2016-10-26

Oddevoldaren Charlie Larsson imponerade på förbundskaptenen

Foto Arne Andersson. Bohusläningen. DigitaltMuseum. Bohusläns Museum

Berättat på kvällens berättarafton.

Bilden är från 1959. Den svenske förbundstränaren, engelsmannen George Raynor, kom till Rimnersvallen för att titta på en spelare i Oddevolds motståndarlag. På fråga efter matchen om han var nöjd med vad han sett sa han att han emellertid hittat en annan bra spelare på planen. Och givetvis ville Raynor efter matchen hälsa på spelaren som imponerat på honom, nummer 5, centerhalven i Oddevold Charlie Larsson här med sonen Tommy på armen. Mig veterligt gjorde dock aldrig Charlie något landslagsuppdrag?

Under George Raynor utvecklades Sverige till en stormakt inom landslagsfotbollen. Under hans ledning tog Sverige guld i OS i London 1948, brons i VM i Brasilien 1950, brons i OS i Helsingfors 1952 och silver vid VM i Sverige 1958.  //

2016-10-25

Berättarafton 26 oktober kl 18.30 på Bohusläns museum

Tiden går fort. Jag tycker inte att det var längesedan vi hade berättarafton och så är det redan dags. Håller på att leta fram bilder. Det kommer bl a att handla om en del idrottspersonligheter i vår stad. PO Andreasson har letat i arkiven. Och en del av bilderna i ABF Fotoklubbs kalender 2017 kommer vi att prata om. Alla är hjärtligt välkomna!!  //

2016-10-24

Huset i Hunnebodalen

Det tog inte lång stund förrän Frank Berghänel och Jan Aronson m fl hade löst gåtan.
 Här i Hunnebodalen ser vi huset längst upp till höger. Det var således innan Bävebäcken kulverterades.
 Den här bilden har Jan Aronson lånat av fru Sansén Nere till höger står de som bor i huset.
 
På baksidan står namnen på personerna samt datum för fotograferingen. Precis så som man skulle önska att alla skrev på sina bilder.  //

2016-10-23

Vad är detta för ett hus?

Jag har frågat runt om detta huset, men hittills inte fått något svar som skingrar mystiken. Så nu ställer jag mina förhoppningar till Uddevallabloggens läsare!  //

2016-10-22

Höstens stipendium för Bredfjällsforskning - sök det nu!

Insänt av Stefan Edman

Bredfjällets Teatersällskap är en ideell organisation, bildad hösten 2011 med syfte att fungera som huvudman för ”Bredfjällspelen”. Somrarna 2013 och 2014 gavs sammanlagt 22 fullsatta föreställningar av denna kulturhistoriskt fokuserade friluftsteater på Norra Fjället öster om Ljungskile. Pjäsen, som mötte starkt positiv respons från såväl recensenter som publik, spelades på både scen och i det vackra omgivande landskapet och gestaltades av en ensemble av professionella och amatörer och med specialskriven musik.

Teatersällskapet vill med pjäsen och övrig verksamhet (kulturfriluftsdagar för grundskolan, Bredfjällets dag, guidade vandringar mm) stärka intresset, kunskapen och engagemanget för det liv som levdes i backstugor och på mindre gårdar på Bredfjället, från äldre tid fram till våra egna dagar. Ett ganska omfattande faktamaterial kring dessa förhållanden finns att tillgå i bokform och i Ljungskileortens Hembygdsförenings arkiv. Men ytterligare insatser bör stimuleras.

Det är för detta syfte Bredfjällets Teatersällskaps årliga stipendium nu har inrättats. Stipendiet uppgår till 25 000:- och kan utgå antingen för fördjupande studier av en viss aspekt av Bredfjällets kulturhistoria och/eller enskilda människors livsöden eller för en gestaltning i bild, musik eller på scen (pjäs) av redan kända förhållanden.

