2019-01-19

Första marketenteribyggnaden på Musikberget

Det rätta svaret på vilken byggnad som syns till vänster i bild är alltså den första marketenteribyggnaden som byggdes uppe på Musikberget i södra änden av kaserngården. Musikberget heter det därför att regementets musikkår hade sin musikpaviljong till höger utanför denna bilden. På andra sidan av kaserngården lång därborta ligger det en barackliknande byggnad. På den platsen byggdes 1918 den nya marketenteribyggnaden.
Här ser vi marketenteriet uppe på Musikberget. Bilden från Facebook där Frank Berghänel lagt upp den.
 Jan Aronson har lagt upp denna bilden på Facebook.
Och även den här dubbelbilden. Här ser vi musikpaviljongen närmast i bild. Den blev senare tillbyggd. I april 1993 då regementet hade omvandlats till flyktingförläggning under kriget på Balkan blev den nedbränd av en flykting.  //

Berndt Ericsson död

Major Berndt Ericsson har avlidit. Han föddes i Högsäter den 9 september 1923.

Volontär vid Bohusläns regemente 1942. Officersaspirant 1946. Studentexamen vid Försvarets Läroverk 1949. Officersexamen 1950.

Han blev fänrik vid Bohusläns regemente 1950. Löjtnant 1952. Kapten 1963, vid fo 34 1965, vid fo 32/31 1962. Major 1972, vid Bohusläns regemente 1977.

Han blev riksbekant då han låg bakom "Den sjungande högvakten", dvs första och kanske enda gången som högvakten vid Kungl Slottet tillåtits att sjunga. Förstås var det Bohus bataljon som sjöngs.

Han avled den 9 januari och sörjes närmast av döttrarna Eva och Karin med familjer.  //

2019-01-18

Vad är det för en byggnad?

På hösten 1913 flyttade Bohusläns regemente från Backamo till de nybyggda kasernerna i Uddevalla. Kasernerna känner man igen, men vad är det för en byggnad till vänster i bild? Den står uppe på Musikberget.  //

2019-01-17

Vet du något om vattentornet vid bron över Bäveån?


Foto Morrgan Claesson för ca 20 år sedan

Morrgan Claesson vid Bergslagernas Jernvägssällskap efterlyser uppgifter om vattentornet på bilden. Han beskriver det så här: "Ett vattentorn som skulle ha sparats som kulturminne, det var komplett med panna och pumpar, nån hade bara gått hem och inte stängt dörren ordentligt efter sig. Tyvärr revs tornet som annars hade varit en pärla."
Vet du något om vattentornet eller känner du någon som gör det?


"Pannrummet i Uddevallas vattentorn vid Bäveån var komplett och inte vandaliserat. Det var som att pumparen bara gått hem och inte stängt dörren riktigt efter sig. Denna. kompletta miljö borde fått överleva som ett industriminne från Bohusbanan".

Vid sidan om ångpannan stod denna kamin för allmän uppvärmning av vattentornet.Uppe i tornet vid sidan av vattentanken låg utkastarröret som suttit på vattentornet om ett lok behövde vatten på plats".

Tornet är numera rivet men vet du när det skedde?  //

2019-01-16

Hanssonska trappan - hans medborgarförslag blir verklighet

2013-09-22 lämnade Lars-Olof Hansson in ett medborgarförslag till kommunen om den förestående ombyggnaden av Kungstorget och Hasselbacken.
Så här skrev Lars-Olof och nu blir hans förslag verklighet. Vi har redan Hanssonska bron och nu får vi också Hanssonska trappan.
Och så här kommer det att bli. Lars-Olof Hansson är sedan många år sekreterare i styrelsen för Uddevalla Hembygdsförening.  //

2019-01-15

Till förfogande för nya vigslar


Vid ett kommunstyrelsemöte i höstas skulle vigselförrättare utses för kommande mandatperiod 2019-2022. Förslaget från tjänstemännen i kommunledningskontoret var att välja en-två opolitiska vigselförrättare eftersom det efter valet inte var klart vilka politiker som kunde utses (för tydlighetens skull så är jag opolitisk och har varit vigselförrättare i åtta år).

Hur resonemangen gick i kommunstyrelsen vet jag inte men jag blev uppringd under mötet av en ledamot som frågade om jag blivit tillfrågad? Nej, svarade jag sanningsenligt och nog blev jag förvånad då jag fick veta att man ändå valt två politiker istället för föreslagna opolitiska vigselförrättare.

Kommunstyrelsens "piruetter" hamnade i Bohusläningen som intervjuade mig och på fråga medgav jag att jag kände mig petad. Nåväl, jag blev genast uppvaktad av ett par andra partier som frågade om jag kunde tänka mig att stå till förfogande trots allt?

Jag tackade ja och efter inskickat kunskapsprov kom mitt nya förordnande idag.

Att vara vigselförrättare är ett hedersuppdrag och samtidigt ett myndighetsutövande (man företräder staten) som jag tycker är roligt och tar på stort allvar. Man vill ju att brudparet skall ha ljusa minnen av vigselakten. Många gånger föregås vigseln av ett möte där jag träffar brudparet och pratar igenom hur de vill ha vigseln. Så man lägger ner en del tid på förberedelserna.

Alla kanske inte känner till vad som gäller för oss vigselförrättare så därför följer här en del av den informationen som följde med förordnandet idag.

Av 8 § förordningen framgår att vigselförrättaren har rätt till ersättning med 110 kronor för varje vigsel som denne har förrättat. Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel utgör ersättningen 30 kronor för varje vigsel utöver den första. Ersättningen betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan från vigselförrättaren, vilket framgår av 9 §. För ersättning krävs att protokoll i original sänds in till Länsstyrelsen. Utbetalning sker som huvudregel gemensamt för samtliga vigselförrättare en gång per år, och efter att tidsfristen för inlämnande av protokollen har förflutit.

Ett förordnande som borgerlig vigselförrättare är ett hedersuppdrag och en vigselförrättare har alltså ingen rätt att ta ut en avgift av brudparet. De förberedelser som vigselförrättaren behöver göra inför vigseln tillhör uppdraget att förrätta vigsel. På motsvarande sätt tillhör efterarbetet uppdraget. Den tid som vigselförrättaren lägger ned på förberedelser och efterarbete utgör tidsspillan som man inte får ta ut ersättning för.

Praxis genom åren har blivit att vigselförrättaren även har begärt reseersättning av brudparet om paret önskar att vigseln ska förrättas på annan plats än den som kommunen tillhandahåller. Denna typ av ersättning uppkommer till följd av direkta utgifter som vigselförrättaren får på grund av parets speciella önskemål. Sådana utgifter ersätts inte av staten. Detta kan lösas genom en överenskommelse med paret som ska vigas. Vigselförrättaren får däremot inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Övrigt
Förrättande av vigslar får betydande rättsliga konsekvenser. Vigselförrättaren företräder det allmänna och därav följer att höga krav måste ställas på den som förordnas. Vigselförrättaren ska kunna ge förrättningen en officiell prägel och får inte ge intryck av att företräda enskilda intressen, såsom ett visst företag.

Innan någon förordnas som vigselförrättare ska länsstyrelsen pröva att denne har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget, vilket framgår av 4 kap. 4 § första stycket äktenskapsbalken. Detta sker numera genom att Länsstyrelsen gör en kunskapskontroll innan någon förordnas. Den som vid en sådan kontroll visar sig inte ha de kunskaper som krävs förordnas inte som vigselförrättare av Länsstyrelsen.

Om en vigselförrättare inte längre har de kunskaper och kvalifikationer som krävs för uppdraget eller om vigselförrättaren missköter sitt uppdrag ska Länsstyrelsen återkalla förordnandet. Detta framgår av 4 kap. 4 § tredje stycket äktenskapsbalken.  //

2019-01-14

Snart klart vid Kungstorget - Hasselbacken

 Ingen sträng vinter så här långt så arbetena vid Kungstorget - Hasselbacken flyter på.

Och så här skall det bli när det är klart.  //

2019-01-13

Berättarcafé i Wessmanska huset måndag 14 januari kl 14.00

Årets första Öppet hus i Wessmanska huset, Södra vägen 7, blir det i morgon måndag kl 14. Berättarcafé som leds av undertecknad.

ALLA VÄLKOMNA!!! //

2019-01-12

Kajdöd också på Gustafsberg

Den här sorgliga synen mötte mig i morse då jag steg ut på trappan till Uddevallabloggens redaktion.
Kajan hade suttit precis intill ytterdörren under natten och tömt tarmen flera gånger. Vi har ju läst om att flera kajor hittats döda inne i centrum och nu verkar det vara Gustafsbergs tur. Man kan undra vad som orsakar dessa dödsfall?  //

2019-01-11

Nathalie Kereki Bohlin - Projektledare "Gustafsberg - Platsens berättelser"

Foto Destination Uddevalla

Från Destination Uddevallas Facebooksida:

Vi välkomnar Nathalie Kereki Bohlin som projektledare för projektet "Gustafsberg – platsens berättelser". Hon tillträder tjänsten den 1 februari. Nedan berättar hon kort om sig själv.

”Nathalie Kereki Bohlin, född och uppvuxen i Uddevalla, staden i mitt hjärta. Att arbeta inom besöksnäringen har alltid varit självklart för mig. Min mamma började i hotellbranschen redan när jag var bebis och under mina tonår köpte hon hotellet och drev det i egen regi, där jag senare började arbeta. Att jobba i besöksnäringen gav mig mersmak, så jag utbildade mig till reseledare – bra att ha i bagaget tänkte jag. Efter många år i branschen tog jag mig en välförtjänt paus.

Ett antal år senare blev dragningskraften för stor och jag ville tillbaka för att arbeta inom besöksnäringen, men på ett annat sätt än tidigare, på ett mer utvecklande plan varför jag valde att utbilda mig till Affärsutvecklare inom besöksnäring på Högskolecentrum Bohuslän. Jag går nu min sista termin på utbildningen och ser fram emot vad som komma skall i projektet Gustafsberg – Platsens berättelser.”

För projektet kommer också Dennis Fredriksson och Roger Salomonsson att engagera sig, samt den styrgrupp som kommer finnas bestående av Gustafsbergsstiftelsens Gunnar Klasson och Jan-Gunnar Lindgren, Tillväxtavdelningen Uddevalla kommun och Destination Uddevalla.  //

2019-01-10

2019-01-09

Från en bortglömd utsiktsplats

Igår var jag uppe vid den här utsiktsplatsen på Gustafsberg och tog den här bilden. Jag tror att det var första gången jag var där.
 Men att döma av att det finns flera gamla bilder och vykort från utsikten så är det många som varit före mig där.

