2020-04-08

Första majtåget 1958

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Något första majtåg i Uddevalla blir det inte i år. Vid Ängön på
Göteborgsvägen är denna bild tagen 1958.
Främst i ledet kan man läsa på banderollen: Pensionsreform-Nu
Det handlade om ATP-striden. Framför första majtåget spelar
Uddevalla Stadsmusikkår. Demonstrationståget är på
väg till Folkets Park. Lägg märke till bilarna på vänster sida
och husen i bakgrunden.
Foto:(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-04-07

Bodeleåns dalgång väntar på dig i påsk

 Ikväll gick jag naturstigarna i Bodeleåns dalgång från Strandpromenaden till vattenfallet vid Göteborgsvägen. Stigarna är röjda och förbättrade jämfört med i fjol. 1,5 km är hela sträckan, men man kan ju välja att gå delar av den. Parkeringen i närheten av vägbron över Bodeleån kan vara en bra utgångspunkt.
 De träd som föll över stigarna har kommunens "gubbar" sågat upp så det är framkomligt.
 Vitsipporna har slagit ut och till helgen kommer det att vara alldeles vitt i Backarna och fågelsången säkert helt bedövande.
 Man har byggt spänger över de lerigaste ställena vilket gör att man kan gå torrskodd.

2020-04-06

Kungstorget 1945

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Det är min bror Bo som är på bilden 3 år.
Husen som ses bakom honom är Anna Niclassons
Manufaktur, där Kungshuset byggdes senare, man
ser även en skymt av Jörnstedts hörna.
Foto:(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-04-05

Tre Uddevallaprofiler

Insänt av P O Andreasson:

Hej !
Bilden visar tre kända fotbollsprofiler från IFK Uddevalla. Alla tre var med
i IFK:s allsvenska lag 1924-26. Två av dem har i dag släktingar som är kända
uddevallabor. Mannen i mitten hette Robert " Gobben " Gustafsson och var
lagledare. T.v står Erik " Bagarn " Dahlberg och han är farbror till Gösta
Dahlberg som i dag driver Wienerkonditoriet ( tidigare Dahlbergs bageri)
tillsammans med fru Ulla. T.h. står Einar Ryberg som var med och grundade
Rybergs Chark och är morfar till Kent Wikmo. Presentation överflödig.
Vi hörs P-O  //

2020-04-04

Nästa fontän renoveras - Sörkälleparken

2018 renoverades fontänen i Margretegärdeparken. Och i år har man börjat renovera fontänen vid Söderplan och lite i skymundan har man nu dessutom börjat renovera fontänen i Sörkälleparken. Så här ser det ut idag.
Och titta här! I kanten av den gamla fontänen tittar en kulvert fram.
Och här ser man hur kulverten försvinner ut genom en betongtrumma.
Sörkälleparken skapades 1931 och senare placerades "Vadande flicka" av den finske konstnären Matti Haupt i spegeldammen. 1932 planterades ett antal guldfiskar ut i dammen, men året därpå roade sig några ungdomar med att hälla tvättpulver i dammen och det gick inget bra.

På senare år har dammen varit tom på vatten och "Vadande flicka" var utlånad till en skulpturutställning. Väl tillbaka blev hon påkörd av en bil som letat sig ner i dammen.  //

2020-04-03

Nu blir Unnerödsdalen fin


 Insänt av Bengt Christensen.

Hej äntligen blir det en ny trapp från Aftonbrisvägen ner till Unnerödsdalen och det blir bra för slipers är inte bra blir ena halkbanan. Kommunen har även gjort i ordning Unnerödsdalen och grusat o tagit bort lera och löv .

Så här såg det ut tidigare  //

2020-04-02

Kraftig storm över Uddevalla

Foto Oliver Fjell

Det har blåst ordentligt under dagen. Uddevallabron är avstängd på grund av starka vindar. Det högsta jag sett under dagen är 28,8 m/s i toppen av Uddevallabrons pyloner. Fortfarande nu ikväll blåser det lika mycket. Träd har blåst ner lite varstans i området. Tågtrafiken är på många sträckor inställd och ersatta med buss.
 På den så kallade Kolerakyrkogården på Kapelle gav det stora trädet till slut upp och välte i blåsten.

