2019-04-18

Mest sten i Bäveån

Idag såg man tydligt hur mycket sten som tippats i kanalen för att motverka framtida kajras.  /

2019-04-17

Lättare att förstå i praktiken

Det var svårt att förstå vägomläggningen som den beskrevs på kommunens hemsida. Desto enklare när man ser den på plats. På en sträcka av kanske 75 meter har trafiken dubbelriktats på samma vägbana. Alltså en ganska kort vägsträcka där man kör över i den andra filen. Bara att följa de gula linjerna. Fram och tillbaka. Hej och hå! Alltihop föranlett av pågående ledningsdragningar för det nya badhuset.  //

2019-04-16

Ingvar Rodén död

Ingvar Rodén har den 12 april avlidit i sviterna efter en stroke. Ingvar var född i Linköping 1938-07-25. Han blev officersaspirant vid Bohusläns regemente 1960. Studentexamen vid Försvarets Läroverk 1963 och fänrik vid Bohusläns regemente 1964. Avsked och inträde i regementets reserv 1966. Löjtnant 1966. Kapten 1972.

För Uddevallabloggens läsare har Ingvar uppmärksammats flera gånger den senaste åren då han lagt ner ett omfattande arbete med forskning i Bohusläns regementes arkiv på Krigsarkivet.

Biografiska anteckningar om officerare 1921-1992 och Biografiska anteckningar om underofficerare, underbefäl och volontärer, 1901-1972 är två viktiga böcker som fungerar som uppslagsverk för den som är intresserad av yrkeskårerna vid regementet. Jag använder dem när gamla regementskamrater gått ur tiden. Den här gången fick jag använda dem för att få rätt uppgifter om Ingvar själv.

Den sista publikationen av Ingvar är Minnesstenar och andra minnesmärken - En historisk reseguide. Med den i handen kan man resa runt till många platser runt om i Västsverige.

Ingvar var mycket aktiv i Stockholmsavdelningen av regementets kamratförening och han var en trogen gäst vid officersklubbens lillejulfirande. I somras träffades vi på Gustafsberg.

Begravningen kommer att ske i kretsen av de närmaste. Närmast sörjande är sönerna Magnus och Johan Rodén med familjer.  //

Sommarjobb som receptionist på Gustafsbergs badhotell och vandrarhem?

Vill du jobba hos oss?

Gustafsbergs Badhotell & Vandrarhem har öppet 1 juni–31 augusti och nu söker vi en receptionist i tre månader. Receptionen är öppen förmiddag och eftermiddag/kväll (9-11 och 16-20) och jobbet är på cirka 30 timmar i veckan.

Under dina arbetspass kommer du att jobba ensam, så du bör kunna ta eget ansvar och även vara beredd på att det kan vara mycket att göra bland. I gengäld kommer du att få ett riktigt roligt sommarjobb med massor av trevliga möten i en fantastisk miljö.

Har du tidigare vana från arbete i reception kan det vara bra, men det som är viktigt är vem du är som person. Jobbet kommer vi se till att du får lära dig.

Om du kan arbeta hos oss under juni, juli och augusti – samtliga tre månader - är du välkommen att mejla din intresseanmälan till gunnar.klasson@gustafsberg.se.  //

2019-04-15

Berättarafton onsdag 17 april på Bohusläns museum

Vårens sista berättarafton äger således rum på onsdag den 17 april kl 18.30 (OBS TIDEN!!). 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!  //


Kraftig brand ut bröt på eftermiddagen i en byggnad som ägs av Kynningsrud

Foto Lisa Klasson

Så här såg det ut strax efter att branden i en lagerbyggnad på Kynningsruds område bröt ut ut strax efter kl 15 idag. Enligt Räddningstjänsten innehöll byggnaden båtar, en husvagn och troligen en dieseltank. Byggnaden var redan övertänd när Räddningstjänsten anlände och gick inte att rädda.
Foto Lennart Gustafsson

Röken syntes vida omkring och som tur var var vindriktningen ut över fjorden. Räddningstjänsten undvek att spruta vatten på byggnaden för att minska risken för att miljöfarligt avfall skulle rinna ut i Byfjorden.  //

2019-04-14

Studiebesök vid Skaraborgs Flygflottilj - F 7

Foto Ulf Andersson. Ett Lansenplan.

I tisdags gjorde Bohusläns regementes kamratförening ett studiebesök  på F 7 eller Skaraborgs Flygflottilj. 50 kamrater åkte med buss från Uddevalla via Vänerbsorg till flottiljen som ligger på Såtenäs mellan Vänersborg och Lidköping.

På flottiljens hemsida beskrivs verksamheten så här:

"Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Förbandet har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av Jas 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Skaraborgs flygflottilj leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. F 7 har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Bromma/Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid Gripendetachementet i Thailand".

Vi anlände vid niotiden till flottiljen. I förväg hade vi fått lämna våra personnummer och nu fick var och en av oss en besöksbricka att bära resten av dagen.

Besöket inleddes i en samlingssal där två erfarna piloter berättade om verksamheten. Först dök emellertid två av våra I 17-kolleger som fortfarande är i tjänst. Niklas Hermansson som nu är stabschef på F 7 och Håkan Johansson.

Nästa besök var i en hangar där Gripenplanen studerades. Vi fick veta det mesta om prestanda och pilotens utrustning mm.

Det rådde fotoförbud inom flottiljen så där fick vi inte fotografera.

Lunchen en tisdag som denna bestod av rårakor och fläsk.

Efter lunchen blev det besök i en hangar där den frivilliga organisationen Swedish Air Force Historic Flight huserar. Och inte minst en armada av veteranflygplan. Här var det inte fotoförbud därav bilden på Lansenplanet ovan. Dessa plan flyger fortfarande vid uppvisningar i olika sammanhang och underhålls av frivillig personal. Säkert kommer vi att få se dem i luften nästa år då flottiljen fyller 80 år. Räkna med en stor flyguppvisning för allmänheten då.

Sista anhalten vid studiebesöket blev på F 7 museum som ligger precis utanför flottiljvakten. Museet kan man således besöka utan att behöva tråckla sig igenom säkerhetskontrollerna. Där fanns mycket spännande att se. www.f7museum.se är adressen.

En givande dag som arrangerats av sekreteraren i kamratföreningen Ulf Andersson som förtjänar ett stort tack för insatsen.  //

2019-04-13

Troligen Gustafsberg

Den här bilden har jag fått låna av Gert-Ove Uddgren. På baksidan står det "Troligen Gustafsberg" och namnen "Einar, Charles och Gustaf".
Och visst är det Gustafsberg eller i vart fall gränsen mellan Bodele och Gustafsberg. Huset ligger på Bodelesidan och gångbron går över Bodeleån. Och om jag minns rätt byggdes huset av en som hette Lönner. Stämmer det?  //

2019-04-12

Vestra Sveriges Andelssvinslakteriförening

Slakteriet låg väster om Skansberget och stod klart 1913. Markförhållandena var usla och översvämningarna var legio. Slakteriet fanns kvar till 1936 så Medicinalstyrelsen förbjöd fortsatt drift. Då hade redan bygget av ett nytt slakteri vid Strömstadsvägen beslutats. Det blev VSS som låg på södra sidan av Strömstadsvägen intill gården Aspekullen.

I Tidningsarkivet säker jag på slakteri och får denna träfflistan:

1912-09-06 Svinslakteriet i Uddevalla. Byggnad. Djur.
1913-01-17 Andelssvinslakteriet i Uddevalla. Byggnad. Priser.
1913-04-29 Andelssvinslakteriet i Uddevalla är nu påbörjat. Djur. Jordbruk.
1913-08-13 Svinslakteriet i Uddevalla är nu under tak. Djur. Jordbruk.
1913-10-08 Andelssvinslakteriet i Uddevalla vår nyaste Industriella anläggning. Djur. Jordbruk.
1913-12-03 Andelssvinslakteriet i Uddevalla. Djur.
1913-12-03 Bild på andelssvinslakteriet i Uddevalla. Djur. Jordbruk.
1916-03-20 Uddevalla charkuteri-och slakteriförening bildades vid sammanträde på söndagen. Föreningar.
1916-07-01 Andelssvinslakteriet är tillbyggt för 130.000 kr.
1916-09-04 Tillbyggandet af svinslakteriet i Uddevalla. Byggnad.
1916-12-20 Andelssvinslakteriet, tillbyggnad fullbordad. Industri.
1917-04-19 Andelssvinslakteriet i Uddevalla till entreprenör för utförande av disponentbostaden.
1919-12-19 Slakteriarbetarstrejk. Strejk.
1920-02-25 Slakteri- och arbetarstrejken afblåst. Strejk.
1922-01-05 Strejken vid andelsslakterierna. Strejk.
1922-11-30 K. A. Ryberg Slakteri- och Charkuteriaffär etabl 1895. Affär. Annons.
1922-12-07 K. A. Ryberg Slakteri o Charkuteri. Annons.
1923-06-16 Vid vattenborrning å Andelssvinslakteriets tomt fann man ett vattenförande snäcklager vid 33 meters djup.
1923-12-01 Andelssvinslakteriföreningen i Uddevalla har 10-årsjubileum. Djur. Jordbruk.
1923-12-03 Andelsslakteriets 10-årsjubileum. Jubileum.
1923-12-03 Västra Sveriges Andelssvinslakteriförening 10 år. Jubileumsfest å Gästgivaregården i Uddevalla.
1925-09-15 Vår stads största privata charkuterianläggning Eugen Mossbergs slakteri. Byggnad.
1925-09-15 Vår största privata charkuterianläggning. Ett besök i Eugen Mossbergs slakteri.
1925-10-20 Uddevalla stad stämmer andelsslakteriet. En tomtbrist som leder till rättegång.
1926-01-14 DK föreslår stadsfullmäktige att till svinslakteriet för 25.000 kr försälja.
1928-03-27 Gott år i fjol för Andelsslakteriet. En livlig föreningsstämma i lördags, som dock gick i fridens tecken. Föreningar. Bild.
1928-05-09 Rivning av Andelsslakteriets gamla skorsten. Bild.
1928-06-30 Andelsslakteriet har butiker i Saluhallen och Kungsgatan 38. Annons.
1928-11-17 Slakteriidkaren Verner Hansson, Uddevalla död, 59 år. Familjenytt.
1928-12-03 15 år sedan Andelsslakteriet i Uddevalla började sin verksamhet.
1928-12-04 Andelsslakteriet i Uddevalla fyller 15 år. Jubileum.
1932-01-15 Andelsslakteriet i Uddevalla. Ett välorganiserat lantmannaföretag. Bild.
1933-12-21 Svinslakteriföreningen beslutade i går, övergå till slakteriföreningen. Förening.
1934-03-26 Uddevallaslakteriet går definitivt med i slakteriförbundet.
1935-06-28 Nytt andelsslakteri. Slakteriföreningens styrelse skall söka skaffa tomt. Mat.
1935-12-14 Nytt stort slakteri bygges i Uddevalla. Tomtplatser blir vid Aspekullen. Byggnad.
1935-12-17 Nytt slakteri i Uddevalla bygges för halv milj. kr. Byggnad. Djur.
1935-12-18 Dagens debattämne det nya slakteriet. Byggnad. Bild.
1935-12-19 Det blev uppskov med byggandet av storslakteriet. Byggnad.
1935-12-19 Frågan om slakteribygge i Uddevalla bordlades efter debatt på onsdagen. Byggnad.
1936-01-20 Medicinalstyrelsen har utdömt Andelsslakteriet i Uddevalla. Näringsliv.
1936-03-30 Slakteriets nybygge beslutat vid extra stämma på måndagen. Byggnad.
1936-03-31 V.S.S. har beslutat att bygga ett centralslakteri i Uddevalla för 561,600. Fastighet.
1936-03-31 Det blir nytt slakterihus i Uddevalla.
1936-04-29 Stadsfullmäktige: Uppgörelse med andelsslakteriet och stadsplanen.
1936-04-29 Västerlånggatan får en bredd av 17 meter. Klart för slakteriet. Från Uddevalla stadsfullmäktiges sammanträde. Politik.
1936-05-20 Slakteribygget i Uddevalla. Nu har man mätt upp tomten och stakat ut byggnadens läge. Byggnad.