2019-01-08

Fest i Folkets park 1928

1928 är ju känt som året då den stora Uddevallautställningen ägde rum på Brattska ängen. Men det var inte bara där det var festligt. Runt om i stan var det aktiviteter och särskilt här på Folkets park. Fotografen är Olof Lindström. Digitaltmuseum/Bohusläns museum.  //

2019-01-07

2019-01-06

Hotellschism efter Karl Gerhard-besök 1944

I det tidigare inlägget om vad som tidningarna skrev om för 75 år sedan stod det bland annat så här:1944-04-18 1 april och Karl Gerhard i uddevallarättegång. Sandwichman vållade böter. Polis.

Ovanstående tidningsartikel har Pelle Norberg hittat om saken i Svenska Dagbladet. Så här skriver han i mejlet till mig:

"Blev något förvånad över att Karl Gerhard skulle ställt till något och blivit åtalad.
Men han var helt oskyldig - en härlig historia som bifogas (från SvD) och kanske är värd en publicering.
Man kan förstå bakgrunden. Ett hotell annonserar Evert Taube ett annat Karl Gerhard och så skriver det tredje "inget april-narri..."
Dessvärre nämner inte SvD hur det gick men det lär väl framgå i Bohusläningen.
Hälsningar
Pelle"  //

2019-01-05

Vem är han? - Uppdaterad

Ja, vem är han? Ett foto från Säfströms foto. Kanske 1960-tal, men osäkert. Men du kanske känner igen honom?

Peter Holm är namnet några personer kände igen honom och han hörde även av sig själv.  //

2019-01-04

Det skrev tidningarna om för 75 år sedan - 1944

1944, fortfarande världskrig men någonstans anar man att kriget går mot sitt slut. Livet går vidare i Bohuslän och tidningarna Bohusläningen, Bohus-Posten och Kuriren kommer ut som vanligt.

Här nedan följer en lista på det som gav rubriker i tidningarna.

