2020-08-14

Uppdatering Norra Drottninggatan

 Ombyggnadsarbetena på Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan är nu igång igen.


Arbetena beräknas vara klara i december 2020.
Och så här kommer det att se ut.

Det man gör är detta enligt uddevalla.se:

  • Gatan ska få en enhetlig markbeläggning i form av bohuslänsk granit som motsvarar den på Kungsgatan. Mönsterläggningen kan dock komma att skilja sig något.
  • Gatan ska få betydande förbättringar i tillgängligheten. Ledstråk för synnedsatta och ökad framkomlighet för personer med rörelsehinder är viktiga sådana inslag.
  • Gatans bredd möjliggör en storskalig rumslösning för olika aktiviteter. Detta kommer att ta sitt främsta uttryck i kvarteret mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan.
  • Gatan ska få ny belysning och ny möblering. Liksom på Kungsgatan kommer den att linhängas mellan fasaderna och stolparna i gatumiljön försvinner.
  • Lindallén mellan Lagerbergsgatan och Kungsgatan kommer att bevaras.
  • Andra inslag som diskuteras är en scen vid Hallmans hörna, en bronsskulptur med anknytning till Uddevallas industriella historia, cykelstråk med tillhörande cykelparkering och en gestaltning av korsningen Norra Drottninggatan och Kilbäcksgatan.
  • I övrigt kommer man att känna igen sig i de detaljer som redan finns på Kungsgatan i form av bänkar, planteringskärl och materialval för ledstråk.

2020-08-13

När kan denna bilden vara tagen?

Vi är förstås många som känner igen vyn. Men när kan den vara tagen? Inte lika lätt att säga tvärsäkert, men det finns några ledtrådar.  //

2020-08-12

En kulturell födelsedag

Jag föddes den 12 augusti 1945 kl 07.00. Min mor sa alltid att för att jag föddes så tidigt har jag också varit morgonpigg. Och så har jag alltid hört att när man blir äldre så behöver man mindre sömn. Jag tycker tvärtemot att jag hellre sover längre när jag nu uppnått en aktningsvärd ålder.

Hur som helst så tog hustrun och jag bilen till Tjurpannans naturreservat i Grebbestad där ingen av oss hade varit tidigare. Det blev en härlig dag. På vägen upp stannade vi vid rastplatsen vid Tanums världsarv där man ser ut över större delen av världsarvsområdet Rastplatsen är otroligt fin.

Efter ett par timmar ute på Tjurpannan besökte vi Greby gravfält och den spännande stenlabyrinten vid Ulmekärr.

Och nu ikväll strular tekniken men klicka på play så tror jag att ni kan se filmerna.  //

2020-08-11

Farväl T/S BRITTA

Idag lämnade för alltid (?) Uddevallas skolfartyg T/S BRITTA hemmahamnen. Dan Turesson tog bilden då han mötte henne vid Hjältön mitt på dagen. BRITTA har fått nya ägare från Nordirland där hon skall fortsätta som skolfartyg.  //

Landbadet öppnar igen

Politiken fick gripa in då ett tjänstemannabeslut stängde landbadet, som nu öppnar igen.

Så här skriver Annelie Högberg (S), ordförande i Kultur och Fritidsnämnden, på Facebook:

Fanns inget beslut från oss politiker att stänga denna veckan. Däremot har vi givit uppdraget att öppna igen. Vi har en bra dialog mellan politiker och tjänstepersoner och personal som snabbt fixar detta.
I morgon öppnar badet igen och har öppet sommarlovet ut. Kiosken kommer tyvärr vara stängd.
Vänliga hälsningar
Annelie Högberg (S)
Ordf. Kultur och Fritidsnämnden.  //


2020-08-10

Landbadet stängt - helt otroligt

Fr o m idag är landbadet stängt för säsongen. Med fortsatt högsommarvärme och en vecka kvar till skolstarten så stänger Kultur och Fritid landbadet mitt framför näsan på badsugna Uddevallabor. Det ryktades igår på Facebook att gårdagen var sista dagen då landbadet skulle vara öppet. Någon skrev att personalen i kiosken hade sagt det!