Vem som helst kan söka vårt stipendium! Val av ämne och presentationsform för arbetet skall motiveras och preciseras i ansökan. En jury, bestående av styrelsen för Bredfjällets Teatersällskap, väljer vem eller vilka som skall tilldelas årets stipendium. Redovisningen av arbetet skall ske under 2017 på sätt som juryn och stipendiaten gemensamt kommer överens om.

Skriftlig ansökan (max 1 A4) mejlas eller postas till Bredfjällets Teatersällskap, c/o Stefan Edman, Almvägen 10, 459 31 Ljungskile, st.edman@telia.com senast 15 november 2016. Den/de som får årets stipendium ges besked om detta senast 15 december 2016.  //

2016-10-20

En oväntad vändning angående de rivningshotade husen vid Bodele

Av en ren slump upptäckte jag häromdagen att Uddevalla kommun har avstyckat en tomt kring ett av husen på Bodele. Och det har skett i mars månad i år, dvs samtidigt som debatten har rasat kring vad som skall hända med husen.

Det är visserligen inte ett av husen, som fram tills nyligen var rivningshotade, men upptäckten är ändå anmärkningsvärd och visar att det funnits tankar om att avstycka tomter och sälja alla husen på Bodele,

Huset som nu har fått en avstyckad tomt är det s.k. Lindgrenska huset. Det är det som ligger allra närmast Bodele badplats. På kartan här ovan är den gulmarkerad och har fått fastighetsbeteckningen Gustavsberg 1:33. Tomtens storlek är nu 1257 kvm. Protokollet om handlingen är daterad 2016-02-18 och senaste dateringen i ärendet är 2016-03-03. Samtidigt har ytterligare en tomt avstyckats men som inte ligger på Bodele utan intill järnvägsövergången vid Höjentorp. Det är huset Lustigkulle som fått fastighetsbeteckningen Gustavsberg 1:34. Det huset har aldrig diskuterats i den allmänna debatten om Bodelehusen.

I protokollet från avstyckningen står det om Lindgrens hus bl a detta: "Fastigheten är bebyggd med ett äldre bostadshus och har en väl etablerad tomtplats...Tomtplatsen Lindgrens berörs av kulturmiljö i form av "by-gårdstomt" bedömd som bevakningsobjekt, samt av naturvårdsområde Gustavsberg, strandskydd och riksintressen enligt 3-4 kap. Miljöbalken......tomtplatsen ges en snäv avgränsning mot stranden vilket säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet...De nybildade fastigheterna blir varaktigt lämpade för bostadsandamål".

Att det redan 2007 fanns tankar (eller rent av beslut?) om att avstycka tomter kring alla husen på Bodele framgår av en ansökan från Uddevalla kommuns exploateringschef Dennis Zachrisson som 2007-02-13 skriver:

"Uddevalla kommun ansöker om avstyckning från Gustavsberg 1:6. Avstyckningen innebär att nuvarande 8 st byggnader (se kartbilaga) med intilliggande tomtmark, skall bilda egna fastigheter. Avsikten med ansökan är att möjliggöra framtida försäljning av de nybildade fastigheterna".

Angående det Lindgrenska huset skriver Länsstyrelsen i ett yttrande 2015-12-09 att den har inget att erinra mot den föreslagna regleringen.

Det står nu Uddevalla kommun fritt att sälja den avstyckade tomten då kommunen äger både hus och tomt.  //

2016-10-19

Klas Eksell ny personaldirektör i Försvarsmakten

Foto Försvarsmakten

Ytterligare en officer från Bohusläns regemente har utsetts till en hög befattning i Försvarsmakten. Klas Eksell, född i Eksjö, men uppväxt i Uddevalla har utsetts av regeringen till personaldirektör i Försvarsmakten. Han befordrades samtidigt till generalmajor.

Klas Eksell blev officersaspirant vid Bohusläns regemente 1978. Löjtnant vid regementet 1982, Kapten 1983. Major 1989, vid Norra Smålands regemente 1991, vid HKV 1996. Överstelöjtnant 1998, vid Swedint 1999, Vid Norrbottens regemente 2003. Överste 2003, vid MSS Skövde 2007.