1944-01-04 Chauffören drack kaffegökar i bilen mellan körningarna. Rattfyllerist inför tinget. Polis.
1944-01-07 Nya vägar för många miljoner i Bohuslän. Vägarbeten. Trafik.
1944-01-10 Skyfall med åska över Valbo-bygden. Två ladugårdar i Färgelanda nedbrunna. Väder.
1944-01-18 Meddelandet om förlovning gjorde åklagaren mållös, lustigt fall inför tinget. Polis.
1944-01-20 Jordskalvet i Bohuslän 1904 vållade panik i kyrkorna. Kyrka. Natur. Olycka. Bild.
1944-01-24 Snickerifabrik vid Juno i Uddevalla. Stor export beräknas efter fredsslutet. Arbetet vid varvet snart åter igång. Arbetsmarknad. Bild.
1944-01-25 Det har gjorts för lite för att rädda skalbankarna. Kultur. Natur. Turist.
1944-01-29 Högvatten i Uddevalla. Väder. Bild.
1944-02-10 Svåra isförhållande på Västkusten. Väder.
1944-02-11 Maskeradbal 1858. Nöjen.
1944-02-12 Kampenhofs nybyggnad det så kallade välfärdshuset. Invigning.
1944-02-18 Skomakaregränd förr i tiden.
1944-03-01 Från 1 mars får hästkorv, knackvurst, bräckkorv säljas utan kupong. Ransonering.
1944-03-01 Lediga platser. Slubberskor och Spinnerskor önskas till Kampenhofs AB. Annons.
1944-03-01 Till vänster invid Uddevalla kyrka ligger Rydholmsparken. Gåva. Bild.
1944-03-01 Posthuset i Uddevalla tillbygges. Byggnad.
1944-03-01 Uddevalla Pianomagasin överlåtes av J. Svensson till John Pettersson från 1 mars.
1944-03-02 Igår skulle alla födda år 1929 ha inlämnat sin blankett för beredskapsmönstring.
1944-03-02 Västgötavägen får sexton meters bredd- och skenfri korsning. Gatuarbete.
1944-03-02 Västgötavägen får sexton meters bredd och skenfri korsning. Vägarbete.
1944-03-02 50 år fyller skräddaren vid Bohusläns regemente G.S. Svensson, bördig från Åmål.
1944-03-02 Stora fångster till auktioner i Gravarne-Smögen och Lysekil c:a 12 600 lådor sill. Fisk.
1944-03-02 Bohusläningarna på prima humör vid Västgötamanövern säger general Högberg.
1944-03-02 Stora fångster till auktioner
1944-03-03 Ny prästgård i Skredsvik kommer att uppföras vid stabilare förhållander. Kyrka.
1944-03-03 Konservärtor ha odlats på Orust i 40 år säger hemmansägaren Ivar N. Johansson, Tvet.
1944-03-03 AB Schwartzman & Nordström i Uddevalla har övertagit en konfektionsfabr. Debe-fabr. I Dals Ed.
1944-03-04 Olle Nygren sjunger visor till luta i Frideborg. Musik o sång. Annons. Bild.
1944-03-04 DM i biljard i Uddevalla på söndag mellan Uddevalla-Trollhättan gäller 5-manna lag. Tävling.
1944-03-04 50 år fyller verkmästaren hos Schwartzman & Nordström Fritz A. Andersson.
1944-03-04 Till ordförande i Strömstads drätselkammare har omvalds juvelerare Carl Krohn. Politik.
1944-03-04 Fridlysningen av Väderöarna, frågan ligger nu hos domänstyrelsen. Miljö.
1944-03-06 Uddevalla vann årets tennisserie. Söndagsmatchen mot Allingsås hemfördes med 3-1.
1944-03-06 "Biografen Röda Kvarn visar ""Orkesterfruar"" med Glen Miller. Bio."
1944-03-06 Nya ransoneringsperioder för kött och socker.
1944-03-06 Vara övertager Lysekils havsbad. Skall även driva Societetssalongen- och Strandhotellen
1944-03-07 Konståkning. En uddevallabo hade cyklat 40 m på Västgötavägen utan at hålla handen på styret. Fick böta 10 kr.
1944-03-07 Reservspäckade Göteborg-Bohuslän utan chans mot Västergötland. Brottartävling. Idrott.
1944-03-07 Beredskapen kommer inom kort att ökas. Lokalförsvarsförband inkallas med kort varsel.
1944-03-07 Rekordhöga auktionspriser på djur. 802 kr medelpris för kor, häst såldes för 2.300 kr hos Fritiof Johansson i Skredsvik.
1944-03-09 "En ny service för vår stad, åtminstone för cyklisterna, gratis "" Luft "" utanför Monark's filial. Bild.
1944-03-09 Vi på Norra Drottninggatan. Berättelse av Hildur Sahlberg.
1944-03-10 Världsstjärna till Uddevalla gästar Konsertföreningen Anlikki Rautawaara. Musik o sång.
1944-03-10 Stenar genom fönstren då Frälsningsarmén höll möte som firade 50 år jubileum. Polis.
1944-03-10 Boggie-rälsbussar ersätter persontåg på Lelångebanan. Provtur igår. Järnväg. Bild.
1944-03-10 Frälsningsarmen startade under svåra förhållanden i staden för 50 år sedan. Jubileum.
1944-03-10 Sjöfartsmuseum på Vikarsgården kommer att stå till sommargästernas förfogande.
1944-03-11 VSS under 1943. Försäljning under året uppe i nära 21 milj. Antalet slaktade djur uppgick under året till 120.250.
1944-03-11 Lördagsläsning: Maskeradbal i Uddevalla 1958. Många sköna masker trådde på stora rådhussalen. Bild.
1944-03-11 Maskeradbal i Uddevalla 1858. Många sköna masker trådde dansen i stora rådhussalen. Nöje. Bild.
1944-03-11 90 år fyller imorgon Julius Sahlsten, Lycke Munkedal.
1944-03-14 Kungafonden fick 1.923 kr i Uddevalla på 25 öringarna från biograferna.
1944-03-14 Idegranen är Sveriges äldsta träd. Ekarna kan bli omkr. 500 år. Natur.
1944-03-14 Understöden åt arbetslösa skola nu höjas. Regeringen gick med på AK-förslag, skall gälla från 10 mars.
1944-03-15 Ny direktör i Sparbanken i Uddevalla, kamrer G. Göransson, Ystad valdes i går.
1944-03-15 75 år fyller cigarrhandlaren Oskar Malkolm Lind.
1944-03-15 Gravarnes fiskhamn ett miljonprojekt. Många arbeten i Bohuslän.
1944-03-15 Island har nu blivit republik. Politik.
1944-03-16 Rekord för studentskrivning i Uddevalla, 62 deltagare, 18 latinare övriga realister samlade i Idrottshallen. Skola.
1944-03-16 Lars Rhedin, ordförande i Tennisklubben vald i går vid årsmötet. Idrott. Bild.
1944-03-16 Häst i sken på Västerlånggatan. Ett rent under att körsvennen klarade sig undan med livet på Fjällvägen.
1944-03-16 Ritningar till det planerade ålderdomshemmet på Äsperöd. Byggnad.
1944-03-16 Ny adjunkt vid läroverket från nästa hösttermin har utsetts Heribert Malmgård, Eksjö.
1944-03-16 80 år fyller en av stiftets mera kända prästmän, kyrkoherde i Lysekil Fritz Lüsch.
1944-03-17 Stadsfiskalens berättelse; det stals för 50 000 kr förra året i Uddevalla, 21 500 kr tillrättakom. Polis.
1944-03-17 Nybyggnad eller tillbyggnad vid läroverket i Uddevalla nästa år. Beräknad för 375 elever, 570 undervisas. Skola
1944-03-18 "Offentliga nöjen i "" Gubbebal "" anordnas i Kongresshallen, Folkets Park. Annons."
1944-03-18 Västkustfiskarnas lokalavd. 29 kräver förbud för all trålning inomskärs. Fler prisomr. För skarpsill. Fisk.
1944-03-18 70 år fyller f. Rektorn vid Dalslands Folkhögskola Josef Thorson, Färgelanda.
1944-03-20 Smögenbaden och Smögens Havsbad drivas gemensamt drives i fortsättningen som pensionat.
1944-03-21 Ny karta över Uddevalla. Ing. Henry Hansson stadsingenjörskontoret har utarbetat denna nya karta. Kartor.
1944-03-23 Uddevallaungdomen i värnpliktsåldern visar goda erfarenheter från militära psykologiska proven. Regemente.
1944-03-23 Undervisning i instrumentalmusik vid folkskolorna. Löjtnant Jacobsson anställes som lärare. Skola.
1944-03-23 Ny grund läggs till Sahlstenska fastigheten vid Norra hamngatan.
1944-03-23 Smögen köper varmbadhuset. Köpesumman är 3.250 kr kommunen avser att modernisera detta.
1944-03-23 Maskinskrivningstävlingen i Göteborg vanns av Britha Edman, Ljungskile som förra gången vann i Uddevalla, 14 947 slag.
1944-03-24 Idrottshallen i Uddevalla hade 1943 sitt bästa år hittills.
1944-03-27 Gösta Olsson Uddevalla AK tvåa på SM i bantamvikt. Idrott.
1944-03-30 Ytterligare statliga beredskapsarbeten tas upp, ett 40 tals i Uddevalla för arbete. Arbetsmarknad.
1944-03-30 70 uddevallabarn i sommar till Cederslund i två omgångar (35) under 5 veckor. Social.
1944-03-30 Regementets traditioner förpliktar. General Bratt på examen med furir-och volontärskolan vid I17.
1944-03-31 En nyhet till Harry Brandelius turnén, på grund av inkallelse medverkar Lill-Arnes Swäng-gäng. Annons.
1944-04-01 Varmkorvförsäljare ! En epokgörande nyhet för varmkorvförsäljare. Annons.
1944-04-01 Stadsingenjör Oscar A Kornell hyllad och medaljjerad. Anslående avtackning för lång och trogen tjänst.
1944-04-01 Stor sensation, en jätteval i Byfjorden. Aprilskämt.
1944-04-01 70 år fyller häradsdomaren i Foss, D.G. Johansson, född på Skree i Foss socken.
1944-04-03 Karl Gerhard i Uddevalla, hotellschism. Annonsering fick efterspel.
1944-04-04 Guido Vecchi konsert i Uddevalla kyrka. Musik och sång. Bild
1944-04-05 Allsvensk tennisfinalen förlades till Uddevalla. Spelas annandag påsk. Torsten Johansson kommer i dubbelmatchen.
1944-04-06 Av Drätselkammaren i Uddevalla föreslås tvättstuga i Badhuset.
1944-04-08 Tremastskonaren Constance av Malmön rände rätt på fyr i Kalmar. Båten fick svår läcka.
1944-04-11 Verkmästare Isak Warkol vid Nya konfektionsfabriken död, 74 år. Född nära Petrograd.
1944-04-13 Till fosterlandets försvar. Snygga pojkar ryckte in på Bohusläns regemente av 1943 års klass tyckte överste S Öberg
1944-04-13 Bohuslän-Dals första guldmedalj utdelades vid årsmötet på söndag till Ove Forsberg Uddevalla Skidklubb.
1944-04-13 Unik kyrklig högtidlighet i Uddevalla.Missionärsinvigning förrättades för sjuksyster Rut Pettersson, Uddevalla.
1944-04-13 Bohusmarin på Stadshotellet. K. G. Holmberg utställer i Uddevalla. Konst.
1944-04-14 Lärkan kom till Uddevalla och mudderverket ligger nedanför Västerbron. Pråmarna fylles nedåt hamnen av Meta.
1944-04-18 Från BU och DK:s sammanträde igår. Skalbankarna i Bräcke fridlysas. Bild.
1944-04-18 1 april och Karl Gerhard i uddevallarättegång. Sandwichman vållade böter. Polis.
1944-04-18 Författaren Fredrik Nycander död. 76 år. Föddes i Uddevalla den 19 dec. 1867. Bild.
1944-04-19 Scouthögtid i Uddevalla i anslutning till St Georgesdagen. Gudstjänst i kyrkan, solosång av Siv Rudqvist. Kyrka.
1944-04-19 På söndag börjar div II fotbollen på Rimnersvallen. Uddevallakamraterna tar emot Lundby. Idrott.
1944-04-19 Syttende Mai firas, prins Wilhelm talar i Uddevalla.
1944-04-20 "Åter igen-en glänsande serie i Bohusläningen. Erik Grönbergs bok- ""Jag var Gestapos Agent"". Annons."
1944-04-20 Militärmusikkår med hög standard. Bland militärmusikkårerna står I17 på ett mycket högt plan under ledning av Marc de la Berg
1944-04-21 Statsutskottet på Uddevallabesök. 20-mannainspektion. Politik. Bild.
1944-04-21 1.327 personer i Uddevalla hade fattigvård i fjol. Social.
1944-04-22 I morgon firar Uddevalla fackliga centralorganisation sitt 25 års jubileum. Ordf. Emil Andersson, skräddare.
1944-04-22 Libanons Soldathem i Uddevalla, 30 år. Invigdes i april månad 1914 av dåvarande översten Charles Daniel Tottie. Invigning.
1944-04-22 "För första gången i Uddevalla ""Den sjungande pianisten"" på Saluhallskaféet. Annons."
1944-04-22 60 år fyller stereotypören Gustaf Adolf Andersson.
1944-04-22 Varmvattenförbudet träder åter i kraft den 1 maj meddelar bränslekommissionen.
1944-04-22 Fiskefartyg från Gravarne minsprängt. Minan hängde fast i ankaret, exploderade. Båtar.
1944-04-24 Skriftställaren Gösta Pauve, död. 54 år.
1944-04-24 Skriftställare Gösta Pauve död. 54 år, den hänsovne var bördig från Uddevalla.
1944-04-25 Apelsinskal få ej kastas på gatorna i Uddevalla. Fyra apelsinätande dömdes vid rådhusrätten igår. Polis.
1944-04-25 90 år fyller f. Vaktmästaren vid Uddevalla Folkskolor Anders P Jansson .
1944-04-25 Änkefru Elisabeth Crona född Heüman, död. 63 år.
1944-04-27 """Tolv - Tio"" universalmedel gör arbetet lätt ! Annons."
1944-04-27 Uddevalla Kommunala Flickskola inviger sitt nya skolkök, fröken Svenny Svensson som varit själen i det hela. Skola
1944-04-28 Stor militär orienteringstävlan. Fanjunkare Helge Björheden säker orienterare i I17:s underofficerslag. Idrott.
1944-04-28 Tillkännagivanden. Uddevalla postkontor hålles stängt 1 maj. Brevbäringen inställes. Postmästaren. Annons.
1944-04-28 Trångboddheten på museet blir allt kännbarare. Uddevalla museiförening höll sitt vårmöte.
1944-04-28 Staden igår. Känd Ljungskiledetalj; Betongbåten, det gamla minnet från förra världskriget. Bild.
1944-04-28 Bild på betongbåten Linnea i Ljungskile samt text. Båtar.
1944-04-29 Årets 1:a majdemonstration i Uddevalla. Talare var riksdagsman Edgar Sjödahl, Göteborg.
1944-05-02 Många problem möter vårt land den dag då fredens dag är inne. Talrik majdemonstration. Politik.
1944-05-03 Orust uttalar sig enhälligt för bron vid Svanesund.
1944-05-04 Folkets Park. Scenen har blivit fyra meter djupare. Tillbyggda gaveln på Kongresshallen.
1944-05-04 Liten årskull av skolbarn i Uddevalla 1944. Bottenrekord födelseår 1937. Skola.
1944-05-04 Fotboll i div II västra mellan Munkedal-Uddevalla. Vårens publikrekord på söndag?1944-05-05 Prins Wilhelm och Knut Ekman på Norgefesten. Program klart för Uddevallas 17-maj firande.
1944-05-05 """Sol och Vårkungen"" dir. Anders Gustav Raskenstam dömdes till 3 ½ år och 30 000 kr i skadestånd. Polis."
1944-05-06 Skärpta bestämmelser även för gående i nya trafikstadgan, även berusad cyklist skall nu få straff. Polis.
1944-05-08 Fröken Dagmar Sanne död, 76 år. Hon var en av stiftarna av Sannes Minne.
1944-05-08 Uddevalla fotbollsdomare jubilerar. Domarklubben fyller 10 år. Festligheter på hotell Bele.
1944-05-08 Dagmar Sanne död, 78 år, dotter till grosshandlaren J. N. Sanne.
1944-05-09 10 tvillingpar föddes i fjol på lasarettet i Uddevalla. 6.274 intogs på hela sjukhuset 1943.
1944-05-09 "Bohusläns ""bröllopskyrka"" i Resteröd. Det ålderdomliga templet sedan gammalt populärt bland brudparen. Bild"
1944-05-09 Landshövding Malte Jacobsson har skrivit bilderbok om länet, bl.a. Bohuslän har 4.044 gårdar på 5 hektar. Böcker.
1944-05-11 Ljungskileortens Hembygdsförening kulturinventeras, sägner- och fotografier. Hembygd.
1944-05-13 Tre vagnar spårade ur å Lelången vid Lane station igår. Järnväg
1944-05-13 Platsen för Lysekils äldsta kyrka utmärkt. Minnesten rester på platsen. Tack vare kontraktsprosten Fritz Lüsch.
1944-05-15 Tre klassegrar för UCA, som tog pampigt vandringspris dör alltid. Idrott.
1944-05-15 Vid lördagens möte med Västkustfiskarnas avd. 38, inskränkning beslutad. Tre dagars räktrålning per vecka.
1944-05-15 Lysekils FF seriesegrade. Chansen att kvalificera sig till div. II. Idrott. Bild.
1944-05-16 Uddevalla har fått sin första kull segelflygare. Lyckad modellflygning i Herresrad. Bild.
1944-05-17 Den nya bryggan Sunningen, den gamla bryggan på Kjelldalen har skattat åt förgängelsen.Samtidigt döpts om.Bild
1944-05-17 Två förnämliga ankare på 1½ ton, från slutet av 1700-talet, ur Byfjordens djup. Hamn.
1944-05-17 50 fyller direktören i AB Högströms pappersaffär, Axel Sandén.
1944-05-17 80 år fyller lysekilshantverkarnas grand old man, urmakaren Carl J. Lycke, Lysekil.
1944-05-19 Kungligt besök vid årsfesten i Flickskolans kamratförening. Prins Wilhelm läser dikter.
1944-05-20 Stiligt hexametertal vid flickskolefesten, hölls av rektor Karin Rydingswärd. Skola.
1944-05-20 Borgmästarvalet i Strömstad står fast. Beslutet fullt lagligt. Politik.
1944-05-22 Uddevallakamraterna svarade för braksensation 8 - 4 på Gårda. Sture Johansson gjorde 7 mål. Idott. Bild.
1944-05-22 Potatismjöl och matärtor fria från och med måndagen. Bestämmelserna om beslag på dessa varor gälla fortfarande.
1944-05-23 Stadsingenjör Knut Reenstierna, Lyckorna död. 100 år. En av de äldsta i hela Bohuslän.
1944-05-24 Nya ålderdomshemmets väg och ledningar, reservarbete. Esperödsbron föreslås breddad.
1944-05-24 Uddevallabor vid luftskyddsövningen i morgon som omfattar kvarteren mellan Bäveån och Bohusbanan.
1944-05-24 50 år fyller kristendomslektorn vid läroverket Sven Bergentz.
1944-05-26 Bomber och granater över Uddevalla.Luftskyddet trimmades realistiskt, cirka 2000 personer medverkade.
1944-05-26 60 år fyller barnhemmet för flickor på Söder. Upprättades 1882 men öppnades först två år senare. Bild.
1944-05-26 Reningsverk igång i Uddevalla efter pingst. Provanläggning vid Esperöd. Bild.
1944-05-27 Firma G. Norlander & Co har låtit restaurera sin affär. Nu i ny skepnad. Affär. Bild.
1944-05-27 Kompanjonskap sökes med Uddevalladam för makrillfiske, lördag- och söndag av beredskapsfri fiskare. Annons.
1944-05-30 "Sång till Uddevallastudenterna 1944 författare lektor S. Bergentz, på melodin ""I Lissabon"". Musik o sång"
1944-05-30 85 år fyller pastor Anders Wiberg.
1944-05-30 Tandpolikliniken och centraldispensären i Dingle är under tak. Kostnaderna gå på i runt tal 200 000 kronor. Byggnad.
1944-05-30 Dramatisk flykt till Tjörn av 6 holländare, andra holländska flyktingar togo sig i land på Käringön- och Lysekil. Flykting
1944-05-31 """Gamla sällskapare"" kamratskapet från idrottsåren är värt att hållas levande. Föreningar. Bild."
1944-06-01 Rekord för friidrotten i Uddevalla. 30-tal föreningar- och 110 idrottsmän har anmält sig till Orients jubileumstävlingar.
1944-06-02 1944 års flygplatsutredning med landshövding Gärde kommer den 6 juni till Uddevalla.
1944-06-02 Esperanto i en skolklass i Uddevalla. Folkskollärare Einar Dahl har under två läsår undervisat femte o sjätte klass.
1944-06-02 4-eller 5-årig realskola, en replik från läroverkslärarna i Uddevalla.
1944-06-02 Foss har ordnat brandskyddet väl. Ny brandstation klar i Munkedal. Bild.
1944-06-03 Härolder öppna regementets dag i Uddevalla 18 juni, stora festligheter vid I17.
1944-06-03 Miniatyrgolfbanan i Skeppsviken öppnas söndag den 4/6. Annons.
1944-06-03 "90 år den 13 juni fyller konstnärinnan Jenny Nyström hela Sveriges ""tomtemor."""
1944-06-03 Minkatastrofen på Dal hördes milsvitt. Sprängningsolyckan vid ett militärförband krävde två liv. Olycka. Regemente
1944-06-05 Frågan om en central omnibusstation i Uddevalla. Uppvaktning för S J. Trafik.
1944-06-05 Uddevalla är publikstaden nr 1 för Riksteaterns publikfrekvens.
1944-06-05 "Siv Rudqvist stadens näkterdal nummer ett. ""Ungdomsparaden"" första pristagare från igår kväll i Kongresshallen."
1944-06-06 Civila och militär fira den 6 juni på Rimnersvallen. Praktiska mellanskolan fick ta emot svensk flagga.
1944-06-06 17 dagars semester vid Schwartzmans och Kampenhof . Betalning utgår för 12 dagar.
1944-06-06 Ny busslinje börjar idag Uddevalla-Berg-Sund-Buslätt. Ett längre nört önskemål.
1944-06-06 David Herbo, ny lärare vid Uddevalla folkskola. Bild.
1944-06-06 Trotjänare vid Uddevalla gasverk hedra- och belönas. Belöning. Bild.
1944-06-07 Svenska flaggans dag firad i Lysekil. Tal hölls av borgmästare Nils W Granqvist på Gullmarsvallen.
1944-06-08 Lane Ryrs äldsta invånare Olena Hansson död. 101 år.
1944-06-09 Eldsvåda på Garvaremyren av åsknedslag. Brand. Väder.
1944-06-09 Byggnationen i Uddevalla är i år rekordartad. Omkring 300 nya bostadslägenheter tillkommer.
1944-06-09 In och sen ut. Utställningen som väcker frågor om konst på Bohusläns Museum.
1944-06-09 Bohustinget har överskott på 584.000 kronor. Skatten väntas bli oförändrad i höst.
1944-06-13 Föreningen Bohusgården en ståtlig gåva av Uddevalla stad till Föreningen Norden. Bild.
1944-06-13 Bohusgården en ståtlig gåva av Uddevalla stad till Föreningen Norden.
1944-06-14 Kraftstation vid Fossumsberg. Förnäm elektrisk anläggning. Energi.
1944-06-14 Något cellulosabrännvin finns ej längre meddelas från Systembolaget i Uddevalla endast äkta potatisbrännvin.
1944-06-15 Modernt charkuteri anlägges vid slakteriet i Uddevalla. Stora utvidgningsarbete för 1,1 milj. kronor. Industri.
1944-06-16 Fiskauktioner skola anordnas i Uddevalla. Drätselkammarförslag. Auktionshall skall byggas för 10 000 kronor.