Ingen information på kommunens hemsida (förrän idag). Kanske dags att anlita informationsavdelningen om nu Kultur och Fritid inte klarar av att informera i god tid!  //

2020-08-09

Ytterligare en bild med köksbyggnaden på Gustafsberg

Här är ytterligare en bild där köksbyggnaden på Gustafsberg finns med. Det är byggnaden som låg där Snäckans uteservering ligger idag. Även på denna bilden ser vi en buss som står vid hållplatsen i närheten av varmbadhuset. Den här bilden finns i Jacobowskys bok om Gustafsberg. Boken är tryckt 1958 så bilden är äldre än så.
Här är bilden jag hade ute för ett par dar sedan. På baksidan står det årtalet 1966 men det fanns de som var tveksamma till det. Frågan är om det är samma buss vi ser på båda bilderna?
Och på denna bilden ser vi köksbyggnaden till vänster. Här finns det inga fönster på gaveln och byggnaden är lägre än på de andra byggnaderna.  //

2020-08-06

På lördag-söndag - i stället för Gustafsbergsdagarna

På lördag - söndag skulle årets Gustafsbergsdagar ägt rum, men som bekant tvingades vi ställa in pga corona. MEN, det händer ändå saker på Gustafsberg dessa dagar.

Lördag och söndag visar Bohusläns guider den gamla badorten. Start vid varmbadhuset kl 11 och kl 14 båda dagarna. Det är fru Gustavsson och fru Cederfeldt som guidar oss runt och man får komma in i Varmbadhuset, Slottet, Hälsokällan, Societetshuset och Skolhuset.
Och därtill kommer jag kl 12.30 båda dagarna att visa arkivet. Max fem personer (corona) åt gången.

VÄLKOMNA!!!! //

2020-08-05

Oskar Hansson i Uggelhult

Bilden är märkt Oskar Hansson, Uggelhult, på baksidan. Någon som kan berätta vem han var och kanske rentav känner igen motorcyklarna?  //

2020-08-04

Gustafsberg 1966

En intressant bild från Gustafsberg 1966. Till vänster ser vi den gamla köksbyggnaden. Där fanns ursprungligen badrestaurangens kök. Maten lagades där och bars sedan upp till restaurangen. Senare byggdes huset om för uthyrning till sommargäster. Idag är huset borta. Det låg där Snäckans uteservering ligger idag.

Jag antar att bussen på bilden var den som skolhemspojkarna åkte in till stan med. Busshållsplatsens skylt ser vi till höger. De andra byggnaderna finns idag. Snäckan byggdes ut mot baksidan 2011. På Slottets gavel anar man "järnbalkongerna" som ingick i brandutrymningssystemet.

Uppe på berget strax till höger om Slottet ser vi Fjällstugan och till höger rakt ovanför Snäckan ser vi Bikupan och bakom den skymtar Tvåan.  //

2020-08-03

Uddevallabor på biltur 1929

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Så här var man klädd 1929 när man var
på biltur.Utan att nämna några namn, så
är det fyra musiker från I 17 som är
ute och finåker en söndag.
Vad det är för märke på bilen vet jag inte,
kan vara en ford?
Foto:(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-08-02

Ångfartyget Uddevalla när det trafikerade Marstrand och Göteborg

Insänt av Gunilla LÖfberg:

Hej Gunnar!

Jag är trogen läsare av Uddevallabloggen, mycket intressanta inlägg från förr och nu. Jag bodde i Uddevalla fram till 1975, då jag flyttade till Västerås och har blivit kvar här. Vi har träffats några gånger, då vi bott på Vandrarhemmet invid gamla skolan.

När jag gick igenom min mors gamla fotoalbum från Uddevalla dök jag på några bilder, som jag undrar om du är intresserad av att förmedla ut eller kan ge mig mer information om.