Tillhörig Bohusläns regemente 1982-1991.  //

Qvinnoväsen till Folkets hus torsdagen den 20 oktober


Insänt av Folkets Hus

Torsd 20 okt kl 19.00 med insläpp och mingel från 18.00

Efter succén på Tjörns visfestival har vi nu Quinnoväsen i Vardagsrummet i Uddevalla Folkets Hus
De sex medlemmarna i gruppen Quinnoväsen har känt varandra i ca 10 år. Gemensam nämnare är Visans Vänner i Uddevalla och Göteborg. De sjunger också enskilt och alla är vana vistolkare så texten i visorna är mycket viktig. Repertoaren består både av den klassiska visrepertoaren och nyare visor, också sådana som medlemmarna skrivit själva. Utmärkande för gruppens framträdande är deras variation av instrument med gitarr, ukulele, bas, nyckelharpa och flöjt, mycket rytm och en tät stämsång, som lyfter många visor till en ny dimension.

Biljettpris för kvällen är 150 kr.

Biljetter bokas på telefon 0761 25 13 52  //

2016-10-18

40-årsfirande ABF Fotoklubb presenterar sin 30:e Uddevallaalmanacka

"2017 års almanacka med gamla Uddevallabilder är den 30:e i följd. Det innebär att almanacksprojektet fyller 30 år. Dessutom fyller ABF Fotoklubb 40 år under 2017. Klubben bildades 31 januari 1977 av ett tiotal fotointresserade som hade genomgått fotokurser (i ABF:s regi) i en lokal på Svedjestråket där ABF studieförbund hyrde nästan hela källaren.

Almanackan 1987 såldes på hösten 1986 och då med nytagna bilder från kommunen. Intresset var inte som vi hade väntat. 1988 års almanacka gjordes däremot med gamla bilder och åtgången blev förvånansvärt stor, hela upplagan var slut före nyårsaftonen 1987.

Under hösten 2015 fick vi en samling bilder från SWEDBANK som hade använts i någon utställning för länge sedan. Banken har byggt om lokalerna och mycket gammalt fick troligen slängas, men bilderna räddades tack vare några fotointresserade anställda.

Två bilder har vi fått av Göran Thornqvist. Thore Löfqvist har bidragit med tre. Lars-Olof Jakobsson har lämnat en bild och en kommer från Alban Thorburns samling. De övriga är från SWEDBANKs gåva.

Arbetet med 2017 års almanacka har fotoklubbens Naturgrupp gjort. Vi hoppas att almanackan får en strykande åtgång.

ABF Fotoklubb önskar alla ett trevligt och framgångsrikt 2017!"

Almanackan finns nu att köpa på Bohusläns museum, Lotcen, ABF och hos fotoklubben själv.  //

Joachim Lindroth lämnar KynningsrudPressmeddelande

Kynningsrud

Kynningsrud Prefab omorganiserar och får ny VD

Kynningsrud - 2016-10-18 11:07 CEST
Division Prefab i Kynningsrud består av 300 anställda som kommer omsätta för 750 miljoner kronor i år. Orderreserven är rekordhög, och är i dag på ca. 800 miljoner kronor.
Styrelseordförande Harald Kynningsrud säger:
Stora investeringar i fabriken i Uddevalla har bidragit till stark tillväxt senaste tiden. Vi ser att en gemensam ledning för den svensk/norska marknaden kommer till att ge bättre kvalitetssäkring av logistiken från sälj till färdiga projekt. Detta medför en lägre kostnadsnivå som ökar vår konkurrenskraft.
Tidigare VD Joachim Lindroth i Kynningsrud Prefab AB har valt att avsluta sin tjänst i Kynningsrud för att arbeta med andra uppgifter i framtiden. Vi tackar Joachim Lindroth för insatsen genom de fem åren och önskar honom lycka till i framtiden.
Ny VD blir Nicklas Jarl, som fram till idag var vice-VD i Kynningsrud Prefab AB. Nicklas har varit en central person i Uddevalla genom åren och känner organisationen och betongelementmarknaden väl. Nicklas Jarl kliver nu upp och övertar ledningen i Uddevalla.  //