2019-04-11

Tunnfabriken i Uddevalla

 Tunnfabriken satte sin prägel på hamnområdet i Uddevalla. Fabriken startade 1882 enligt den utmärkta boken Gamla Uddevallaföretag 1725 - 1950 som Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening gett ut.
 1889 byggde man en ny fabriksbyggnad där brandstationen ligger idag. Då hade man 40-50 anställda. Produktionen per dag uppgick till 200 - 250 tunnor. Två olika modeller tillverkades, den skotska på 121 liter och den norska på 116 liter.
Här står tunnor och väntar på att bli hämtade av fiskeflottan.

En sökning på ordet Tunnfabrik i Tidningsarkivet ger detta resultatet:

1889-01-29 Rykte om delning av snickeri- och tunnfabriken. Cöster övertar snickeriet, Thorburn tunnfabriken. Industri.
1889-05-02 Ansökan om järnvägsspår till den tilltänkta tunnfabriken sydost om Skansberget.
1889-09-10 Ingenjör David Thorburn låter införa elektisk ljus i den nya tunnfabriken. Energi.
1889-10-10 Om David Thorburns nya tunnfabrik.
1889-12-07 Uddevalla tunnfabrik har förskaffat sig till skydd af brand en ångspruta. Fabrik.
1891-05-28 En större pilplantering har gjorts vid Uddevalla tunnfabrik. Trädgård.
1891-12-10 Tunnfabriken arbetar rastlöst. Industri. Fiske.
1892-01-14 Uddevalla tunnfabrik har anmält sig till deltagande i verldsutställningen i Chicago nästa år. Fabrik.
1897-05-28 Tunnfabriken satte 8000 pilplantor. Industri.
1898-01-20 Arbetare vid Badö tunnfabriken bröt benet. Olycka.
1900-06-19 Uddevalla tunnfabrik- och trävaruaktiebolag hade konstituerande bolagsstämma.
1913-01-28 Lägenheten Skanskullen är av Uddevalla Tunnfabriks AB försåld till regementet. Fastighetsaffär. Industri.
1918-08-24 Industribeskrivning av Uddevalla tunnfabrik. Industri.
1920-01-02 Uddevalla tunnfabrik och arbetstidslagen. Arbetsmarknad.
1922-05-12 Strömstads tunnfabrik nedbrunnen. Brand.
1922-05-23 Tunnfabriken i Uddevalla har nu åter kunnat sätta igång driften. För närvarande 40 arbetare.
1922-10-06 Tunnfabrikens arbetare har uppsagts fr.o.m. 12 okt. Arbetsmarknad.
1924-01-10 60 år fyller idag bokhandlaren vid Uddevalla tunnfabrik Johannes Sandberg.
1927-02-19 Uddevalla Tunnfabriks- och Trävaruaktiebolag. Industri. Bild.
1927-07-06 70 år fyller en av Tunnfabrikens i Uddevalla gamla trotjänare, hr Karl Bruhn Aspekullen. Familjenytt.
1930-03-21 Tunnfabriksarbetaren Karl Bruhn, Aspekullen, död. 73 år. Aktiv i Brödraföreningen.
1930-11-14 Tunnfabriken permitterar 40 arbetare. Arbetsmarknad.
1932-03-11 Hemmet för gamla- och sjuka flyttar till Uddevalla Tunnfabriks före detta disponentvilla. Byggnad.
1932-03-31 Uddevalla Tunnfabrik- och trävaruaktiebolag. Berättelse.
1932-11-26 Ur Bohusläningen 1882. En såg för tillverkning av stav för Tunnfabrikens behov har anlänt.
1933-01-30 Uddevalla tunnfabrik började åter sin tillverkning av tunnor på måndagen. Fabrik.
1933-02-24 Uddevalla sjukhem i nya lokaler i Tunnfabrikens disponentvilla. Sjukvård.
1933-04-26 Smidigt transportsätt vid Tunnfabriken. På en stor Chevrolet lastbil- och släpvagn.
1933-05-12 "Produktionsstopp vid Tunnfabriken. Bandjärn till botten med bananbåten ""Jamaicas"". Båtar. Olycka."
1933-08-17 Uddevalla tunnfabrik har fått söka nya marknader för sina varor. Industri.
1935-03-22 Tunnfabriken i konkurs. Fabrik.
1935-03-23 Tunnfabriken i konkurs. Konkursmassan fortsätter driften.
1935-03-23 Tunnfabriken blev försatt i konkurs av rådhusrätten. Industri.
1935-03-26 Tunnfabriken upptar driften, konkursförvaltaren driver rörelsen. Industri.
1935-03-26 Driften vid tunnfabriken skall fortsätta? Fabrik.
1935-03-26 Vad användes Tunnfabrikens 50 000 kronor till?  Polis. Industri.
1935-03-30 Tunnfabriken upptar driften, konkursförvaltningen driver rörelsen.
1935-04-02 Tunnfabrikens konkurs, disponenten lämnar en redogörelse. Polis.
1935-04-25 Tunnfabrikens konkurs. 1933 var balansräkningen missvisande. Industri.
