2012-10-26

Arbetarna vid Junohus

Den här fina bilden har jag fått av Arne Kardbom. Du känner säkert igen byggnaden med markiserna. Den finns fortfarande vid Junogatan, men har byggts ut sedan bilden togs.

Arne berättar följande om bilden:

"Några kommentarer om den bild som jag skickade dig. Passade på att intervjua min svärfar, Harald Gistedt, förra helgen för att få lite fler fakta kring bilden och dess bakgrund. Harald (född 1918) började arbeta på Junohus hösten 1939, ganska snart efter avslutad 6 månaders militärtjänst. Bilden visar personalen samlad utanför entrén till företagets område, förmodligen efter avslutad arbetsdag. Skuggornas längd bekräftar att det är sent på eftermiddagen. Harald säger sig fortfarande minnas tillfället när alla uppmanades att ställa upp. Årtalet är inte helt säkert, kanske 1940 (kanske senare)? Antalet arbetare (> 100) borde kunna vara en ledtråd om man känner företagets utveckling mer i detalj. Bilen i bakgrunden ser ut att vara försedd med gengasaggregat. Byggnaden i bakgrunden finns kvar, om än kraftigt utbyggd åt höger. Vi passade på att göra ett besök på plats och kunde konstatera att det är mycket lätt känna igen detaljer på byggnaden (fönster, dörrar mm). Järnvägsspåret som passerar genom folksamlingen finns inte kvar. Bifogade bild visar huset som det ser ut idag.
 
Uppgifter om fotograf saknas tyvärr. Bildens format är ca 17x23 cm, monterad i en passepartout, som inte innehåller någon information.
 
Jag är djupt imponerad av Haralds goda minne av så många detaljer från svunna tider, själv tycker jag att minnet sviker för det mesta. Han är född i Tossene, började arbeta i stenbrott tillsammans med sin far, hamnade så småningom i Uddevalla och fick arbete på Junohus. Han bodde fram till för några år sedan på Göteborgsvägen 24 så han hade inte lång väg till jobbet, inte heller sedan han började arbeta på Mobil Oils anläggning, där han var kvar fram till sin pensionering. På ”fritiden” arbetade han i Folkets Park och kan berätta om hur nöjeslivet såg ut förr i tiden. Idag bor han på Parkgatan.
Hälsningar
Arne"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar