2016-08-24

Pass upp när du sms-parkerar med appen

Här parkerade jag ikväll för att leda stadsvandringen. Den blå punkten är min bil. I appen SMS Park kan man välja karta och då kommer de närmaste parkeringszonerna upp. Här har jag således ställt bilen på Södra Hamngatan och zonen 1850 ligger där jag befinner mig. 

Självklart väljer jag då den zonen och startar parkeringen i appen och lämnar bilen. Men när jag går förbi parkeringsautomaten vid Hansonska bron kastar jag ett öga på informationen där och där står det zon 1851. Går sedan tillbaka till bilen och förbi den. Nära Järnbron sitter också en skylt. Även den anger att zonen är 1851. Zonmarkeringen på kartan stämmer alltså inte med skyltningen på plats. 

Att parkera i zon 1850 som kartan i appen visar kostar vardagar 10-18 = 10 kr/tim. Lördagar 10-14 10 kr/tim. Övrig tid 2 kr/tim.

Men om jag går efter skyltningen på platsen där det står att det är zon 1851 kostar det vardagar kl 10-18 = 5 kr/tim. Lördagar 10-14 = 5 kr/tim. Övrig tid gratis.

Så frågan är vad som gäller? Är det felskyltat på plats eller är det fel på kartan i appen?  Och får jag felparkeringsböter om jag väljer fel zon?  //

2016-08-23

Var finns Uddevalla stads minnesgåva till Bohusläns regemente vid dess 300-årsjubileum

Insänt av Ingvar Rodén:

"Hej Gunnar,

Vid Bohusläns reg. 300-årsjubileum 1961 överlämnade Uddevalla stad en minnestavla i keramikrelief till regementet vid en högtidlighet vid Flickskolans huvudentré. Tavlan var utförd av Greta Johansson, Uddevalla. Den är en kvadratmeterstor svartbränd keramikrelief, där bohuskavalleristen från gången tid och I 17-soldaten från nutiden flankerar stadsvapnet. Efter överlämnandet skulle tavlan sättas upp på en ”för allmänheten väl synlig plats”. Som gammal I 17 officer i förskingring vore det intressant att få veta var denna tavla placerats. Jag har vid mina besök i Uddevalla inte kunnat finna den. Vore intressant om Du kunde lokalisera tavlan.

Med vänlig hälsning
Ingvar Rodén
Stockholm"

I boken Kungl Bohusläns regemente och dess hembygd från 1962 finns ovanstående bild på minnestavlan. Och i samma bok uttrycker regementschefen överste Gunnar Smedmark:

”Vi vill betrakta det som en stor ära om denna gåva finge uppsättas i stadens rådhus för att där utgöra en påminnelse om stadens och regementets ömsesidiga samförstånd etc, etc”

En sak är säker att då undertecknad var i Rådhuset idag kunde jag inte hitta den vare sig i trapphuset eller i någon av representationssalarna. Så min fråga till Uddevallabloggens läsare är alltså: Var finns den?

Minns att Uddevalla kommun övergav Rådhuset och flyttade till Blåkulla. Då stod Rådhuset tomt i flera år innan man satte igång att restaurera byggnaden. Kanske plockades minnestavlan ner vid flytten till Rådhuset och kom aldrig tillbaka?  //

Stadsvandring onsdag 24 augusti kl 18.30

Stadsvandring med undertecknad guide blir det i morgon onsdag den 24 augusti kl 18.30. Start på Kungstorget och vi kommer att röra oss i den östra delen av centrala staden.

Avgift 20 kr som oavkortat tillfaller Uddevalla Hembygdsförening.  //

2016-08-22

Bilden tagen ca 1911-1913

Ja, det finns en del saker att hänga upp dateringen på. Någon skriver järnvägsbron över Bäveån. Den började byggas på hösten 1906. Ovanför den ser vi på bilden det pågående bygget av Bohusläns regementes kaserner. Kasernbyggnaderna grundlades 1910 och stod färdiga 1913. Så vi hamnar i spannet 1911-1913.  //

Jodå Gustafsbergs badrestaurang är öppen denna veckan också

Idag saknas annonsen med meny för denna veckan i Bohusläningen. Krögaren Urban Nielanger låter meddela att badrestaurangen visst är öppen denna veckan också. Men det är också sista veckan (månd-fred) som de populärara husmansbufféerna serveras,  //

2016-08-20

Nya fräscha skyltar på Strandpromenaden

Se där! Precis lagom till Strandpromenadens 10-årsjubileum nästa lördag har de gamla oläsliga informationsskyltarna bytts ut mot nya. Bra jobbat!
2016-08-19

Vågbrytaren vid Damernas i Skeppsviken bortforslad

 
 Sedan i december har den havererade vågbrytaren legat ilandfluten i Damernas i Skeppsviken, där den utgjort ett givet samtalsämne. Den slet sig i stormen Helga som Uddevallabloggen skrivit om tidigare. Men si, så igår kväll drogs den flott efter att först ha lagats då den hade flera hål i botten.

Hamnkaptenen Jerry Fors anlitade JP Lyft, Micke Bärgare och Munkedals Kran för arbetet som inte var helt okomplicerat. Till saken hör förstås att om en vecka skall Strandpromenadens 10 års-jubileum firas och det skulle ju inte se bra ut med den gamla pontonbryggan kvar på platsen. Bilderna här publiceras efter tillstånd av JP Lyft.

Almen vid Wessmanska huset fälld

Exakt kl 11.03 föll den gamla sjuka almen vid Wessmanska huset. Barbro och PO Andeasson fångade fällningen på film och bild.
Det var vi som gjorde det!!  //

2016-08-18

Ulvön - kommunens dyraste parkering?

Parkeringsplatsen vid Ulvön måste vara kommunens dyraste. Parkeringsavgiften är som synes 50 kr för de första tre timmarna. Och det spelar ingen roll om jag så bara parkerar i 10 minuter. Man åker på 50 kr i alla fall. Och inte nog med det. SMS Park tar ut en serviceavgift på 2,90 kr/startad parkering via app och 5 kr/startad parkering via SMS. Enligt SMS Park så tas serviceavgiften ut för att täcka de trafik- och driftskostnader som varje parkering medför.

För allt i världen parkera inte vid Ulvön!  //

2016-08-17

Var är detta och vad gör dom?

Ja, kort och gott. Hjälp mig att klura ut vad som pågår här och kanske du känner igen någon av personerna?  77

2016-08-16

DANUBE HIGHWAY i Uddevalla hamn

Igår ankom DANUBE HIGHWAY till Uddevalla och backade in i Sörviksdockan. Efter lastning av "chassie" beräknas hon avgå redan i eftermiddag.  //

2016-08-15

Peter Lohman död

Bild porträttgalleriet Officersmässen Bohusläns regemente.

Peter Lohman, Västra Frölunda, har avlidit den 25 juli. Han föddes 1942-01-09 i Malmö. Blev fänrik vid Marinintendenturkåren 1965. Löjtnant 1967. Kapten 1972, vid Försvarets intendentkår 1973. Major 1976. Överstelöjtnant 1982. Kommendörkapten 1985.

Peter Lohman var ställföreträdande chef för Materielenheten vid Bohusläns regemente 1971 - 1975.

Han sörjes närmast av hustrun Birgitta och döttrarna Camilla och Susanna med familjer. Begravningen äger rum den 26 augusti kl 11.00 i Älvsborgs kyrka.  //

2016-08-14

Ytterligare två hus på Gustafsberg renoverade

 Årets två första renoveringsobjekt på Gustafsberg är nu färdigställda. Detta huset är Ettan som har genomgått en omfattande renovering och målning. Bl a har taket bytts. Det var inte i bästa skick och många takbrädor var ruttna och fick bytas.
 Ettan uppfördes på 1790-talet som kontor och bostad för varvsbyggmästaren och kallades också för Byggmästargården. Huset gjordes om till bostad för badgäster på 1820-talet. Verandan - ett "måste" på sommarhus i slutet av 1800-talet - har tillkommit senare.
En lite enklare renovering blev det på Rättarbostaden. Ommålning och ett par småreparationer var det som behövdes.