2016-10-17

En av många ombyggnader av elverket vid Strömberget

DigitaltMuseum. Bohusläns museum. Foto Arne Andersson, Bohusläningen

När exakt den här ombyggnaden verkställdes är oklart. Kanske 50-talet? I det utmärkta Tidningsarkivet söker jag på ordet Strömberget och får denna träfflistan:

Datum Innehåll
1886-07-06 Två storbränder i ismagasinet vid Badö- och en i Strömbergets Kvarn. Brand.
1886-07-13 Förhör om bränderna vid ismagasinet- och Strömbergets kvarn. Brand.
1886-07-20 Ytterligare förhör om branden vid Strömberget. Polis.
1886-07-27 Nya förhör om branden vid Strömbergets kvarn. Brand.
1886-08-03 Förhör om branden vid Strömbergets kvarn. Brand.
1886-08-12 Ny kvarn uppföres vid Strömberget. Byggnad.
1886-08-17 Mjölnardrängen Johan Alfred Johansson erkände vårdslöshet med eld vid branden på Strömberget. Brand.
1887-02-08 Strömbergets kvarn nybyggd. Kostnad 27 000 kr. Pengar.
1898-07-07 En elektriksk kraftstation vid Strömbergets kvarn planeras. Energi.
1898-12-22 Strömbergets kvarn har undergått förändringar.
1899-11-11 Strömbergets Qvarn är nu efter ombyggnad åter igång. Byggnad.
1899-11-16 Elektriska belysningsanläggningarna vid Strömbergets kvarn närmar sig sin fullbordan. Energi.
1901-10-10 Strömbergets kvarn levererar ström till ett 50-tal abonnenter i staden. Energi.
1912-08-06 Strömbergets kvarn, havre av årets skörd förmaldes i fredags för första gången.
1916-07-01 Uddevalla stad övertog elverket vid Strömberget.
1917-01-03 Elverket vid Strömberget övertages av Gas och elektricitetsverksstyrelsen.
1918-05-22 Kvarnen vid Strömberget elektrifieras. Energi.
1924-11-26 Uddevalla stad bör äga Strömberget och S:t Anna äng.
1926-08-12 Saluvärdering av kyrkans jordar och vattenfallet vid Strömberget.
1933-11-01 Bokhållaren E. R. Sandell. I ungdomen var han mjölnare vid Strömberget, död. 62 år.
1937-01-05 Strömbergets kvarn stänges 7 januari och flyttas till Fossumsbergs Valskvarn. Annons.
1958-03-20 Bild från Hålgjuteberget mot Strömberget-Prostängen. Historia.
1970-06-04 Rivning av Strömberget 5.
2000-03-29 """För 100 år sedan"". Vid Strömbergets qvarn finnes plats för en nykter och ordentlig karl."  //

2016-10-16

Var ligger Utby?

Insänt av Jonny Jansson:

Hej Gunnar!

Hoppas allt är bra med dig. Jag har funderat över flera gånger när jag åker förbi Bratteröd att det skyltas in till Uddevalla och Utby? Har frågat runt och även tittat på kartor om det finns något mer Utby än det ut mot Lanesund. För min undran är varför det annars skyltas mot Utby där. Vet du som har koll på Uddevalla?
Mvh
Jonny"
Här står skylten som Jonny berättar om. Ja frågan om Utby är berättigad. Men det är förstås inte det Utby som ligger väster om Uddevalla.
Nej detta Utby ligger vid Göta älv i gamla Älvsborgs län och är idag ganska svårfunnet då jag fick leta en stund för att hitta det. Man kommer dit genom att åka från Bratteröd genom Forshälla. När man kommer till Vassbovik tar man inte vägen till höger mot Ljungskile utan fortsätter längs en gammal ganska dålig grusväg rak fram. Man passerar Ivarsbo och Nötebron och kommer så småningom till Utby.  //

2016-10-15

Bolsjojteatern livesänt i Folkets Hus i Uddevalla söndag

Se de bästa dansarna uppträda på en av världens främsta scener. Folkets Hus Uddevalla livesänder baletten Den gyllene åldern från Bolsjojteatern 16 oktober 17.00.

