2017-08-27

Bohuslinden på Gustafsberg

 
 Nyligen har jag fått i min hand en trädvårdsplan från en trädinventering på Gustafsberg. Det är kommunens Gatu- och parkavdelning som anlitat arboristen Benoit Broussard som gjort planen. Det är mycket intressant läsning på många sätt.

Inom badortsparken har 175 träd inventerats och kommenterats i planen. Vissa är fördiga att fällas snarast medan det finns hopp om andra som ser mer eller mindre döda ut.
Det här trädet är en bohuslind (Tilia platyphyllos). Det finns två sådana inom det inventerade området på Gustafsberg men denna är den mest imponerande med sina 21 stammar på samma rotsystem.

Bohuslinden är sällsynt. I Wikipedia läser jag:

Bohuslind (Tilia platyphyllos) är ett ädellövträd i familjen malvaväxter. Den skiljs från skogslinden främst genom att dess blad är större (6–15 cm, jämfört med skogslindens 3–7 cm). Bohuslinden har även håriga blad, tydligare tvärnerver och vita hårtofsar i nervvinklarna, till skillnad mot skogslindens bruna.

Bohuslinden har sin huvudsakliga utbredning i Syd- och CEntraleuropa, men växer även mycket sällsynt på kustnära, näringsrik jord i sydvästra Sverige och sydöstra Norge. Den finns även sparsamt på rika marker i sydvästra Storbritannien och har introducerats i New England i USA. Det första svenska fyndet av arten skedde i närheten av Strömstad i Bohuslän och publicerades 1852. Arten hybridiserar gärna med skogslind och skapar då parklind (Tilia x europaea). Det går att odla bohuslind som parkträd ända upp i Svealand.

Bohuslinden innehåller eteriska oljor, flavonoider, tanniner samt antiinflammatoriska ämnen och har traditionellt använts mot bland annat förkylning, magåkommor, högt blodtryck, migrän och som sedativum och vätskedrivande medel.

Tysklands äldsta träd är för övrigt en 1200 år gammal Bohuslind. Jag undrar hur gammal ovanstående bohuslind på Gustafsberg är?  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar