2018-12-12

Omvald av kommunfullmäktige - tre år till på Gustafsberg

Vid kvällens kommunfullmäktige blev jag, fyllda 73 år och efter 11 år på jobbet, omvald för tre nya år som förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen. Hur tänkte jag här? Vid min ålder?

Nåväl, det är några byggnader kvar som jag gärna vill vara med om att renovera. Närmast på tur står Gustafsbergs badrestaurang. Det blir till våren. Och så klart, det handlar inte bara om byggnadsvård även om det ligger mig varmt om hjärtat.

Det är ett väldigt varierande jobb. Stiftelsens viktigaste uppgift är "att främja ungdomars utbildning och fostran". Det gör vi genom att dela ut stipendier. Vi har 15 stipendiater som fr o m 2019-01-01 får dela på 300 000 kr/år.

Vidare driver vi hotell och vandrarhem i egen regi. Vi har 331 hektar skog som vi brukar enligt vår skogsbruksplan. Vi har en skogsförvaltare som hjälper oss med detta. Vi har 59 privata hus på vår mark och ägarna är således arrendatorer. Vi arrenderat ut stora markområden till Uddevalla kommun vid landbadetområdet, badplatserna och småbåtshamnarna vid Gustafsberg och Rödön.Vi har 10 åretruntlägenheter, 7 sommarlägenheter, Vi hyr ut badrestaurangen, Snäckan, ladan och kontorslokaler i det stora Skolhuset. Så nog finns det att göra.

Efter dagens kommunfullmäktige består Gustafsbergsstiftelsens direktion för 2019 av:

Lennart Björk (S)
Inger Persson (S)
Zeidi Ström (M)
Anita Linder (MP)
Roger Johansson (L)
Torsten Torstensson (C) omvald på tre år
Stefan Eliasson (SD) nyvald på tre år
Gunnar Klasson (-) omvald på tre år
Jan-Gunnar Lindgren (utsedd av länsstyrelsen)
Marika Delvret (utsedd av länsstyrelsen)  //

2018-12-11

Kalktunnan

Det var några stycken som visste vad den förra bilden föreställde. Det är resterna efter en kalktunna som legat nedgrävd vid Hasselbacken och som Bohusläns museums arkeologer hittade vid utgrävningarna 2014. Vi ser den bakom staketet därborta. http://uddevallare.blogspot.com/2014/07/spannande-upptackter-vid-arkeologisk.html#links

Kalken analyserades av kalkexperten Kristin Balksten och så här sa arkeologen Niklas Ytterberg till tidningen Bohusläningen året därpå:

- "Den är av två kvaliteter, en vit och en gulaktig grynigare. De här tunnorna är så stora att de byggts på plats, varje tunna är 0,7-0,8 kubik. En normal kalktunna var på 140 liter. Och kalken är importerad från området kring Oslofjorden, där det ofta var bönder som stod för kalkugnarna."
En av kalktunnorna sparades länge på byggarbetsplatsen vid Hasselbacken. 
Med all säkerhet är det den som nu står ute på kommunens stenförråd mellan Gustafsberg och Bratteröd.  //

2018-12-10

Någon som vet vad detta är?

Om du har följt med på Uddevallabloggen under flera år har du en chans att förstå vad detta är. Annars blir det svårt.  //

Syrian Horse blir kvar i Uddevalla

Nu meddelar Uddevalla kommun och Destination Uddevalla att insamlingen för att få behålla Syrian Horse i Uddevalla har nått sitt mål.

Så här skriver kommunen på sin hemsida:

- Det här blir en julklapp till alla Uddevallabor! Nu får vi behålla Syrian Horse och det var målet med insamlingen. Det här är ett bevis på att det går om man bara vill, tack vare det positiva gensvaret och engagemanget från Uddevallaborna, säger Roger Salomonsson, verksamhetsledare Destination Uddevalla.

Insamlingen till Syrian Horse tog ny fart i september när Uddevalla Energi gick in och bidrog med en krona för varje skänkt krona, och med deras tillskott är nu målet nått. Pengarna kommer vid årsskiftet att överföras till Uddevalla kommun, för inköp av Syrian Horse.

- Jag är jätteglad för detta och oerhört tacksam för att så många människor varit engagerade och ser det konstnärliga värdet i Syrian Horse. Och jag är glad för att staden tillförs detta vackra konstverk, säger Carl Casimir, kommunantikvarie.  //

2018-12-09

Nya vatten - och avloppsledningar på Lindesnäs borras genom marken

Så här ser det ut på Lindesnäs badplats just nu. Det är en ny vattenledning och en ny avloppsledning som ligger här i väntan på att dras igenom ett borrhål.
Den nya VA-ledningen skall gå ifrån en av överföringsledningens (mellan Uddevalla och Ljungskile) pumpstationer. På Lindesnäs ligger en sådan pumpstation mitt i rondellen vid Lindesnäs badplats. Därifrån skall således en ny VA-ledning dras mot villaområdet vid Gorrviken. Då fångar man även upp ett antal sommarstugor som ligger längs vägen mot Gorrviken.

Det unika är arbetsmetoden. Man gräver inte upp ett dike och lägger ned ledningen där.
I stället gräver man två schakt, ett i varje ände av den nya ledningen. Här är det södra schaktet.
I stället skall man borra ett hål som är ca 230 meter långt till schaktet i andra änden.
Detta är borrhuvudena som man skall styra på sin väg i underjorden mot det andra schaktet,
Företaget som gör detta heter STYRUD och vi har sett dem tidigare i Uddevalla. Bl a minns jag när de borrade ner ledningar under järnvägsövergången vid Skolgatan.
Och här har vi det andra schaktet, där de båda plaströren sedan skall stoppas ned och dras igenom det uppborrade hålet. Kan någon begripa hur man kan lyckas att borra så precist så att man kommer fram på rätt ställe?
Och hur går det sedan till att dra de här två plaströren genom hålet?  Man skulle behöva vara ledig och finnas på plats för att se hur det går till.  //

2018-12-08

Gallionen förvandlas

Betongblocken har vittrat sönder och därför tas de ner för att förhindra olyckor.

Gallionen byggdes som Domus 1968 och nu verkar det som att de stora betongblocken som sitter runt större delen av parkeringen har gjort sitt. De håller därför på att tas ner. Det verkar inte vara något lätt jobb. Frågan är om alla blocken runt hela parkeringsdäcket skall tas ner? Och kommer det något annat i stället?  //

Lillejul på Officersmässen Bohusläns regemente 2018

Ikväll var det dags för årets höjdpunkt för oss gamla officerare på Bohusläns regemente. Trots att regementet lades ned 1992 fortsätter Officersklubben sina årliga Lillejular på mässen. I dag var vi 68 stycken. Några fler än förra året. Helt osannolikt.
 Officersklubbens ordförande Mats Ringström Olsson hälsade välkommen i Taktiksalen till årets Lillejul.

Pelle Norberg är ordförande Regementets Kamratförening som i sin tur hanterar Bohusläns Försvarsmuseum och Backamostiftelsen så han hade en del att informera om.
Väl inkomna till de de dukade borden spelas först regementets marsch.Överste Lennart Bergqvist, regementets siste överste, tackar för en trevlig kväll.
Utan Ann-Christine Rörqvist och hennes "mannar och goda mat" ingen Lillejul.

 Säger hej till en vän
Säger också hej till en vän (kusin)