1944-06-16 Dödsolycka i Strömstad på torsdagen. Fyra män föllo med byggnadsställning. Olycka.
1944-06-16 Affärsjubileum i Lysekil i bageribranschen, firman J Lidell fyller 60 år. Bild.
1944-06-16 Enhälligt val av borgmästare i Lysekil igår. Nils W. Granqvist fick samtliga 22 röster.
1944-06-17 Fyra generationer uddevallabor, 85 år fyller hr Anton Johansson fd snickare hos Cösters AB. Bild.
1944-06-17 240 arbeten att tillgå i länet vid Fredskris. Stadshus i Lysekil, kajer i Uddevalla.
1944-06-19 35-års jubileum inom Bohusläns köpmanskår firades i samband med årsmöte i Uddevalla.
1944-06-20 Lappkonstnären Skum utställer på Stadshotellet i Uddevalla, själv befinner sig i Lappland. Konst. Bild.
1944-06-20 Arbetare följde med då pålkranen tippade. Allvarlig olyckshändelse vid Staten station.
1944-06-21 Skalbankarna skall nu bli fridlysta, området bevaras som parkanläggning.
1944-06-22 Thordénska mausoleet i Herrestad invigt vid en högtidlighet å Herrestad kyrkogård.
1944-06-23 6 kompaniet I17:s bästa idrottskompani. Regementets första idrottsdag hölls igår.
1944-06-23 Västkustfiskarna räkna redan med sämre tider. Motion om strejk vid årskongressen.
1944-06-26 Stationsmästare Carl Andersson avgår efter 45 års tjänst vid Uddevalla-Lelångebanan.
1944-06-26 Midsommarrekord på tåg, båt, buss på telegrafen och BB. Hundratals campingtält i Skeppsviken.
1944-06-26 Innehavarinnan av kafé Linnéa, Gerda Forsström, död 58 år.
1944-06-26 Solstickekolonien vid Hunnebostrand öppnas på torsdag. Inalles är det 31 barn från Uddevalla, Herrestad.
1944-06-26 God körning av Erik Andersson, UIS på den 75 km långa banan på cykel i Filipstad.
1944-06-28 Fullmäktige i Uddevalla beslutade att anordna fiskauktionsrörelse.
1944-06-28 Fullmäktige beslöt framdraga avloppsledning i Hellevigsgatan en kostnad av 800 kronor till tomterna 15 och 16.
1944-06-28 Organisten Harald Rutgersson i Stala har tilldelats Kungl. Patriotiska sällskapets guldmedalj.
1944-06-29 Nämndkvinnomöte pågår i Uddevalla. Ej blott ungdomar, även föräldrar böra fostras.
1944-06-29 Den 1 juli början simundervisningen i Skeppsviken. Som simlärare har anställts Stella Franzon, Göteborg.
1944-06-29 Ny kvarn i Lerdal uppförts av herr Gunnar Trogen, Hedekas.
1944-07-01 Biografen ' Grand ' visar Kalle på Spången, Edvard Persson's största succé. Annons.
1944-07-01 Sveriges Flickors Scoutförbund har i år liksom föregående år sina ledare på kurs på Furunäset på Orust. Bild.
1944-07-01 Badortens Dag i Grebbestad med Krönikespel i Badhusparken. Annons.
1944-07-03 Uddevalla Roddklubb hemförde två segrar i Trollehätterodden. Idrott.
1944-07-03 Strömstads Roddförening hemförde populär seger i inriggad fyra för nybörjare. Idrott.
1944-07-04 Konditorn P.O. Bernhard Hultman har avlidit 67 år gammal.
1944-07-04 Den nye drätseldirektören redaktör Emil Sahlgren avgår nu som drätselkammarens ordförande.
1944-07-04 Gösta Edvardsson UCA tvåa vid Tibro CK's nationella tävling. Idrott.
1944-07-06 Hellastruppen lockade 2000 personer till Skeppsviken vid årets inledande simsäsong i Uddevalla
1944-07-07 Boråsbo har köpt Tureborg med borgen och Villa Älvkullen har sterbhuset efter Malmgren sålts till godsägare A. Löfgren
1944-07-07 Finalen i årets DM för seniorer spelas på Rimnersvallen mellan IFK Uddevalla- och Kungshamn. Bild.
1944-07-07 Flygolycka invid Svenshögen krävde ung flygares liv. Maskinen sprängdes fullständigt sönder. Olycka.
1944-07-08 Drunkningsolycka i Bäveån igår. 18 årig uddevallayngling omkom under badning.
1944-07-08 80 år fyller fiskhandlare Karl Rasmusson, Uddevalla.
1944-07-08 Plåtmanufaktur bygger fabrik på Grötö.
1944-07-10 Uddevalla Kamraterna blev distriktsmästare i fotboll slog Kungshamns IF med 3-1.
1944-07-10 En av Uddevallas äldsta ur tiden. Förre hemmansägaren Karl Andersson, död. 94 år.
1944-07-11 Sardinfiskare vädjan, fiska inte i närheten av sill i trängvadar. Sill försvinner för tusentals kronor på det viset. Fisk.
1944-07-12 En beredskapsman krossades under gruståg. Sov på spåret, blev överkörd mellan Bråland och Öbbön invid Munkedal.
1944-07-13 Tennismästaren Torsten Johansson till Uddevalla, gästar Tennisklubben för uppvisning i Kålgårdsberget. Idrott.
1944-07-13 "Namnet Dyrhaven är ""tyvärr"" icke uråldrigt.I det gamla Uddevalla förekommo inga kvartersnamn."
1944-07-14 Fullmäktige beslutade anvisa ett belopp på 16 300 kronor för stensättning på Skolgatan.
1944-07-14 Idrottsmässan i Uddevalla avslutats denna gång med två stora festdagar, Thor Modeen gästar på lördagskvällen.
1944-07-14 Tåget körde på lastbil vid järnvägsövergång vid Bräcke. Chauffören blev oskadad genom att kasta sig ut. Rudolf Olsson.
1944-07-14 Staden igår. Jörgens gränd på söder. Den vilar i fridfull i solskenet. Berättelse. Bild.
1944-07-14 Inför Badortens dag. Ljungskile hade en gång egen badläkare. Berättelse. Bild.
1944-07-15 Klippras vid Kungsgatan i Lysekil. Block lossnade från söndersprängt berg.
1944-07-17 Två mästerskap till Uddevalla Roddklubb. Vid västsvenska DM-rodden i Vänersborg igår. Idrott.
1944-07-17 Uddevallabo blev civilförsvarschef har utsetts Expeditonschef Åke S. Karlson Natt och Dag.
1944-07-17 Provringning i Lysekils kyrka med anledning av att klockspelet i templet elektrifierats. Kyrka.
1944-07-17 Guldmedalj till Grundsundsbo. Medalj till folkskollärare Knut Nilsson, Grundsund, för medborgerlig förtjänst femte storlek.
1944-07-18 75 år fyller järnhandlaren Albert Hansson, inehavaren av firma Eskilstunaboden sedan 1919.
1944-07-19 Thordén-kvarstaden är blott camoflage säger man i Finland. Finska staten överklagar beslutet.
1944-07-19 Vid Dingle lanthushållsskola kommer ett femtiotals husmödrar att semestra i år, säger rektor Greta Karlberg.
1944-07-19 Knapp medelskörd av tidiga äpplen. Är att vänta i Bohuslän.
1944-07-20 Militärcupen i forboll startar. I17 vann första matchen på walkover. Idrott.
1944-07-20 Järnvägstrafiken på Uddevalla är enorm 800 cyklar och ett 1000-tals resgods ingår i dagsomsättningen. Järnväg
1944-07-20 Det blir ingen strejk bland de bohuslänska sillfiskarna efter de förhandlingar som förts i Gravarne.
1944-07-21 Svårt skaffa tomt för Bilcentral i Uddevalla. Kungstorget- och Norra Hamngatan ha föreslagits.Trafik. Bild.
1944-07-21 Tureborg säljes för 25.000 kronor, parkområde skänks till staden.
1944-07-21 "Sveaångaren ""Mode"" minsprängd vid Vinga. Hamburgsundslots, kaptenen och en eldare förolyckades. Olycka."
1944-07-22 Staden köper tre Gustafsbergstomter för 275 600 kronor, stadsägor 1201-1202 och 1242.
1944-07-24 Bohuslän - Dals DM i cykel 1944 för seniorer. UCA tog samtliga mästerskap i cykel.
1944-07-24 Herrestad har restaurerat sin kyrka, Thordénska gravkoret. Bild.
1944-07-25 Karl Blomqvist nyvald, drätselkammarordförande. 18 000 kronor till vattenförsörjning i luftskyddshänseende. Politik.
1944-07-25 Stadsfiskalen begär Polisens utrustning med radioanläggning, beräknas till 38 000 kronor.
1944-07-25 Staden igår. Träffade baderskorna vid varmbadhuset på Gustafsberg. Bild.
1944-07-25 HSB bygger fem bostadshus i Lysekil på Valbogatan, 30 lägenheter.
1944-07-25 Folktandvården har svårt att komma igång i brist på så väl tandläkare som sköterskor.
1944-07-28 "Köpmännen i Uddevalla och annonseringen, ombudsman Erik Sivik försöker att sätta stopp för ""välgörenhetsannonsering""."
1944-07-28 Kampen mot tbc i Bohuslän. Skärmbildfotograferingen börjar 15 september. Sjukdom.
1944-07-31 IK Orient dominerade vid friidrotts-DM, Killén och Gabrielsson blev 3-dubbla mästare.
1944-07-31 Bohusläns FF:s serier nu fastställda, 22 lag.
1944-08-01 1.300 personer hörde Lasse Dahlqvist på Gullmarsvallen i Lysekil. Musik o sång.
1944-08-02 Ynglingar gjorde inbrott i Sunningekiosk. Påpasslig fjärdingsman grep pojkarna. Polis.
1944-08-02 Pojkbilsförening bildas på lördag i Idrottshallen till förmån för Barnens Dag.
1944-08-03 "Nypremiär i kväll på filmen ""Tänk om jag gifter med med prästen"" med George Rydeberg och Viveca Lindfors. Bio."
1944-08-03 HSB:s nya storbygge i Uddevalla. Taklagskransen uppe på fastigheten Rydholm nr 5.
1944-08-04 "Saga-biografen visar ikväll ""Casablanca"" med Ingrid Bergman och Humphrey Bogart.
1944-08-04 Tåg- busstidtabellerna blir bättre för Strömstad. Landsbygdens samrealskolelever kunna bo i hemmen. Transport.
1944-08-05 Sälj smågrisar genom den egna organisationen manar Slakteriföreningen. Nya stallar i Uddevalla
1944-08-05 Lyckad skolträff på Bohusgården. 40 år sedan folkskoletiden med magistern Carlings före detta elever. Bild.
1944-08-05 Uddevalla arbetarkommun får besök av socialminister Gustav Möller 1944-08-06.
1944-08-07 Gustafsbergs Sommarrestaurant. I afton dans med Siv Rudqvist sjunger. Annons.
1944-08-11 175 ynglingar med mekaniska anlag få ej yrkesutbildning. Platsbrist vid Centrala verkstadsskolan.
1944-08-12 Harry Snell vinner Bohusrundan ? Hela svenska eliten i Uddevalla. Tävling. Bild.
1944-08-16 Till ledamot i Drätselkammaren efter red. Sahlgren utsågs hr Otto Hermansson. Politik.
1944-08-16 Posten tar in över ½ miljon brev från staden på ett år.
1944-08-17 Skador för 150.000 kronor vid brand i Skee igår. Församlingens prästgård lades i aska.
1944-08-17 Skee prästgård totalförstörd vid brand.
1944-08-17 Vatten till varje hus på landsbygden är nu allmän paroll. Besvärligt att hitta vatten i Sörbygden och Bullaren. Ledningar.
1944-08-17 "Alla utomhusscener komma att inspelas i Bohuslän till"" Rosen på Tistelön"". Vi har vår bas på Smögen. Bio. Bild."
1944-08-18 Folkets Park i Uddevalla lördag populäre operasångaren Arne Ohlsson, barnfödd i Uddevalla. Annons.