 På Gustafsberg var ett stort träd nära att falla över vägen, så Jonas Simonsson fick ta fram motorsågen i slutet av arbetsdagen
Trädet hängde på ett annat träd och Gustafsbergsstiftelsens hjullastare fick anlitas för att dra omkull det.
Lyckligtvis fäll trädet utan att göra någon större skada.  //

2020-04-01

Så kom hon då - STENA SAGA

Jag var på plats och många med mig. Med spänd förväntan väntade man på STENA SAGAS ankomst. Här följer en del bilder. De flesta är tagna av mig men där någon annan tagit bilden framgår det.
Foto Dan Turesson
Foto Caroline Fjell

På väg in i Sörviksdockan där hon nu ligger.

STENA SAGA har i 40 år trafikerat linjen Oslo - Fredrikshavn men Stena Line har nu beslutat att lägga ner Danskebåten som norrmännen kallar den.  

2020-03-31

Nu stänger även Bohusläns museum

Nu tvingas även Bohusläns museum att hålla stängt på grund av Coronapandemin. Det gäller fr o m lördag 4 april tills vidare. Utställningar, butik, reception, konferens och restaurang omfattas av beslutet.

Som arbetsplats har museet fortsatt öppet men med uppmaningen att den personal som kan bör arbeta hemifrån.  //

STENA SAGA läggs upp i Sörviksdockan

VD på Uddevalla Hamnterminal, Ulf Stenberg, bekräftar för Uddevallabloggen att STENA SAGA anländer till Uddevalla i morgon och läggs upp i Sörviksdockan. Uddevalla Hamnterminal kommer under eftermiddagen att förbereda hennes ankomst med fendrar mm.

Det är förstås Coronaviruset som tvingar Stena Line att ta henne ur trafik. För närvarande befinner hon sig i Göteborgs hamn.  //

2020-03-29

Kvarteret Örnen 1959

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Denna bild är tagen på Lagerbergsgatan 49. Huset i bakgrunden
låg på den plats där gångtunnel till Östraboskolan ligger idag.
På cyklarna från vänster är jag själv "14 år, " till höger min kompis
Lennart Andersson. Lennarts hem var på Örnen och mitt på
Viggerovägen 6. Där ligger Hönseberget idag.
Jag jobbade på Fribergs Herrekipering som springpojk
och Lennart i en cykelaffär som låg på Västerlånggatan
mittemot Gasverket.Vi är på väg till våra jobb när bilden togs.
Foto:(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-03-27

Annons för Gustafsberg 1928

Den här annonsen hittar jag i boken Bohuslänska Skärgårdsfärder från 1928. Ett och annat tycks ha ändrats sedan dess, men vattnet i hälsokällan är detsamma.  //

2020-03-26

Fontänen på Söderplan

 Insänt av Bo Johansson:

Hej Gunnar!
Idag så göt man kanterna på fontänen…här är några kort jag tog.
Med vänliga hälsningar
Bo Johansson


2020-03-25

Regementets telefonsystem

Den här bilden som Lars Barkman skickade mig väckte en del frågor. Bl a vilket kompani hade telefonnummer 131.
För att förstå hur telefonsystemet var uppbyggt lägger jag upp den här flygbilden. Vi ser de tre kasernerna. Närmast till höger i bild ligger kasern Tornet (tidigare III:e kasern), bakom den har vi kasern Svärdet (tidigare I:a kasern) och till vänster om den kasern Lejonet (tidigare II:a kasern).

Grundtanken från början var att det fanns tolv kompanier som hade en våning var. Varje kompani hade ett eget telefonnummer. Kompanichefen hade förstås den telefonen och en sidoapparat till den hade kompaniadjutanten, med samma telefonnummer.

Om man stod på kaserngården och tittade på kasernbyggnaderna så visste man vilket telefonnummer som gick till vilken våning. Tittade man på Svärdet så var telefonnumren uppifrån och ner 121, 122, 123 och 124. I Lejonet så var telefonnumren uppifrån och ner 125, 126, 127 och 128. Och slutligen i Tornet var numren uppifrån och ner 129, 130, 131 och 132.