Denna timrade byggnad är troligen byggd 1814, då som snickarbod. Benämningen snickarbod kommer sig av att slöjdundervisningen under barnhusepoken var förlagd hit. Redan på 1800-talet var byggnaden bostadshus vilket framgår av detaljer i inredningen.1920-1970 var huset bostad för gårdens rättare.

Dessa båda hus är det fjortonde och femtonde huset som stiftelsen har helt eller delvis renoverat sedan 2007 då en ambitiös byggnadsvårdsplan togs fram. Det är några stycken kvar....  //

2016-08-13

Nu har skylten kommit upp - "Sten Kristianssons stig"

Jag har inte sett skylten förut och det måste betyda att den kommit upp under veckan. Sten Kristianssons son Ivar Kristiansson, 94, och hans hustru Iris, har varit i Uddevalla under veckan på sitt årliga Uddevallabesök. De bor annars i Solna.

Och si, i går rapporterade de till Uddevallabloggen, att skylten "Sten Kristianssons stig" kommit upp. Glädjen var förstås stor både hos Ivar, Iris och Sten Torgerson och undertecknad. Det var Sten Torgerson som kom med förslaget att namnge gångstigen mellan Västgötavägen och Ådalsgatan till just "Sten Kristianssons stig".
Familjen Kristiansson byggde huset på Ådalsgatan 12 och Ivar och Iris var där häromdagen och fick träffa de nuvarande ägarna.
Ivar Kristiansson. Bild från Facebook.

Sten Torgerson har skrivit biografin om Sten Kristiansson som kom ut för något år sedan: "Få människor har lämnat så bestående spår efter sig i Uddevalla som Sten Kristiansson. Han är historikern som lyft fram staden ur det förgågnas dunkel och målat säkra bilder och tecknat skarpa konturer av skeenden och människor. Det är för att söka karaktärisera honom som lärare, forskare och människa som denna minnesteckning vuxit fram."

"Genom välvilligt tillmötesgående och stor generositet från sonen, civilingenjör Ivar Kristiansson, Solna, har familjens arkiv med bl.a. dagböcker och brev ställts till mitt förfogande under arbetets gång. Detta har gjort det möjligt att följa Sten Kristianssons liv och utveckling från barndomens Halmstad till studieåren i Lund och slutligen mannagärningen i Uddevalla".

Sten Kristiansson har författat oräkneliga böcker, artiklar i tidskrifter, kalendrar och samlingsverk.samt ett mycket stort antal tidningsartiklar om Uddevalla i lokalpressen åren 1936 - 1957. Det är nu första gången som en biografi över honom ges ut. Och det är Vera och Sten Kristianssons fond som ger ut den och Sten Torgerson som skrivit den.

Så här skrev jag i ett tidigare blogginlägg om Sten Kristiansson:

Om någon frågar mig vem som är min stora idol så är svaret enkelt: Sten Kristiansson, som lärt mig de mesta av det jag kan om Uddevallas historia. Tyvärr var jag alldeles för ung då han gick bort 1957 men jag hann att bli god vän med hustrun Vera Kristiansson. I 90-års present till Vera 1987 stiftade Uddevalla Hembygdsförening Vera och Sten Kristianssons fond. Fondens ändamål är att i Sten Kristianssons anda dokumentera och sprida kunskap om Uddevalla historia.  //

2016-08-12

Mer från kung Gustav VI Adolfs Eriksgata 1955

Foto Lars Eliasson

Hej!

Trevlig bild du visade från kungens Eriksgata 1955. Det måste ha varit en stor händelse i den lilla staden där, i min barndom, begreppet >kongen< var synonymt med chefen för Uddevalla bärarelag.