1944-08-18 Skatten till landstinget blir kronor 2.50 i Göteborg och Bohus län.
1944-08-19 """Kameliadamen"" i Uddevalla. Inför fullsatt salong gavs Dumas odödliga pjäs med Karin Kavli. Teater."
1944-08-21 Lyckad skyttetävling igår om mellersta Bohusläns vandringspris A. G. Agermark I17 blev mästerskytt.
1944-08-21 Över 160 simmärken i Uddevalla i år. Trevling promotion i Simstadion på söndagen.
1944-08-21 Fjällvandrarnas stuga blir klar till vintern. Hällerstugan under uppförande. Bild.
1944-08-22 Edla Svensson har överlåtit Stadshotellet till direktör M. Marnéus. Annons.
1944-08-22 "Strömstad förbättrar gator och torg. Stensättningsarbeten enligt ""femårsplan"". Gatuarbeten. Bild."
1944-08-23 Prof. Bertil Ohlin talar i Uddevalla på Stora Torget. En av förgrundsfig. I vårt lands politiska och ekonomiska liv.
1944-08-23 Storståtliga festligheter på Barnens Dag i Uddevalla 8-10 sept. Säkerligen de största hittills i staden.
1944-08-25 Uddevallas första pojkbiltävling går den 10 september.
1944-08-25 10 000 kronor donation till Uddevalla för esperanto-undervisning vid Folkskolan. Donerat av Carl Winberg, Bengtsfors.
1944-08-28 "Folkets Park, Uddevalla-Succérevyn 1944 ""Folket i Spegeln"". Iscensatt av Ragnar Klange. Annons."
1944-08-28 En av den svenska jordbruksvetenskapens främsta prof. Hugo Osvald, Ultuna talar i Lanesund och Tanumshede.
1944-08-29 För polismännen i Göteborgs och Bohus län får lära skjutning uti Uddevalla. Första kursen för 22 man.
1944-08-29 Fritt fläsk och kött ransoneras åter från idag. Vete även på rågkupongerna. Ransonering.
1944-08-31 Från tinget i Strömstad. Moder tvingade minderårig dotter till cykelstöld. Polis.
1944-08-31 Skörden i Bohuslän syns bli ganska god. Sämst för potatis och foderrotfrukter. Jordbruk.
1944-09-01 Igår lämnade drätseldir. N. Ehnér den tjänst hos Uddevalla stad han skött i ett 20-talsår. Tillträdde 1926. Bild.
1944-09-01 Frank Eriksson efterträder redaktör Emil Sahlgren som ny redaktör vid Kuriren. Tidning.
1944-09-04 Hotell blir industripensionat. Hotell Bele som förvärvats av AB Schwartzman & Nordström för firmans personal. Bild.
1944-09-04 Poliser vapenutbildas vid kurser i Uddevalla. Utbildning.
1944-09-04 Vatten från Kärnsjön till Sotenäs och Stångenäs är ett jätteprojekt som diskuteras. Ledningar.
1944-09-04 Restenässkolan invigdes i går. Ett internatläroverk som om några år kläcker sina första studenter. Invigning.
1944-09-04 GM meddelar: Från 1-9 -1944 är Erik Hansson vår ende aktorieserade återförsäljare. Annons. Fordon.
1944-09-06 Minnesgod bohusläning skänker konstsamling till Uddevalla museum, grosshandl. John Johnsson Ulricehamn. Konst.
1944-09-07 """Sonja av Hamburgsund"" Hamburgsundsbåt förolyckades vid Hallandskusten. Besättningen saknad. Olycka."
1944-09-08 Kungörelse. Med anledning av pojkbiltävling på söndag avstänges Kapellevägen mellan 11.30 och 15.00. Polis.
1944-09-09 I morgon kommer den populära radiosångerskan Ulla Billquist till Folkets park. Ackompanjeras av Gunnar Hahn. Musik o sång.
1944-09-09 Det blåste friska vindar på Barnens Dag-premiären. Hjälp till att skapa friska pojkar och flickor i Uddevalla.
1944-09-09 Det blåste friska vindar på Barnens Dag-premiären. Arrangemanget skall medverka till att skapa friska barn. Nöje.
1944-09-09 Rekordhöga fiskpriser. Strömstads fiskauktion gick torsken för 3,30 kr per kg.
1944-09-09 Jordhammar i Ödsmål verkar vara en bra plats att förlägga den nya lanthushållsskolan till. Jordbruk.
1944-09-09 Konsumaffären i Råggärd startade 1 juli 1943. Föreståndare är Tage Calvin. Omsättningen är god.
1944-09-09 Uppgörelse träffad mellan anställda- och godsägare Gunnar Sanne om försäljning av fem torpställen på Morlanda. Fastighetsaffär.
1944-09-09 825 jordbrukare fingo skördehjälp av militär i Bohuslän under förra månaden. Jordbruk.
1944-09-11 "Biografen Aveny visar filmen ""Räkna de lyckliga stunderna blott"" med bland annat Sonja Wigert."
1944-09-11 I hällande regn blev Gösta Edvardsson UCA klubbmästare på cykel. Idrott.
1944-09-11 Folkskolelärare Eric Bohlin senior inbjöds till en festlighet av före detta elever. 40 år sedan han kom till Uddevalla. Skola.
1944-09-11 Landsbygden på Dal-dess liv och problem. En nämndemans synpunkter. Hembygd.
1944-09-12 Högtidligt bröllop i Uddevalla kyrka. Järnhandlare Curt Hansson sammanvigdes med fröken Ulla Fryklund. Familjenytt.
1944-09-12 Konstnären William Ekgren, bördig från Tanum, utställer f.n. ett antal oljemålningar på Grand hotell. Utställning.
1944-09-12 Pontus Wikner-Museet i Kikerud, Valbo-Ryr, firar i år 10-årsjubileum. Museum.
1944-09-12 Erik G. Karlsson, Järbo, fick diplom för gagnerikt arbete i sjukkasserörelsens tjänst.
1944-09-12 Knut Emanuel Ahlström från Skallsjö norra, Högsäter, stupade under invasionen i Normandie. Utvandrade till Canada 1928. Krig.
1944-09-12 Reso förvärvar ännu ett hotell. Utökar verksamheten till Koster. Fastighetsaffär.
1944-09-13 Höstsimningar i Skeppsviken. Skolmästerskap, inte mindre än åtta skolrekord sattes.
1944-09-13 Goda fribrottarämnen finnas i Uddevalla, som har Sveriges förnämsta brottarhall säger Robert Oksa. Idrott.
1944-09-13 Skolmästerskapen i simning gick i går av stapeln i simstadion i Skeppsviken. Åtta skolrekord sattes. Skola. Idrott.
1944-09-13 Ungt Tossene-lag hedrade Bohuslän i hemvärnstävlingen på Rosersberg. Blev fyra bland 30 lag.
1944-09-13 Skee prästgård som nedbrann till grunden 16 aug. skall återuppföras i samma storlek och exteriör. Brand. Byggnad.
1944-09-14 Explosionsartad brand i går i bankkamrer Lars Svenssons fastighet på Majorsgatan 14 i Uddevalla.
1944-09-14 Vid Göteborgsvägen vid trähusfabriken har byggts 6 hus. På Vadbacken byggs nu två pensionärshem. Bostad. Bild.
1944-09-14 Katrinedals gamla pappersbruk i Bäve återuppstår i ny gestalt. Kommer att disp.av Katrinedalstvätten. Fastighetsaffär.
1944-09-14 85 år fyller i dag förre majoren Emil Georg Wockatz, Kragenäs. Han är bördig från Göteborg.
1944-09-14 Barnrikehusen i Strömstad snart färdiga. Två tidsenliga bostadsfastigheter för tillsammans 120.000 kr. Bild.
1944-09-14 """Natten då Titanic sjönk"", av Osvald Lindsten. Olycka."
1944-09-14 Skolbarn på Käringön smyckade omkomna norrmäns kistor. Förolyckades när tyska ångaren Westfalen sänktes. Krig.
1944-09-14 En beskrivning av Gesäter, en kommun i Vedbo härad, Dalsland. Hembygd.
1944-09-15 70 år fyller i dag förre slöjdläraren vid Uddevalla folkskolor, Albin Johansson. Han är född på Nääs.
1944-09-15 Levande utställning blir det på Hantverkets dag i kongresshallen i Uddevalla. Hantverkare demonstrerar sina yrken.
1944-09-15 Musiksergeant C. G. Ellström, Bohusläns regemente, har utnämnts till musikdirektör vid Blekinge flygflottilj. Utnämning.
1944-09-15 Avloppsfrågan i Uddevalla måste ordnas omedelbart, säger hälsovårdsnämnden. Miljö. Ledningar.
1944-09-15 Katrinedals gamla pappersbruk repareras. Skall nu bli tvättinrättning med namnet Katrinedalstvätten. Byggnad. Bild.
1944-09-15 Ljung invigde i går sitt nya kommunalhus. Ordf. godsägare Eric Söderlund förrättade invigningen. Byggnad.
1944-09-15 Höstfest i Laneparken lördag 16 sept. Södergänget med Uddevallas sångstjärna Siv Rudqvist uppträder. Nöjen. Annons.
1944-09-16 Tågurspårning i går på Herrljungabanan mitt för Ardmore i Uddevalla. Lok och godsvagn välte. Olycka. Järnväg.
1944-09-16 Tivolit gav Barnens Dag 12 000 kr. BD-arrangemangen ger ett netto på ca 20 000 kronor. Pengar.
1944-09-16 Verkstadsskoleelevernas bostadsförhållanden i Bohuslänska Kustens fastighet vid hamnen får grava anmärkningar. Skola. Miljö.
1944-09-16 Föreningen Norden övertar semesterhemsanläggningen Bohusgården från 1 januari 1945. Fastighetsaffär. Hotell.
1944-09-16 Försvunnen Tanumsbo hittad död. 78 årige Edvard Sohlberg, Huud i Tanum hade fallit utför ett stup. Olycka.
1944-09-16 60 år fyller i dag målaremästaren Ragnar Ljungqvist, Gravarne. Han är livligt verksam inom det kommunala livet.
1944-09-16 Medeltidsfästet Dalaborg (nu ruin) på en klippudde vid Vänern, där Margareta skall ha valts till svensk drottning. Byggnad.
1944-09-16 Stort intresse i Bohus-Dal för idrottsmärket. 1943 blev ett rekordår. 53 föreningar ha kontrollanter.
1944-09-18 Staden i går: Artikel om Brattska ängen där husen växa upp som svampar ur jorden. Bostad. Bild.
1944-09-18 En 34-årig sjöman från Uddevalla råkade ut för Gestapo i Hamburg. Underlät anmäla ett par norrmän. Polis.
1944-09-18 Riksdagsvalet: Folkpartivinst i Bohuslän. Svidande nederlag för socialdemokraterna över hela landet. Politik.
1944-09-19 Göteborg- och Bohus län's röstberättigade valkrets, valde vid andrakammarval med 64,9 %. Landet i helhet 70 %.Politik
1944-09-19 Dingle-dispensären blev igår invigd av landshövdingen. Ett viktigt led i kampen mot TBC. Sjukvård.
1944-09-21 50 år fyller direktören vid Sannes kolimport, Agaton Borgström, Uddevalla.
1944-09-22 DK tillstryker fullmäktige att inköpa Bohusgården av Uddevalla Semesterhemsförening för 125 000 kronor. Fastighetsaffär.
1944-09-22 Drätselkammaren i Uddevalla beslutat tillstyrka att fullmäktige besluta att bygga Försörjningshemmet för 700.000 kronor.
1944-09-23 Landstingsman Axel V. Johansson kommer att öppna utställningen Hantverkets Dag i Kongresshallen.
1944-09-23 I17 kaserner omändras för ½ miljon kronor. Många moderniseringar för trivsamheten.
1944-09-24 Föreståndare för Fiskhallen i Uddevalla sökes. Lön utgår i form av provision och lägst 400 kr. området. Annons.
1944-09-24 "Till Uddevalla kommer Sven Jerring att representera Radiotjänst vid ""Idrottens svans"" diskussion i Kongresshallen."