Det första visar Ångfartyget "Uddevalla". När trafikerade det Uddevalla-Marstrand, Uddevalla-Göteborg? Min mor med väninnor åkte med detta fartyg till förmodligen Marstrand mellan 1925-1930 någon gång.
Det andra fotot visar min mor till höger och en väninna ombord på "Uddevalla" vid denna resa.
Det tredje fotot visar Olympiabadet i Marstrand, från sjösidan. De besökta Marstrand, för det finns även foton där de sitter på sockeln till Oscar II staty utanför Societetshuset. Rutchbanan som går utanför badhuset installerades 1925 har jag läst mig till.

Det vore mycket intressant att få lite mer historia om detta, då jag även håller på med släktforskning. Du är ju en stor historiker och kännare av trakterna i Bohuslän.

Med vänlig sommarhälsning


Gunilla Löfberg

2020-08-01

Gruppfälttävlan mm på I 17 1958 - 59

Film från Bohusläns Försvarsmuseum. Speakerröst Holger Rehnberg och ytterligare någon. //

2020-07-31

Hela Uddevallavarvets historia i en enda mening

Kanslichef Oskar Iwar:

Jag hade nöjet att intervjua Oskar Iwar innan han avled 1995. Bland annat pratade vi om boken Uddevalla fullmäktigeinstitution 125 år som han hade skrivit. Den är tryckt 1988.

På sidan 110 i den boken har han i en enda mening tecknat Uddevallavarvets hela historia. Imponerande! Läs själva!

Det är slutpunkten på en era, som började en disig novemberlördag 1946 med sjösättningen av 1100-tonnaren Ally Thordén, fortsatte med ett seriebygge av sex 68.000-tonnare, den tidens supertankers som nödvändiggjorde anläggningen av Sörviksvarvet med ny plåt- och svets hall och en fartygsbädd för fartyg upp till 130.000 ton, uppkommande likviditetssvårigheter främst orsakade av kostnadsöverskridanden för Sörviksvarvet, varvets överlåtande 1958 till en stiftelse för det symboliska priset av en krona, varvets övertagande av staten och Eriksbergs varv i Göteborg till hälften vardera i januari 1963, delägarskapets upp hörande 1971 och varvet helt statsägt och uppgående i Statsföretag AB, genomförandet av "Prospekt 73" åren 1974-1977 med anlägg av en byggdocka för fartyg upp till ca 800.000 ton och av Kärraverken genom investeringar på sammanlagt ca 650 miljoner kronor och därmed ett varv i världsklass och med konkurrenskraft om s k mammuttankers i långa serier, en internationell varvskris under 1970-talet med en kraftig överkapacitet och stort tonnage överskott, statliga stödåtgärder för genomförandet av en nödvändig reduktion av den svenska varvsindustrin och bildandet av AB Svenska Varv 1977 för alla statsägda varv i landet, positiva rörelseresultat emellertid för Uddevallavarvet under så gott som hela 1970-talet, den internationella varvskrisens förvärrande, regeringens krav på personalminskning liksom lönsamhet för varvet år 1986, AB Svenska Varvs bedömning som uteslutet att uppnå lönsamhet efter 1985 och dess beslut den 11 december 1984 om nedläggning av Uddevallavarvet 1986 med reservationer av varvschefen Ingvar Trogen och samtliga arbetstagarerepresentanter samt slutligen leveransen av sista fartyget i juni 1986.  //

2020-07-30

Konsert i musikpaviljongen på I 17 1936

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild är från en konsert på I 17.
Det är Karl Albin Bergström som dirigerar
I 17:s musikkår i Musikpaviljongen på
regementet 1936.
Foto(privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-07-29

GUTE då och nu

Foto Arne Carlsson, Stockholm. Ur Maritima almanackan 2020.