1935-04-26 Tunnfabrikens konkurs får rättsligt efterspel? Polis.
1935-05-09 Tunnfabrikskonkursen polisutredes.
1935-06-11 Polisrapporten om förhållandena vid tunnfabriken. Polis.
1935-06-11 Polisutredningen om tunnfabrikens affärer är nu klar.
1935-07-16 Tunnfabriksmål inför rätten, utslag i målet mot konsul Thorburn 19 augusti. Polis. Industri.
1935-08-07 Tunnfabriken såld till Göteborgsbanken vid exekutiv auktion för 30 000 kronor. Fastighetsaffär.
1935-08-07 Banken köpte tunnfabriken. Fastighetsaffär.
1935-11-20 Arbetet vid Tunnfabriken ligger nere. Återupptages inon kort av nytt konstituerat bolag.
1936-01-11 Tunnfabriken åter igång. Fabrik.
1936-01-13 Ny ägare till tunnfabriken. Näringsliv.
1936-01-13 Tunnfabriken åter igång. Amerikaingenjör övertager driften.
1936-02-13 Tunnfabriken åter i gång. Fabrik.
1936-03-30 Disp. Samuelsson å Tunnfabriken har dömts till 2 månaders fängelse. Polis.
1936-10-05 Hotande brand vid tunnfabriken i Uddevalla. Bild.
1936-10-06 Tunnfabriken i Uddevalla hotad av eldsvådetillbud. Brand. Bild.
1936-10-06 Brand vid Tunnfabriken.
1936-10-07 Ytterligare en deltog i bråket vid Tunnfabriken. Nytt anhållande. Polis.
1936-10-15 Åklagaren yrkar minst sex år för dådet vid Tunnfabriken. Polis.
1936-10-23 Om dråpet vid Tunnfabriken. Polis.
1936-10-30 Spritförgiftning har bidragit till G. Erikssons död? Dråpet vid Tunnfabriken. Polis.
1936-10-31 Två år- och nio månaders straffarbete för Alf Niklasson i Tunnfabriksdråpet. Polis.
1936-11-19 Chefen för Tunnfabriken ingenjör W. Wickström som utsetts. Utnämning.
1936-11-19 Tunnfabriken får snart ny driftschef. Fabrik.
1937-03-11 Ny murbruksfabrik i Uddevalla, vid tunnfabriken. Fabrik.
1937-07-14 Leveranser utav tunnor starkt ökad vid tunnfabriken i Uddevalla. Fabrik.
1937-12-31 Tunnfabriksarbetarna organiserade sig första gången för 40 år sedan. Arbetsmarknad.
1938-01-26 Arbetet vid Tunnfabriken som en tid legat nere återupptages imorgon.
1938-07-07 Det är livligt i hamnen. Kuttrar- och ångare lasta tunnor från tunnfabriken inför stundande islandsfisket. Fisk. Båtar.
1939-01-09 Tunnfabriken har sålts av Göteborgs bank till disponent Gösta Malmqvist i Uddevalla.
1939-01-10 Disp. Gösta Malmqvist har köpt Uddevalla tunnfabrik.
1939-05-24 Makrillen i tunnor från Uddevalla. Tunnfabriken har fullt arbete. Fabrik.
1939-07-05 Inför islandsfisket.Tunnexporten från Uddevalla tunnfabrik är nu i full gång, 15 000 tunnor på Badö.
1941-10-24 Tunnfabriken i Uddevalla. Tunnor tarvas för saltningen av sill. Beslut i nästa vecka om ev.utvidgas. Bild.
1941-10-31 Driften vid Tunnfabriken avsevärt ökad. Ett 30-tal man nyanställt. Fabrik.
1943-05-22 Tunnfabriken, Tubus och Skapi i idogt arbete för framtiden i Uddevalla. Industri. Bild.
1945-04-17 Uddevalla tunnfabrik har fått stora beställningar, personalen ökas med ett 40-tal. Fabrik.
1945-10-20 Om tunnfabriken, en industri med anor. En tunna var 50:e sekund. Näringsliv.
1946-02-16 Tunnfabrik startas i Skärhamn, fabriksbyggnad påbörjas omedelbart. Industri.
1946-04-04 Hemmet för gamla- och sjuka köpt av Uddevalla Tunnfabrik- och Trävaruaktiebolag. Fastighetsaffär.
1947-06-07 Tunnor från Uddevalla tunnfabrik till islandsfisket.
1953-06-24 Tunnfabriken i Uddevalla återupptar driften. Industri.
1956-01-23 Uddevalla planerar köpa tunnfabriken för 1,1 miljon. Fastighetsaffär.
1957-01-16 Uddevalla bygger nya brandstationen vid Tunnfabriken. Byggnad.
1957-12-31 Tunnfabriken fortsätter på Skaftö. Industri.
1958-02-24 Tunnfabriken bortkörd från Uddevalla. Industri.
1958-05-17 Tunnfabrikens skorsten revs, uppröjning för nya brandstationen. Rivning.
1970-08-20 Skottar blockerar tunnfabriken. Berättelse av Gustaf E. Karlsson. Industri.
1992-02-06 Personalbild utanför Tunnfabriken, taget ungefär 1910. Bild.
1997-01-28 Om Tunnfabriken i Uddevall. Industri. Bild.  //