1944-09-26 "Sven Jerring ger barnprogram från Uddevalla. I samband med besöket sändes ""Barnens Brevlådedag"". Radio."
1944-09-26 95 år fyller Morlandas äldsta invånare fröken Lovisa Olsson, Sörbo. Familjenytt.
1944-09-26 Höstvete och råg ge utmärkt mjöl i år. Men havren har blivit underhaltig till följe regnet. Jordbruk. Bild.
1944-09-27 Kafé Duvan med ölservering flyttas från Kungsgatan 26 till Lagerbergsgatan 16 .
1944-09-29 Förbättrad brevutbäring i Uddevalla fr.o.m nästa vecka. Utökade eftermiddagsturer och lokalbrevbäring. Post.
1944-09-29 Barnkrubba på Södertullsgatan inredes. Barnhem. Social.
1944-09-29 Bertil Ohlin Folkpartiets nye ledare. Han efterträder statsrådet Gustaf Andersson i Rasjön. Politik.
1944-09-29 Birger Utbult från Öckerö väntas bli Folkpartiets andra riksdagsman i Bohuslän. Politik.
1944-09-30 Sedan länge har Mikaelidagen varit söndagsskolans dag. Firas i Uddevalla å Kungstorget imorgon. Kyrka.
1944-09-30 Fjällvandrarnas stuga vid Hällersvattnet är nu färdig. C:a 4.500 kronor måste tecknas av intresserade. Bild.
1944-09-30 "Biografen Röda Kvarn visar ""Hans officiella fästmö"" med Sickan Carlsson och Sture Lagerwall. Bio."
1944-09-30 Fjällvandrarnas raststuga vid Hällersvattnet på Herrestadsfjället är nu klar. Idrott. Byggnad. Bild.
1944-09-30 Resteröds sågverk har härjats av brand. Skador för omkring 25.000 kr.
1944-09-30 Ordförandeskifte i Grebbestads fullmäktige. Kamrer W. Reichenberg efterträder folkskollärare Wallheden. Politik.
1944-09-30 Klart blir att Birger Utbult, Öckerö blir Bohusläns andra man för Folkpartiet i andra kammaren.
1944-10-02 Uddevalla IFK:s B-lag vann igår med 20 mål ! Domaren fick be linjemannen hjälpa till att räkna. Idrott.
1944-10-02 Klädeshandlaren Karl Fredrik Friberg, död. 85 år.
1944-10-03 Posten till Stadsfjället. Innebyggarna har bett om bättre postbäring U-a - Långa Giljan utökas med 3-6 dagar i veckan.
1944-10-03 Bohuslän får sin första segelflygerska, fröken Astrid Murbäck 18 år, Uddevalla. Bild.
1944-10-04 60 år fyller adjunkten vid läroverket Sten Kristiansson, Uddevalla. Familjenytt.
1944-10-04 60 år fyller läroverksadjunkt Sten Kristiansson.
1944-10-04 Intervju med adjunkt Sten Kristiansson, inför 60 årsdagen.
1944-10-05 Rikstävlingen i SM-plöjning blev Ernst Klevendahl, Grinneröd tvåa. Jordbruk.
1944-10-05 Arbetslöshetsförsäkrade få högre understöd enl. socialstyrelsens förslag. Politik.
1944-10-06 Grand Hotel öppnar efter storrenoveringen.Ytterväggarna kvar allt annat nytt säger dir. Bertil Ekman. Hotell. Bild.
1944-10-06 Hantverket behöver ny uppskattning. Gesällbrev kan vara värdefullare än studentexamen. Skola.
1944-10-06 "Säkrad åt uddevallafotbollen Henry ""Bullen"" Larsson. Uddevalla-Kamraternas utmärkte högerinner. Idrott."
1944-10-07 Lilla torget. Det är nu meningen att infartsvägen österifrån skall breddas, förmodlingen försvinner de gamla husen. Bild.
1944-10-07 Fröken Anna Niclasson har förstått organisationens betydelse för köpmännen. Många år enda damen i församlingen.
1944-10-07 Firma Anna Niclasson 25 år. Damekiperingsfirma som ständigt har gått framåt. Affär.
1944-10-10 Uddevalla Skidklubb håller som bäst på med att bygga till Sportstugan vid Bjursjön avser att inrymma finsk bastu.
1944-10-10 När vargen härjade i skogarna på Kasen, berättelse av 90-åriga Johanna Charlotta Johansson.
1944-10-11 Ett tecken på att freden är i faggorna ! I går anlände till Nynäspetroleum i Uddevalla två behållare rymmer vardera 40 kbm
1944-10-11 Kyrkesundsfiskebåt M D 359 Eris vrak vid Simrishamn. Olycklig hemfärd från fiske i Östersjön. Besättn. Räddades.
1944-10-12 Fanjunkare Ture Nordgren vid Bohusläns regemente häktades igår. Diger polisrapport.
1944-10-13 Djärvt inbrott hos Pressbyrån å Uddevalla C:a 500 kronor borta. Kassaskåpet dynamitsprängdes vid Solhagen. Polis.
1944-10-13 Pensionärshemmet på Vadbacken nu under tak. Bostad. Bild.
1944-10-16 Orienteringsframgångar för Uddevalla Skidklubb, Owe Forsberg på tredje plats i SM. Idrott.
1944-10-18 Uddevallabo råkade ut för Gestapo. Underlät anmäla ett par norrmän. Tre veckors olidligt fängelse. Polis.
1944-10-19 3.058 uddevallabor lät frivilligt skyddsympa sig mot difteri. Sjukdom.
1944-10-20 Sommarens största pumpa som vägde 26 ½ kilo, ägare till denna är Oscar Karlsson. Bild.
1944-10-21 10-års jubilerande Svane har spelat i fem serier. Idrott. Bild.
1944-10-21 """Barnens brevlåda"" med Sven Jerring sänds från Uddevalla. Radio."
1944-10-22 Det blir nytt ålderdomshem för 700.000 kronor för 50 pensionärer.
1944-10-22 Skolorna stängas. Scharlakansfeber grasserar svårt i Färgelanda. Även många fall av mässlingen.
1944-10-23 "Stor teaterkväll i Uddevalla på lördagen med ""Wienerblod"" med bl.a. Inga-Lill Söderman. Teater"
1944-10-23 Brottaren Gösta Olsson blev trea på fristils-SM. Idrott.
1944-10-24 Mjölkproduktionen minskar avsevärt, men ransonering ej aktuell. Uddevalla köper från Dingle. Ransonering.
1944-10-24 Bråket vid verkstadsskolorna Arne Wingård överklagar relegeringsbeslutet. Skola.
1944-10-24 Ett av Condor-olyckans offer föres till griftero, fabriksarbetaren Erik Josefsson, Ellös.
1944-10-25 Den nya skolan på söder. Arkitekt Åke Wahlbergs förslag godkändes av fullmäktige.
1944-10-25 Sjöförklaring om m/s Sonjas totalhaveri hölls igår inför Uddevalla rådhusrätt. Polis.
1944-10-25 Hundratals plan över Bohuslän. Omfattande överflygning i går kväll. Maskinerna på väg hem från Tysklandsraid.
1944-10-27 Nya taxicentralen i Uddevalla. Turistbyrå-Bensinstation-Taxibyggn. Förslag av stadsark. Paulsson. Bild.
1944-10-27 Kooperationens 100-års jubileum firat i Uddevalla. Fem veteraner fingo medaljer.
1944-10-27 Tinget i Varekil fick igår nye häradshövdingen i Orust - Tjörn. C A Bengt Koch.
1944-10-28 Jul med risgrynsgröt, lutfisk, apelsiner även detta år, extrakaffet i sikte säger Arvid Mark, Eolbolaget. Ransonering.
1944-10-28 "Till Uddevalla Teater på tisdag kommer Katie Rolfsen med sin revy ""Färg och former"". Bild."
1944-10-28 Nytt rälsbussgarage. Järnvägsstyrelsen har anvisat 35 000 kronor till nytt garage. Järnväg.
1944-10-28 Svenska folket köper skor för 200 miljoner kronor om året.
1944-10-30 Ny militärpastor vid I17 är Bertil Långström, Uddevalla. Bild.
1944-10-30 Fiskhandlare Karl Rasmusson, Uddevalla död, 80 år. Den hänsovne var bördig från Uddevalla.
1944-10-30 Efter nära 20 år synes frågan om fridlysning av fågellivet på Väderöarna utanför Fjällbacka. Miljö.
1944-10-31 Ny polisrapport i markententerimålet beträffande fanjunkare Thure Nordgren. Polis.
1944-10-31 Uddevalla Roddklubb jubilerar. 40 år sedan klubben startades. Bild.
1944-10-31 Uddevalla roddklubb fyller 40 år. Jubileum. Bild.
1944-11-01 Uddevallafirma jubilerar, Edwin Andreassons Speceriaffär och Skeppsfournering fyller 25 år idag. Bild.
1944-11-01 Edwin Andreassons speceriaffär firar 25-årsjubileum.
1944-11-02 Klädeshandlare Karl Fredrik Friberg, död. 85 år, Uddevalla.
1944-11-02 Faktor E. F. Larsson lämnar sin anställning på Kuriren efter 40 år i företagets tjänst. Avgår. Tidning.
1944-11-02 Bohusgården har bytt ägare, föreningen Norden har tagit över.
1944-11-04 Pipfabriken beviljas bygglov av regeringen i kvarteret Silverlod.
1944-11-06 DM i fribrottning ägde rum för första gången i Idrottshallen, Uddevalla. Idrott.
1944-11-07 Praktiska Mellanskolans IF har 35 bordtennisspelare därav 10-tals flickor. Stig Drapkin, instruktör och allt i allo.
1944-11-07 Handelsbiträdet hos Helsings pappershandel Gunnar Norlin, död. 46 år.
1944-11-08 Nyutnämnda flygkadetter till ordinarie: bl.a Sten Sture Lindberg, Bokenäs-och Stig Drapkin, Uddevalla.
1944-11-08 Vägarbetet Uddevalla - Torp påbörjas. Bergsprängningar i vinter vid Solhagen.
1944-11-08 Vägarbetet Uddevalla - Torp påbörjas.
1944-11-09 För konsten blir man aldrig gammal, säger Uddevallas taveldonator John Johnsson i Ulricehamn. Gåva.
1944-11-09 "Strömstad har Sveriges enda reservoarpennfabrik. ""Runa"" -pennan är av hög kvalitet. Bild."
1944-11-10 Årets Nobelpristagare i litteratur, Johannes V. Jensen född i Farsö på Jylland.
1944-11-11 Vänersborgs läroverk - Uddevalla läroverk, intressant skolhandboll i Vänersborg. Bild.
1944-11-11 90 deltagare i I17's fälttävlan på fredagen. Krävande men intressant mästerskap med 5 grenar. Regemente.
1944-11-11 Igår började Carsten Hvistendahl sin utställning på Uddevalla museum. Konst. Bild.
1944-11-11 Föreningen Norden får Bohusgården som gåva av Uddevalla stad.
1944-11-11 30.000 kronor till en kassa för tjänstemän och arbetare vid Hallgrens fabr. Donation Gust. Clases minnesfond.
1944-11-11 Skall Käringöns telefonstation stängas idag ? Det gäller 450 kronor för Telegrafstyrelsen.
1944-11-11 Fräck stöld i Högås förövades sent igår kväll å poststationen i Sundsanvik. Männen togo postkassan och försvann. Polis.
1944-11-13 Lokala ordningsstadgar: Klädpiskning får ej ske på allmän plats. Hund skälle ej nattetid! Juridik.
1944-11-13 Furir Dahlstrand vann I 17's mästerskap i fälttävlan. Regemente. Bild.
1944-11-13 Yngve Carlsson har gjort statistik som berättar att IFK Uddevalla vann 44 matcher av 64 i år.
1944-11-14 75 år fyller folkskolläraren Herman Carling, bördig från Bälinge vid Alingsås.
1944-11-14 Bygdegård och kommunalrum i Stala under samma tak. Byggnad. Bild.
1944-11-15 75 000 bohusläningar äro medlemmar i sjukkassa. Tillslutningen alldeles för ringa. Social.
1944-11-15 Schwartzmans barnkrubba nu färdig att öppna. Tar emot till att börja med 15-tal barn. I hörnet Göteborgsvägen -Södergatan.
