfoder.

Oljeslageriet hade en egen fackförening med en fantastisk vacker fana som finns på Bohusläns Föreningsarkiv.

Det här skrev tidningarna om oljeslageriet:

1898-07-21 Oljeslageri är påtänkt att anläggas vid Badö.
1900-05-01 Oljeslageriet å Badö i Uddevalla, som sedan sin tillkomst tillverkat 2.000 fat.
1911-05-03 Oljeslageriet vid Badön som ägs av Thorburns söner AB.
1911-05-04 Oljeslageriet i Uddevalla. Industri.
1917-02-10 Thorburns söner får tillstånd bygga till oljeslageriet samt stenhuggerifirman. Industri.
1921-07-25 Strejk vid oljeslageriet i Uddevalla. Strejk.
1927-03-16 Lockouten vid oljeslageriet hävd. Arbetet har återupptagits idag. 4 öre mer i timlön.
1927-03-18 Arbetskonflikten vid oljeslageriet å Badö har nu bilagts efter att ha pågått sedan 22 februari. Strejk.
1931-10-08 Svår olycka i Uddevalla på onsdagen. Maskinist på oljeslageriet livsfarligt skadad.
1932-03-03 Thorburns Söners AB:s oljeslageri på Badö. Industri. Bild.
1937-06-26 Imponerande silobyggnader uppföres på Badö. Thorburnska oljeslageriet utvidgar.
1937-09-04 Två nyanläggningar i hamnen. Thorburns Söners Oljeslageris silo och Sannes Söners stora krossverk. Bild.
1937-09-30 175, 000 man berörda av de nu gjorda avtalsuppsägningarna. I Uddevalla beröres slakteriet, byggeriet, oljeslageriet och tändsticksfabriken. Arbetsmarknad.
1937-10-29 Oljeslageriets nya silo på Badö snart färdig. Byggnad.  //

2019-03-04

Vet du något om I.F. FRAMÅT?

Thomas Willram, känd handbollsprofil, har skickat mig denna bild på en klubbnål.

"Ingen jag vet som kan något om denna klubb. Har inget med Kropps att göra som någon gissat. Den bildades 31/10 1931 och ska ha försvunnit i slutet av 30-talet".
"Här är listan på de föreningar från Bohuslän, som tillhörde Svenska Handbollförbundet under deras första år 1933-34".

Som sagt, vet du något om I F FRAMÅT, så hör av dig!  //

2019-03-03

Så heter han

Det var flera som kände igen Ingemar Karlsson. De flesta kommentarerna kom på Facebook men några här. //

2019-03-02

Öppet hus med P O Andreasson i Wessmanska huset måndag 4 mars

På måndag 4 mars kl 14 kommer P O Andreasson till Wessmanska huset och visar bilder och berättar om en resa mellan Sankt Petersburg och Moskva.

Kaffeservering som vanligt. Alla är välkomna!!  //