2019-04-10

Gruppledarna fick sina arvoden

Gruppledarna i de politiska partierna var jäviga och fick inte delta i debatten om sina egna arvoden. Det är inte ofta man ser den här synen på ett fullmäktigemöte. De lämnade inte lokalen men följde debatten från "läktaren". Från vänster Rolf Jonsson (L), Karna Thomasdotter (MP), Mikael Staxäng (M), Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP) och Elving Andersson (C). Saknas gör Jonas Sandwall (KD) som troligen fick ett ärende utanför lokalen. Gruppledarna för oppositionen är inte med på bilden. (Den sittande mannen är åhörare.)

Gruppledararvoden införs. Det beslutade kommunfullmäktige ikväll efter en lång debatt. Det beslutades efter votering där kommunstyrelsens förslag fick 30 ja-röster mot 24 nej-röster. Sverigedemokraterna avstod från att rösta.
Torsten Torstensson (C) gick emot Samverkansmajoritetens förslag och röstade med oppositionen, men det hjälpte inte.
Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP).

2019-04-09

Bagare Ekstedts brödhäst

Ekstedts bageri var ett av stadens större och levererade bröd till flera speceriaffärer. Alltid efter samma rutt. Hästen lärde sig snart rutten och gick utan några kommandon från affär till affär. Startade på Kilbäckgsgatan (heter numera Hultmans gränd). Fram till korsningen vid Norra Drottninggatan och till höger. Stannade framför "Koopera", som var smeknamnet på Kooperationens första affär Framtiden.

Sedan hästen stannat bar kusken in några lådor bröd i affären. Tog med sig några tomlådor tillbaka och då startade brödhästen och gick utan order till nästa affär. Där upprepade sig historien och på detta sättet, från affär till affär, kom ekipaget tillbaka till bageriet efter drygt två timmar.

Så hände det sig att det hade kommit en ny, lite finare familj till staden. De frågade runt om det fanns någon häst att hyra för en rundtur i sin nya hemstad.  Jodå, bagare Ekstedt hade en häst som gick att låna. Ni anar vad som hände?!

Man spände hästen framför finaste söndagsvagnen och familjen satte upp. Hästen började genast gå fram till korsningen vid Norra Drottninggatan och till höger. Stannade sedan framför "Koopera", så som den alltid gjorde.

Sedan rörde sig hästen inte ur fläcken. Då var det någon i publiken som ropade till familjen att de måste låtsas bära bröd fram till dörren. Efter ett tag skedde detta och när mannen i familjen kom tillbaka till vagnen fortsatte hästen till nästa affär.