1944-11-15 Schwartzmans barnkrubba färdig att öppna i hörnet av Göteborgsvägen- Södergatan. Social.
1944-11-15 Beslagen ha upphävts för Thordénbåtar. Förlikning mellan finska staten och Thordénkoncernen. Varv.
1944-11-17 "Hela styrelsen för Verkstadsskolan avgår. Som protest mot tremannakommitténs angripande ifråga om ""strejken""."
1944-11-18 Officersmässen på regementet i helt nytt skick. Nymålat. Omändrat, nyanskaffningar. Bild.
1944-11-18 Spar-Filip har ryckt in vid Bohusläns regemente, sparpropaganda med utställning m.m.
1944-11-18 Thordénrederiet till Uddevalla, kontor i nybyggnad på Brattska ängen.
1944-11-20 Rånkuppen i Sundsanvik har klarlagts. Före detta kriminalpatient blev fast. Polis.
1944-11-21 Var bilen grön eller röd, med ved eller säck, knivigt mål inför rådhusrätten. Polis.
1944-11-21 50 år fyller skeppsmäklaren Otto Falkheden.
1944-11-21 Gammal Gravarnefirma i ny modern gestalt. Ludvig Ödmans bageri i nybyggd fastighet.
1944-11-21 Gott resultat av landsinsamlingen 1944 i Göteborg och Bohus län.
1944-11-22 Inbrottstjuven sköt sig då han skulle anhållas. Dynamitarden från pressbyråkiosken i Uddevalla tog sitt eget liv. Polis.
1944-11-22 50 år fyller fru Signe Andersson. Som under många år innehaft konfektyrkiosken vid Sörkällan.
1944-11-22 Konvojslag vid Käringön. Tysk båt sänkt. Hela himlen såg ut som ett eldhav. Krig.
1944-11-23 Blott 32 % av folkskolebarnen simkunniga i Uddevalla. Simkunnighet åt alla, framtidsönskemål. Skola.
1944-11-23 "På biografen Saga visas filmen ""Flickan och Djävulen"" med bl.a. Gun Wållgren och Stig Järrel."
1944-11-24 Fordbolaget får stora moderna försäljningslokaler i Uddevalla vid hörnet av Tjärhovsgatan och Göteborgsvägen. Bild.
1944-11-24 Firman LUNDs herrekipering har utvidgat och modärniserat sina lokaler på Kungsgatan 12. Bild.
1944-11-25 "90 omkomna vid sjökatastrof, Gotlandsångaren ""HANSA"" gick på en mina och sjönk. Olycka. Bild."
1944-11-25 50 år firar stationssamhället i Färgelanda. Lelångenbanan har skapat samhället. Bild.
1944-11-27 Byggnadsarbetet med det nya Folkets Hus i Uddevalla börjar idag. En stor dag säger Johannes Engdahl. Bild.
1944-11-27 Från Lysekil kunde man vid 21-tiden på söndagen se vissa händelser till havs. Flygmaskinbuller och häftig kanonad.
1944-11-28 Gripande sorgehögtid hölls i Visby domkyrka med anledning av Hansas undergång.
1944-11-28 Gamla slakteriet skattar åt förgängelsen. Murarna skola sprängas vid nyår. Rivning. Bild.
1944-11-28 Gamla slakteriet på Badö under rivning.
1944-11-28 Barnhemmet för flickor fyller 60 år. Jubileum.
1944-11-28 Alla skola få födelsenummer, medborgarkort, omläggning föreslås av folkbokföringen. Betydelse vid en skattereform.
1944-11-29 Barnhem till minne av kung Oscars silverbröllop. Barnhemmet för flickor fyller 60 år. Bild.
1944-11-29 Landets äldsta död. Änkefru Maria Olsson Vred, Åby Västerlanda. 105 år.
1944-11-30 Jag blev stormförtjust i Ultrafoto-Ljusa foto säger Anna Barnevik om foto på sin son Percy Barnevik. Annons.
1944-11-30 70 år fyller Englands premiärminister Winston Churchill.
1944-12-01 Uddevalla, Bäve, Lane-Ryr i nya civilförsvarsområdet. Civilförsvarslagen träder ikraft 1 dec.
1944-12-02 65 år fyller byggmästaren Sven Alfred Nordqvist.
1944-12-02 Lundqvists järnhandel firar 100-årsjubileum.
1944-12-04 "Författarinnan Moa Martinsson föreläser i Frideborg över ämnet ""Hjältarna i mina böcker"". Kultur."
1944-12-04 Uddevalla BK:s nationella boxningar i Kongresshallen. Idrott.
1944-12-04 Celebert bröllop i Rönnäng. Kyrkoh. Flyckt vigde fyra av sina barn. Tre flickor och en son.
1944-12-05 Vernissage på unik utställning. Skräckkammaren på regementet öppnades igår. Konst. Bild.
1944-12-05 Vinflaskan var en gåva, överläts utan betalning, tvist vid rådhusrätten. Polis.
1944-12-05 Glimtar ur I17:s idrottsliv. Regemente.
1944-12-06 60 år fyller handlaren Mauritz Köllerström.
1944-12-06 Nämndeman i tre led, tradition som brytes. Högtidligt på Kvistrumstinget.
1944-12-06 En fiskare från Hunnebostrand förde i land 1000 kilo medicinaltran-vrakfynd väst om Soteskär.
1944-12-07 Finsk minister på besök i Uddevalla, socialminister K. A. Fagerholm håller föredrag i läroverkets aula. Politik.
1944-12-07 Hela Bävebäcken går snart under jorden. Ny etapp skall kulverteras. Gatuarbete. Bild.
1944-12-07 Säregen händelse. En ko föll av tåget slaktades mitt på gatan vid Kyrkogårdsgatan i Uddevalla.
1944-12-07 Ny etapp av Bävebäcken skall kulverterar. Ledningar.
1944-12-08 Säkra Uddevallafotografer. Lyckad tävling 1:a blev Tage Karlsson, Uddevalla, 2:a blev Bo Seinknecht. Bild.
1944-12-08 Centralens Café & Konditori öppnar idag. (mitt emot centralstation) Eric Hemberg. Annons.
1944-12-08 Över en miljon i familjebidrag i Uddevalla i år. Nämnden blir kvar när freden kommer. Politik.
1944-12-09 Ytterligare tre HSB-hus i Uddevalla. Fjärde storbygget igång redan i vår.
1944-12-09 Uddevalla blir säte för polismästare 1948. Polisväsendet förstatligas från nämnda år. Polis.
1944-12-09 Nytt varmbadhus öppnat i Tossene. Skolbarnen får fria bad under pågående termin. Skola.
1944-12-11 El-drift på UVHJ och Bohusbanan. Till Strömstad och Lysekil. Många arbeten i SJ:s investeringsplan. Trafik.
1944-12-11 Årets Lucia i Lysekil är Kerstin Larsson. Bild.
1944-12-12 Högtidligt hos Hantverksföreningen igår. Byggm. R. Nordgren, hovjuv. H. Linder -och skräd. Axel E. Johansson mottaga diplom.
1944-12-13 Pristävlingen avgjord, Skredsviksbo packade bästa fältjulklappen. Segrare blev John O. Johansson, Backa Berghogen.
1944-12-13 Den gamla konjaken är nu slut på Systemaktiebolaget i Uddevalla. Affär.
1944-12-13 Kvicksilver som mikrobdödare. Förkylning blir en sällsynt sjukdom i framtiden.
1944-12-14 I17:s duktigaste värnpliktiga skyttar 1944. Belöningen eget gevär. Bild.
1944-12-14 50 år fyller intendenten vid Bohusläns regemente kapten Frithiof Hammarström.
1944-12-14 Strömstads Lucia korad, kandidat nr 4 Birgit Hegardt. Bild.
1944-12-15 Åldriga makar innebrända vid eldsvåda i Dragsmark, hem.ägare Carl Anton Carlsson och hans maka Maria i Kloster.
1944-12-18 Borgmästare Westin kröner årets lucia Anna Thorén i Kongresshallen.
1944-12-18 Skogskurs avslutad å Ivarsbo. Eleverna ha undergått gallringsprov samt skogsvård m.m. Bild.
1944-12-18 Diplom till fotbollsveterander i Bohuslän-Dalsland. A.V. Johansson- och Oscar Andersson, Bohusläns FF.
1944-12-18 Skatten i Uddevalla sänkes nästa år med 25 öre till 10.55 kronor. Fullmäktigebeslut om kommunal tvättstuga.
1944-12-19 80 år fyller f. Brevbäraren Johan Lundberg. Han började i postens tjänst 1887.
1944-12-19 80 år fyller förre brevbäraren Johan Lundberg, pappa till Maja Dahl.
1944-12-19 "Sjösättning av kryssaren ""Tre Kronor"" i Göteborg. Båtar."
1944-12-19 Fiskhamnen i Gravarne utbygges. Beredskapsarbete för 1.450 000 kronor.
1944-12-19 Göteborgs Konfektions AB i Brastad utvidgar. Nya avd. i fabrikens tredje våning öppnas vid årsskiftet. Bild.
1944-12-20 "Uddevalla blir som bekant "" storstad"" fr.o.m. Nyåret då Bäve införlivas. Staden får då en areal på 86 kvadratkilometer."
1944-12-20 Dir. Adolf Alderborn lämnar arbetslöshetsnämnden. Har tillhört kommittén sedan 1933.
1944-12-20 Operasångaren Arne Olsson sjunger i Uddevalla vid julkonsert som anordnas av Frälsningsarmén.
1944-12-20 Uddevalla ligger lämpligt till för fiskauktionerna.Orimligt att gå till Göteborg med fisken säger Simon Berntsson, Slussen. Ordf. avd. 29.
1944-12-20 Pipfabriken bygger egen fabriksbyggnad på Brattska ängen i kvarteret Silverlod. Bild.
1944-12-21 Julpengar hos Schwartzmans har beslutat att tilldela hela sin personal en julgratifikation motsvarande en veckolön.
1944-12-21 El-ljus i Dragsmarkskyrka till jul. Vacker gåva till församlingen. Har kostat inalles 2.600 kronor.
1944-12-22 60 år fyller imorgon Anna Niclasson, innehavare av välkänd damekiperingsfirma.
1944-12-22 60 år fyller handelsidkare Anna Niclasson.
1944-12-22 Liten statistik med anledning av Bäves införlivning med Uddevalla. Hembygd.
1944-12-22 Brofrågan OrustTjörn-fastlandet. K. B. avstyrker Tjörn besvär över Svanesundsbron.
1944-12-22 Nattlig eldsvåda hos AB Plåtmanufaktur vid Rinkenäs i norra hamnen. Skador för 200 000 kronor.
1944-12-23 "Ingrid Sandberg är för fattarinna till det stora verket "" Våra populäraste operor och operetter"" utgives av Bokförl.Hermes."
1944-12-23 60 år fyller innehavarinnan av Linds bosättningsmagasin fru Elsa Lind.
1944-12-27 Ruskigt fynd, en död man hittades mellan Gustafsberg och Lindesnäs troligen legat där i flera månader. Polis.
1944-12-27 Julkortrekord i Uddevalla i år. Uddevallaborna fingo 130 770 kort. Post.
1944-12-27 50 år fyller imorgon överläkaren med.dr. Folke Nord, Uddevalla.
1944-12-28 Fanjunkare Ture Nordgren dömd till 1 år pch 8 mån. för sina manipulationer, avsattes från Bohusläns regemente.
1944-12-28 Storfyrverkeri tal, sång och musik vid Bäves införlivning. Vespergudstjänst i kyrkan.
1944-12-28 80 år fyller Vikingens Skyttegille på Orust. En av de äldsta skytteorganisationerna i våra trakter.
1944-12-28 Kongomissionär från Lysekil avreste igår till verksamhetsfältet, sjuksköterskan Ester Abrahamsson, Lysekil.
1944-12-29 Jätteslag vid Bohuskusten. Nattliga strider vid stort allierat konvojangrepp. Uddevallaborna väcktes av kanondånet.
1944-12-29 Flykten från landsbygden i Bohuslän fortsätter. Befolkningsstatistik.
1944-12-30 Stor-Uddevallas folkmängd 19.898 vid nyårsskiftet efter Bäves inkorporering.
1944-12-30 Klubben Stjärnan's traditionella nyårstävlingar i bordtennis i Folkets Hus, Uddevalla. Idrott.  //