Som alltid finns det en annan sida av dom fina uniformerna på centralstationen. På min hemväg från läroverket till Fjällvägen, med kameran i fickan, utspelade sig en syn, som jag lyckades få att fastna på plåten. En skygg figur, som väl skulle ut och undersöka Uddevalla på egen hand. Uppassad av en något förskräckt hotellvaktmästare, som någon kanske kan identifiera. Ingen behöver väl tveka om vilket hotell majestätet bodde på.

Tack för en trevlig blogg, som är av speciellt intresse för oss gamla Uddevallare i mer eller mindre avlägsen förskingring /Lars Eliasson  //

2016-08-11

Pålning med mannakraft

Den här bilden från 1933 är från byggandet av Hansonska bron. Arbetarna drog i var sitt rep och lyfte upp hejaren för att sedan släppa ned den så att den med sin vikt tryckte ner pålen i marken. Det var viktigt att de jobbade i takt så därför sjöng man en speciell ramsa. "Å hejare hå, å hejare hå" började den om jag minns rätt. Jag har hört hela ramsan sjungen av min gamle mattelärare Gunnar Thorpert. Men det var många år sedan och Gunnar är död.

Det hade varit kul om någon av Uddevallabloggens läsare kommer ihåg den.  //

2016-08-10

Västtrafik har lurat skjortan av bussresenärerna!

- "Sista ordet är inte sagt!", sa ett av Uddevallas kommunalråd vid förra tidtabelländringen den 19 juni och syftade då på att det skulle bli förbättringar i bussresandet mellan Uddevalla och Göteborg vid nästa tidtabelländring. Då kanske man hade trott att Uddevalla kommun hade jobbat intensivt med frågan under sommaren. Men tydligen har alla gått på semester istället, för när nu den nya tidtabellen träder i kraft den 21 augusti ser jag inga förändringar till det bättre för bussresenärerna.
Inga nya direktbussar som plockar upp folk längs vägen där 820:an gick! Jag försökte skapa min egen tidtabell enligt anvisningar på Västtrafiks hemsida för resa mellan Bodele och Nils Ericssonterminalen. Svaret kom här ovan: Inga resor kunde hittas mellan Bodele och Nils Ericssonterminalen, Göteborg.

Urdåligt!  //

2016-08-09

Stadsvandring onsdag 10 augusti kl 18.30

I morgon onsdag blir det således en ny stadsvandring efter sommaruppehållet. Start vid Bohusläns museum kl 18.30. Avslutas vid Kungstorget ca 20.00. Avgift 20 kr.

Nästa stadsvandring blir onsdagen den 24 augusti samma tid. Start vid Kungstorget.

VÄLKOMNA!!  //

2016-08-08

Hårda vindar trycker in vattnet i Byfjorden

Hårda väst- och sydvästvindar pressar in vattnet i Byfjordens längdriktning. Vid Sörkullens badplats såg det ut så här ikväll.
Vid normalvattenstånd får man gå utför på rampen till pontonbryggan på Gustafsberg.
Så här har vattnet sjunkit och stigit det senaste dygnet vid SMHI:s mätstation vid Sörvik. Som högst ca 80 cm över normalvattenstånd. SMHI har utfärdat en klass 1-varning 18-24 m/s. Känns inte som sommar.  //

2016-08-07

Slut på Oddebollen för den här gången

 
 I dagarna tre har Oddebollen ägt rum. Säkert roligt för alla deltagare. Inte lika roligt för oss som hade planerat Gustafsbergsdagarna just den här helgen. Vi fick ställa in.
Att Oddebollen behöver parkeringsplatser det ser man när man blickar ut över terrängen på Bodele - Gustafsberg.

Men Gustafsbergsdagarna återkommer 2017 såvitt vi kan komma överens med Oddevold om datum. Att ha dessa arrangemang samma helg det går bara inte.  //

2016-08-06

Nytagen bild från toppen av silona vid Badö

Den nytagna bilden är insänd av Ove Kinander som en jämförelse med den nedre. Mycket har förändrats.  //