Mannen förstod att han blivit lurad och gick rasande till hemmet, medan hustrun och barnen tvingades följa brödhästen på hela turen tillbaka till bageriet.  //

2019-04-08

Isskåpet - kylskåpets föregångare

Det här gamla isskåpet finns på Gustafsberg. Det fungerade så att man lyfte på locket och la i krossad is som sedan fick smälta och isvattnet rann ner mellan de dubbla zinkplåtsväggarna i isskåpet.
Smältvattnet samlades upp i en behållare i botten av skåpet. Detta skall ha fungerat alldeles utmärkt och temperaturen var väldigt jämn i isskåpen.
Det fanns folk som livnärde sig på att såga isblock på sjöarna. Det gällde att göra dem så jämna och lika varandra som möjligt så att man kunde stapla dem tätt i ismagasinet eller isladan. Sedan täckte man isen med sågspån och kunde saluföra isblocken under lång tid. På Kasen och Gustafsberg vet jag att det fanns islador.
När de första kylskåpen kom så liknade de de gamla isskåpen. Den här bilden är från en utställning i gamla ridhuset på söder, kanske på 30-talet. Och som synes är det Hellstedts elektriska som saluför de nya modellerna. Som bekant finns företaget fortfarande. Det etablerades av Ernst Hellstedt 1924.
En annan legendarisk elaffär var Karlsson & Andersson Elektriska. Den affären startades 1928, men finns inte kvar i våra dagar.

Det var en hel del nymodigheter som kom in i hushållen med elektriciteten. Att laga mat på en elektrisk spis väckte stor misstänksamhet bland stadens husmödrar. De var ju vana vid vedspis eller gasspis. Det var till och med så att elföretagen fick anordna kurser i elektrisk matlagning för att få fart på försäljningen av nymodigheterna.  //

2019-04-07

2019-04-06

Minns du Hillbilly Five?

Visst minns du Hillbilly Five. Men var de inte fem stycken? Och vem saknas i så fall på bilden? Och vad heter de som är med på bilden?  //

2019-04-05

Lindesnäs gamla brygga

Innan småbåtshamnen vid Rödön byggdes var det den här bryggan som användes av de vita båtarna. Men när var småbåtshamnen vid Rödön egentligen klar?

I Tidningsarkivet söker jag på Rödön och få denna träfflistan:

1964-03-24 Småbåtshamnen vid Rödön skall ersätta Skeppsviken. Bild.
1964-06-19 Uddevalla skall bygga ny småbåtshamn vid Rödön
1964-11-14 Plats för 600 båtar projekt i området mellan Rödön och Lindesnäs.
1964-12-18 Skiss över den blivande småbåtshamnen vid Rödön.
1965-03-16 Insändare som är kritisk mot planerad småbåtshamn vid Lindesnäs- och Rödön. Hamn.
1967-03-21 Småbåtshamn skall byggas på Gustafsbergs mark vid Rödön. Båtar.
1971-02-03 Frågan om en småbåtshamn vid Rödön aktualiseras åter.
1972-06-13 300 unga höll ölfest på Rödön helt nergrisad, Bodele, Lindesnäs och Skeppsviken har haft skadegörelse. Polis.Miljö.
1974-11-27 Rödöns hamn ökas ut. Ny pir redan nästa år.
1978-04-19 Rödönhamnen invigs 15 maj. Hamn.
1978-06-05 Snart klart förtöja båten vid Rödön. Hamn.
1978-08-31 Uddevalla kommuns småbåtshamn vid Rödön bara halvfärdig, belysning- och toaletter.
1997-01-28 Den sedan lucianatten försvunne 43-åringen hittad död på Rödön i Byfjorden.
2002-01-22 Rödöns båthamn kan komma att upphöra, på grund av att få ner kostnaderna för 2003 års budget.
2002-09-26 """Inte läge att höja båtplatsavgifterna"". Rödöns småbåtshamn och Landbadet på Gustafsberg berörs av tvisten. Pengar. Bild." //

2019-04-04

Katie Borgs plats

Jag har skrivit om Katie Borgs plats tidigare, men nu när skylten sedan en tid är uppsatt kan det vara läge att upprepa varför Katie Borg fått platsen framför Filmstaden och Folkets hus uppkallad efter sig.