Den gyllene åldern är en originell, färgstark och bländande föreställning med sin jazziga musik och music-hall atmosfär. Denna balett, som bara kan ses på Bolsjoj, har allt: galna rytmer, fartfyllda jaktscener och dekadenta Kabaret-nummer. Den passionerade kärlekshistorien har vackra duetter mellan Boris och Rita. Historien är en satir över Europa under det glada 20-talet.

Musik: Dmitrij Sjostakovitj
Koreografi: Jurij Grigorovitj
Libretto: Jurij Grigorovitj, Isaak Glikman

I rollerna: The Bolshoi Principals, solister och Corps de Ballet

Beräknad längd: 2 tim 20 min
Visas: 16 oktober 17.00  //

Fullt hus på Uddevalla stadsbiblioteks 30-årsjubileum

Idag firar Uddevalla stadsbibliotek 30 år i lokalerna på Södergatan. Redan när dörrarna öppnades kl 10 strömmade folk in. Öppet hus till kl 15. Välkomna! 

2016-10-13

Än finns det hopp för Miljöpartiet

Jag skrev ju i mitt inlägg före debatten att partipiskan kommer att vina, men där hade jag fel när det gäller Miljöpartiet. Två ledamöter, Jarmo Uusitalo och Ole Borch, röstade med hjärtat och hjärnan. Eller rättare sagt, de lade ner sina röster till skillnad mot sina partikamrater som röstade med den styrande majoriteten, där ju MP ingår.

Nu spelade det ingen roll eftersom minst en tredjedel av fullmäktigeledamöterna yrkade på återremiss så det hade ingen praktisk betydelse. Men det var ändå en viktig signal att två hedersmän kunde se bortom blockpolitiken i en sådan här fråga. //

2016-10-12

Bodelehusen räddas - i vart fall tillfälligt

Kommunfullmäktige beslutade ikväll efter votering att återremittera ärendet om rivning av husen vid Bodele.  Husen är alltså tills vidare räddade från rivning.  //

2016-10-11

Vem vill egentligen riva husen på Bodele?

I morgon på Kommunfullmäktige skall frågan om de tre husens framtid på Bodele beslutas. Rivning eller bevarande?

När Uddevallabloggen skrev om rivningshotet första gången för knappt två år sedan var det fortfarande ett tjänstemannaförslag. Man hade då hyresgäster i alla husen och och frågan hade alltså inte nått politikerna. Av de tre aktuella husen har nu en av hyresgästerna, till huset här ovan, tröttnat och för ett par helger sedan kunde man se hur de tömde huset på sina ägodelar.
Här låg Lilla Bodele. Det revs 2013 efter att det stått tomt en tid och enligt uppgift hade fastighetsägaren, Uddevalla kommun, underlåtit att köldsäkra huset så ledningarna frös sönder.
Så här såg det ut strax innan det revs.
Janzons hus skall också rivas. Det beslutet tog Tekniska nämnden redan 2011 men beslutet verkställdes då aldrig. Det ligger uppe på ett berg praktiskt taget osynligt från Strandpromenaden. Så man kan ju undra varför det ligger i vägen?
Ingarö skall också rivas.Här bodde familjen Sigurdsson i decennier för mer än femtio år sedan. Sonen Orvar skriver följande på Facebook: 

"Mina föräldrar ägde hus Ingarö 15 år på 50-60talet samt hyrde det 10 år på 80-90talet. Huset är i mkt bättre skick idag än på 60talet. Ändå har det klarat sig i 50 år till och säkert i 50 år till. Redan på den tiden hängde bjälklaget ned på mitten. På 90talet fick huset nytt yttertak. Har varit uppe och besiktigat huset. Huset är bra och är inte i behov att renoveras akut. Jag ifrågasätter konsultens erfarenhet och kunskap av husbesiktning. Själv är jag sakkunnig".

Så man kan ju undra vilka som vill riva? När jag frågar tjänstemän så är svaret att politikerna vill och frågar man politiker så hör jag att det är ett tjänstemannaförslag "och vi måste ju lita på våra tjänstemän".

Tjänstemän har sagt till mig att man vill riva för att allmänheten skall få tillgänglighet till området. Men är inte allmänhetens tillgänglighet redan stor nog redan nu? Vi skall komma ihåg att tre hus kommer inte att rivas och ett av dessa är dessutom privatägt med avstyckad tomt och det ligger mitt i området vid stranden.

Frågan var nyligen uppe i Kommunstyrelsen och med en rösts övervikt beslutade man att föreslå Kommunfullmäktige att riva huset. Det är den styrande majoriteten S, V och MP som vill riva medan övriga partier vill bevara. Mest besviken är jag på Miljöpartiet men man tycker väl det är viktigare att ha makten än att följa sina ideal! Som Miljöpartiet på riksplanet.

Sannolikt kommer partipiskan att vina i Kommunfullmäktige i morgon. Kommunstyrelsens förslag till beslut kommer att gälla om det inte sker ett under! Men räkna med att det kommer att bli debatt.  //

2016-10-10

Stort intresse för NATO-debatt på Bohusläns museum

 Mike Winnerstig, svensk säkerhetspolitisk analytiker, reservofficer och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut inledde kvällen med att informera om vad NATO är.
Den senaste tiden har försvarsfrågan mer och mer kommit i fokus och inte minst frågan om NATO-medlemskap eller inte. Det märktes på det stora intresset för kvällens debatt som arrangerades av Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal, Bohusläns museum och Källvikenstiftelsen. Moderator var Lars Hartelius.
Efter den inledande informationen steg så debattörerna upp på scenen. Det var Paula Holmqvist (S), ledamot av riksdagens försvarsutskott samt Lars Tysklind (L), ersättare i samma utskott.

Socialdemokraternas hållning i NATO-frågan är ju som bekant att Sverige inte skall vara medlem i NATO, medan Liberalerna sedan 1999 varit förespråkare för ett medlemskap. De båda debattörerna försvarade givetvis sina partiers linjer därvidlag men var överens om att Sverige behöver ett starkare försvar.
Efter debatten släpptes ordet fritt för frågor. På det hela taget en informativ kväll och blickar man några år tillbaka så var det bara Liberalerna som var tydliga med att vilja gå med i NATO. Idag är hela alliansen NATO-förespråkare.  //

2016-10-09

Söndagspromenad med kameran

 Någon tycks ha roat sig med att riva ner en lokal vägvisare.
 Inte så himla lätt att förstå skyltningen är detta ett exempel på. Förhyrda platser med fri parkering för besökande till kyrkan. Men var skall de parkera? Knappast på den enfiliga gatan väl?

Längre fram står det en skylt som Uddevalla Energi satt upp där det står att tillståndsbevis krävs för att få parkera.

Och där framme till vänster är det parkering endast för besökare till kyrkan.
 Det var länge sedan man kunde se denna "stenbanken". Här låg för länge sedan ett vadställe vilket man bättre förstår när man ser detta..


Och en del utflyttade Uddevallabor kanske inte vet att NETTO flyttat in i den här byggnaden på Göteborgsvägen.  //

2016-10-08

De var först över Hansonska bron

Lördagen den 22 september 1934 invigdes Hansonska bron med pompa och ståt. Uddevallas styrande var förstås där och blev de första att gå över bron. Kameravinkeln var kanske inte den bästa.  //