Länge var också numren knutna till kompaniernas nummer. 121 Livkompaniet ( 1 kompaniet), 124 Skolkompaniet (4 komp). 125 (5 kompaniet), 126 (6 kompaniet), 127 (7 kompaniet), 128 (8 kompaniet), 129 (9 kompaniet), 130 (10 kompaniet), 131 (11 kompaniet) och 132 (12 kompaniet). Numret på kompanierna återfanns som mössmärke när man var klädd i permissionsuniform m/60.

När jag påbörjade min militära bana stämde det ganska bra. Livkompaniet låg högst upp i Svärdet, alltså telefon 121. Skolkompaniet låg längst ned och hade följaktligen 124.

I Lejonet låg uppifrån och ned 5:e stabskompaniet, 6:e skyttekompaniet, 7:e skyttekompaniet och 8:e skyttekompaniet.

Och i Tornet låg uppifrån och ned 9:e trosskompaniet, 10:e granatkastarkompaniet, 11:e kompaniet och 12:e kasernkompaniet.

Att telefonnumren var knutna till respektive kompaninummer var som jag uppfattade det heligt. Jag får väl tillägga att det var överste Bertil Kamph som införde att kasernerna skulle han egennamn i stället för nummer. Efter en namntävling blev det Svärdet, Lejonet och Tornet. Det är ju symbolerna i Bohusläns vapen. Det var i slutet på 1960-talet.  //

Uddevalla Energi underlättar för företagare som har det tufftInsänt av Uddevalla Energi:

Vi är en del av samhället och staden. Därför är det självklart för oss att göra en insats för Uddevallas företagare i rådande situation med anledning av coronaviruset. Uddevalla kommun har gjort en rad åtgärder för att underlätta och självklart vill vi bidra med de medel vi har möjlighet till i nuläget.

Vi erbjuder alla företagare som är kunder hos oss att dela upp sin faktura. Vi lägger upp amorteringsplan på tre månader utan avgift och ränta. Vi uppmuntrar de som har behov att höra av sig till oss i god tid före fakturans förfallodatum för att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt.

Vi kommer också att eftersträva att snabba på våra betalningsrutiner internt och korta ner våra
betalningstider till leverantörer för att underlätta under en ansträngd period.

- Den situation som föreligger kräver ett stort mått av samarbete och förståelse och det är en
självklarhet för Uddevalla Energi att vi ställer upp för kommunens företagare, säger Björn Wolgast,
vd på Uddevalla Energi.

För mer information kontakta: Kundservice för avbetalningsplaner på telefon 0522-58 08 00 och e-post kundservice@uddevallaenergi.se  //

2020-03-24

Yrkesarbetat i 55 år

Det här bladet fick jag häromdagen från Lars-Åke Heidengård på Bohusläns Föreningsarkiv. Det är från Plutonofficersföreningens handlingar som förvaras i arkivet. Lars-Åke hade uppmärksammat att jag blev anställd på Bohusläns regemente den 20 mars 1965. I fredags var det exakt 55 år sedan jag anställdes. Jag hade då gjort värnplikten 1964-65 på BSI, dvs Befälsskola I (I:et står för instruktör) och blev nu anställd på IS 1 (Instruktörskola 1). Efter IS 1 blev jag furir och efter genomgången AUS (Arméns Underofficersskola) blev jag som synes sergeant den 1 september 1969.

När jag tänker på saken så är det svårt att ta in att jag faktiskt yrkesarbetat i 55 år. Vart har de åren tagit vägen? Om man tänker efter så har det faktiskt hänt en hel del under åren. Kanske räcker det till mina memoarer?  //

2020-03-23

Lediga kontorslokaler på Gustafsberg

Nu finns det lediga kontorslokaler i Skolhuset på Gustafsberg. Det är tre rum om vardera ca 15 kvm med del i gemensamhetsyta. Sammanlagd yta ca 55 kvm. Huset är byggt 1897 men fullt modernt efter en renovering 2003. Då installerades hiss, modern ventilationsanläggning, ett större och ett mindre kök som disponeras av företagen som hyr i huset. Det finns även ett modernt konferensrum som hyresgästerna kan disponera kostnadsfritt. Alla rum i byggnaden har datauttag och fiberanslutning gör att 100 mb/sek disponeras.

Hyran är 935 kr/kvm/år. Vid intresse kontakta Gunnar Klasson på mobil 070-735 64 88.