Tyngre godstransporter till och från Gotland var en från passagerartrafiken skild verksamhet fram till dess bilfärjorna slagit igenom och godstransporterna övergått till lastbil. Det sista konventionella lastfartyget som byggdes för Gotlandstrafik var Gute, levererad från Lindholmens Varv i Göteborg den 12 december 1947. Skrovet var byggt vid Lödöse Varf. Gute var en shelterdäckare med självstagande rigg enligt Halléns system. Hon hade också en revolutionerande nyhet i lasthanteringen som visade vart utvecklingen var på väg. Via stora portar i sidorna förut kunde tyngre last köras/vinschas direkt ombord med hjälp av truckar och behövde således inte lyftas. Köttlaster från Gotland kunde nu lastas direkt i stora rullande rost fria stålbehållare. I Stockholm hade Gute i många år en central kajplats vid Stadsgården. När Gotlandsbolaget skulle övergå helt till trafik med bilfärjor såldes Gute i december 1963 till Sven Julius Mattsson i Slite, men fortsatte att gå som komplement till den ordinarie Gotlandstrafiken till och med säsongen 1965. Bilden är tagen vintern 1965/66 utanför Landsort från statsisbrytaren Atle. Därefter ersattes hon av samma redares något mindre Stavklint en ytterligare tid. Gute såldes i mars 1966 till Rederi AB Hindship i finska Borgå och blev Fanny Hind. Hon kom sedan att byta ägare med korta intervall inom Finland och blev 1968 Oma och 1970 Kotka. Ägare var då skogsproduktföretaget Enso-Gutzeit i Savonlinna, där fartyget blev liggande med maskinhaveri. Verksamhetschefen vid före taget, Yrjö Roitto, blev nu registrerad ägare. Maskineriet togs ur och överbyggnaden avlägsnades. Syftet med förvandlingen till pråmen Lotja verkar inte ha fullföljts och redan i november 1973 bogseras hon till Spanien för skrotning.
(Så långt Maritima almanackan)
Så till dagens GUTE som blivit en bekant syn i Uddevalla hamn och nu bokad att ligga här hela detta året. Då och då ger hon sig iväg på olika uppdrag men kommer tillbaka till sin nuvarande hemmahamn vid Skeppsholmspiren.

Nuvarande GUTE är byggd 1979 och är 139,26 m lång och 17,88 m bred och har något så ovanligt svensk flagg. Senast kom hon tillbaka från en tur till Paldiski den 16 december.

Mer fakta om fartyget kan man läsa genom att klicka på denna länken https://www.faktaomfartyg.se/gute_1979.htm  //

2020-07-28

Scouter 1957

Insänt av P O Andreasson:

Hej! Hoppas att allt är väl Hittade den här bilden med texten "
Scouter 57 ". Det är väl Kurt Weistedt som syns mitt i bild. Tror att killen
längst fram heter Lars Andersson och bodde på Linneby. Du kanske känner igen
några fler.
Vi hörs
P-O  

Ja, som sagt. Känner du igen några fler? Hjälp till att identifiera gossarna.  //

2020-07-26

Vi besöker Hafsten Resort

Vi besöker Hafsten Resort med Roger Salomonsson Produktion Destination Uddevalla

2020-07-25

Regementsmusiker på Gustafsberg 1928

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild är tagen på Gustafsberg 1928.
Det är musiker från Kungl.Bohusläns Regemente som
spelade för gästerna som besökte Gustafsberg.
Längst till vänster står regementstrumslagare
Eric Hellberg som var septettens ledare, längst till höger
Oscar Rönnqvist.Fotot kommer från Oscars album.
Vad övriga musiker heter vet jag inte.
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-07-24

Vi besöker Lyckorna

Vi besöker Lyckorna. Produktion Destination Uddevalla med Roger Salomonsson.  //

2020-07-23

Sex miljoner sexhundrasextiosextusen sexhundrasextiosex besökare på Uddevallabloggen


En vaken läsare av Uddevallabloggen noterade att bloggens besöksräknare har passerat 6666666 och skickade mig denna skärmdump. Som framgår lade jag ut min första blogg 2007-04-21. Det handlade då om debatten om Uddevalla sjukhus vara eller icke vara som akutsjukhus. Jag menar fortfarande att det var ett misstag att göra NÄL till akutsjukhus.

Bloggen har i genomsnitt haft 1377 besökare per dag sedan dess.  //