Så här skrev jag den gången:

Ur kommunfullmäktigeprotokoll när beslutet togs 2016.
"Carina Antonsson har inkommit med medborgarförslag om att namnge en gata eller plats efter Katie Borg. Förslaget motiveras med att för få platser och gator i Uddevalla är uppkallade efter kvinnor och att Katie Borg hade ett stort engagemang i frågor som HSO, kvinnojouren, hälso- och sjukvårdsfrågor och var Uddevallas första kvinnliga kommunalråd. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden, som behandlade ärendet 20I6-03-I 7. Kultur och Fritidsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att namnge parken utanför Folkets Hus och biografen till Katie Borgs plats. Namnberedningsgruppen har efter kultur och fritidsnämndens beslut meddelat att man tillstyrker kultur och fritidsnämndens förslag. Tillstyrkandet baseras bl.a. på stöd från Uddevalla hembygdsförening".


Och i en insändare i Bohusläningen skrev Solveig Thulin:

"Trots många hinder och personliga svårigheter förmådde Katie Borg visa empati och omtanke om sina medmänniskor. Inte minst hennes engagemang i kvinnojouren och i hälso- och sjukvårdsfrågor, vilket nämns i förslaget, är värt att uppmärksammas. Som stadens första och enda kvinnliga kommunalråd fanns hon på plats och välkomnade mig, när jag 1990 kom till Uddevalla som kulturchef/förvaltningschef och enda kvinna bland ett 20-tal (då var det så många!) förvaltningschefskolleger och bolagsdirektörer, som alla var män. Katie Borg, vars politiska ansvarsområde även innefattade kultur, delade generöst med sig till mig av sina erfarenheter och sin lokalkännedom utan att fråga efter min eventuella partitillhörighet eller min politiska inställning.

Det finns all anledning att vara mycket restriktiv med att uppkalla gator efter personer. Men om någon plats eller gata i Uddevalla ska uppkallas efter Katie Borg, så är det parken framför Biopalatset. Det är ju ”hennes plats”. Den ligger mitt emellan hennes mångåriga bostad på andra sidan av Asplundsgatan och två byggnader, biografen och Folkets hus, som kan sägas representera viktiga delar av hennes ansvarsområde som politiker.

Solveig Thulin"
 //

2019-04-03

Här skall det byggas badhus

 Så här ser det ut idag där det nya badhuset skall byggas. Full fart på olika ledningsarbeten således. Men det kommer att dröja innan man börjar riva det nuvarande badhuset. Sommaren 2020 är det sagt. Men då måste först det tillfälliga badhuset på Sörvik vara byggt. Det nya badhuset skall ju byggas på samma plats som det nuvarande och under byggtiden skall det således finnas ett tillfälligt badhus.

Innan beslutet om var det nya badhuset skall ligga satte den dåvarande politiska majoriteten S+V+MP upp den här skylten. Senare anslöt sig Uddevallapartiet till förslaget och det var det som avgjorde hela frågan.  //

2019-04-02

Vem är han? - Uppdaterad

Till skillnad mot föregående så tror jag mig veta vem denne gosse är. Säfströms foto har tagit bilden.

Och ja, Det är Ulf Tiborn och det var flera som kände igen honom.  //

2019-04-01

Vem är hon? Uppdaterad

Då prövar vi med en ny bild från Säfströms foto. Vem är hon?

Agneta Larsson är namnet.  //

2019-03-31

Öppet hus om Musiklivet i Uddevalla måndag 1 april kl 18.30

På måndag den 1 april kommer Janne Dahl och kanske någon av de andra författarna till boken Musiklivet i Uddevalla till Wessmanska huset, Södra vägen 7, och berättar om musiklivet i Uddevalla.
Janne Dahl, Cecilia Ahlsén och Stefan Brännvik är personerna bakom boken.

Wessmanska huset, måndag 1 april kl 18.30. ALLA VÄLKOMNA!  //

2019-03-30

Flygfoto över Norr med Lasarettet och Elseberg

Ett vykortsfoto där vi bl a ser Länsfängelset och Lasarettet. Man ser, om man tittar noga, tre järnvägar, Bohusbanan, Herrljungabanan och Lelångenbanan. Mycket av byggnationen nere till höger i bilden revs för stadsmotorvägen.  //